Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
267.352B
Giá trị vốn hóa thị trường
372.791K
Khối lượng
−0.21%
Thay đổi
+13.07%
Hiệu suất Tháng
+13.52%
Hiệu suất Năm
+15.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AFHALEXANDER FORBES GRP HLDGS574 ZAC+0.17%36.531K0.036.783B ZAR13.260.43 ZAR+267.40%7.30%Tài chính
BATBRAIT PLC179 ZAC−4.28%1.859M1.622.377B ZAR−0.37 ZAR−139.22%0.00%Tài chính
CMLCORONATION FUND MNGRS LD3161 ZAC+0.09%370.904K0.6811.061B ZAR17.281.83 ZAR−62.52%5.44%Tài chính
EPEEPE CAPITAL PARTNERS LTD469 ZAC−3.30%139.025K0.561.245B ZAR232.180.02 ZAR+14.12%0.00%Tài chính
N91NINETY ONE PLC4092 ZAC0.00%427.52K0.4963.662B ZAR10.054.07 ZAR−0.11%7.66%Tài chính
Theo dõi
NY1NINETY ONE LIMITED4107 ZAC−0.05%286.685K0.7462.537B ZAR10.483.92 ZAR−3.52%7.11%Tài chính
Bán
QLTQUILTER PLC2207 ZAC−2.43%1.084M0.5230.131B ZAR42.780.52 ZAR−39.88%5.07%Tài chính
Theo dõi
RNIREINET INVESTMENTS S.C.A44478 ZAC+0.52%123.574K0.3681.967B ZAR−8.42 ZAR−108.22%1.39%Tài chính
Sức mua mạnh
SYGSYGNIA LIMITED1901 ZAC+2.70%3.23K0.162.868B ZAR10.231.86 ZAR+23.71%11.42%Tài chính
UPLUNIVERSAL PARTNERS LTD2400 ZAC−4.00%8507.011.572B ZAR−1.30 ZAR−130.37%11.11%Tài chính
VUNVUNANI LTD279 ZAC−0.36%10.00448.856M ZAR9.110.31 ZAR+105.99%7.17%Tài chính
ZEDZEDER INV LTD176 ZAC−3.83%1.031M1.962.702B ZAR52.540.03 ZAR−93.03%0.00%Tài chính