Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

85
Cổ phiếu
9.309B
Giá trị vốn hóa thị trường
661.991K
Khối lượng
−1.95%
Thay đổi
−4.76%
Hiệu suất Tháng
−0.73%
Hiệu suất Năm
−0.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BTNBURSTONE GROUP LIMITED
REIT
716 ZAC−3.37%1.036M1.235.771B ZAR−0.10 ZAR−116.11%13.86%Hỗn hợp
Theo dõi
CLICLIENTELE LTD1054 ZAC+0.38%52.559K2.793.538B ZAR7.251.45 ZAR+24.39%11.85%Hỗn hợp
CSGOVI10X GOVI1021 ZAC+0.10%41.189K0.08Hỗn hợp
CSP50010X S&P 5008696 ZAC−0.11%43.564K4.07Hỗn hợp
CSPROP10X SAPROP INCOME1085 ZAC−1.54%13.066K0.28Hỗn hợp
CSYSB10X YSB1039 ZAC−1.80%75.349K1.25Hỗn hợp
CTOP5010X TOP 502960 ZAC−1.04%2190.01Hỗn hợp
DCCUS22YR DOLLAR CUSTODIAL CERT182310 ZAC−0.20%1001.69Hỗn hợp
DCCUSDDOLLAR CUSTODIAL CERT177080 ZAC+1.27%1500.79Hỗn hợp
DIVTRX10X DIVTRAX2208 ZAC+0.27%21.354K6.62Hỗn hợp
ETF5001NVEST S&P500 INDEX ETF45195 ZAC+1.14%1970.09Hỗn hợp
ETF5IT1NVEST S&P500 IT ETF2225 ZAC+1.88%50.517K0.76Hỗn hợp
ETFBND1NVEST SA BOND ETF10034 ZAC−0.86%260.00Hỗn hợp
ETFEMA1NVEST MSCI EM ASIA ETF2882 ZAC+1.30%8.328K2.74Hỗn hợp
ETFGGB1NVEST G7 GOVT BOND ETF8516 ZAC−0.63%4.686K0.16Hỗn hợp
ETFGLD1NVESTGOLD ETF37228 ZAC−0.45%70.00Hỗn hợp
ETFGRE1NVEST GLOBAL REIT ETF2055 ZAC−5.99%2.932K0.66Hỗn hợp
ETFPLD1NVESTPALLADIUM ETF17519 ZAC−0.88%270.05Hỗn hợp
ETFPLT1NVESTPLATINUM ETF16966 ZAC+3.25%4160.07Hỗn hợp
ETFRHO1NVESTRHODIUM ETF72266 ZAC−2.61%160.04Hỗn hợp
ETFSAP1NVEST SA PROPERTY ETF3189 ZAC−0.19%95.62K0.43Hỗn hợp
ETFSWX1NVEST SWIX 40 ETF1259 ZAC−2.02%27.475K98.80Hỗn hợp
ETFT401NVEST TOP 40 ETF6804 ZAC−1.35%1.003K0.58Hỗn hợp
ETFUSD1NVEST US SHORT-DATE ETF1911 ZAC+0.31%45.67K2.44Hỗn hợp
ETFWLD1NVEST MSCI WORLD ETF8168 ZAC+0.75%14.547K9.83Hỗn hợp
FNBEQFFNB GLOBAL 1200 FOF ETF8168 ZAC+0.23%24.308K1.05Hỗn hợp
FNBINFFNB GOV INF LNKD BND ETF2293 ZAC−1.16%1.013K0.20Hỗn hợp
FNBMIDFNB MIDCAP ETF748 ZAC+0.94%167.347K1.21Hỗn hợp
FNBT40FNB TOP 40 ETF6795 ZAC−1.45%44.139K0.75Hỗn hợp
FNBWGBFNB WORLD GOVBOND ETF744 ZAC−0.13%110.219K2.73Hỗn hợp
GLDNEW GOLD ISSUER LTD35340 ZAC−0.44%94.532K1.55Hỗn hợp
GLOBAL10X TOTALWLDTOCK1368 ZAC+2.63%313.618K2.13Hỗn hợp
GLODIV10X GLOBALDIVTRAX1879 ZAC+0.05%21.368K0.11Hỗn hợp
GLPROP10X GLOBAL PROP4324 ZAC+0.70%590.00Hỗn hợp
KCCGLDKR CUSTODIAL CERTIFICATE4044000 ZAC+5.11%20.23Hỗn hợp
NGPLDNEWGOLD PALLADIUM ETF17470 ZAC+0.41%67.82K8.35Hỗn hợp
NGPLTNEW GOLD PLATINUM ETF16685 ZAC+3.34%95.668K0.24Hỗn hợp
RWDVFREITWAY DV PROPERTY ETF1056 ZAC−0.09%254.711K3.17Hỗn hợp
RWESGREITWAY ESG PROPERTY ETF1026 ZAC−0.68%224.183K3.08Hỗn hợp
SMART10X SCIBETA M-FI5060 ZAC−0.45%1410.18Hỗn hợp
STX40SATRIX 40 PORTFOLIO6815 ZAC−1.32%176.886K0.87Hỗn hợp
STX500SATRIX S&P 500 FEEDER9088 ZAC+0.91%227.379K2.40Hỗn hợp
STXCTYSATRIX SMART CITY INF ETF6154 ZAC+1.08%40.00Hỗn hợp
STXDIVSATRIX DIVI PLUS PORTFOLIO252 ZAC−0.40%261.751K0.50Hỗn hợp
STXEMESATRIX MSCI EM ESG ETF4752 ZAC+1.04%2470.15Hỗn hợp
STXEMGSATRIX MSCI EMG MARKETS5736 ZAC+2.23%14.455K0.19Hỗn hợp
STXEQMSATRIX EQ MOMENTUM ETF4297 ZAC+0.35%3990.48Hỗn hợp
STXESGSATRIX MSCI WORLD ESG ETF7125 ZAC+2.67%4.17K1.58Hỗn hợp
STXFINSATRIX FINI PORTFOLIO1688 ZAC−1.00%75.746K1.53Hỗn hợp
STXGBDSATRIX GLOBAL BOND ETF4050 ZAC−0.78%1.202K0.04Hỗn hợp
STXGOVSATRIX SA BOND PORTFOLIO801 ZAC−0.25%89.852K0.25Hỗn hợp
STXGVISATRIX GOVI ETF7223 ZAC−1.15%57.388K0.66Hỗn hợp
STXHLTSATRIX HEALTHCARE INN ETF6505 ZAC+0.48%270.01Hỗn hợp
STXIFLSATRIX IFL ETF8675 ZAC+0.06%720.15Hỗn hợp
STXILBSATRIX ILBI ETF751 ZAC+0.81%1010.00Hỗn hợp
STXINDSATRIX INDI PORTFOLIO10136 ZAC+0.98%7.013K0.52Hỗn hợp
STXLVLSATRIX LOW VOL ETF1053 ZAC+0.29%1250.18Hỗn hợp
STXMAGSATRIX MAPPS GROWTH ETF2812 ZAC−0.67%130.02Hỗn hợp
STXMAPSATRIX MAPPS PROTECT ETF4881 ZAC−0.33%20.00Hỗn hợp
STXMMTSATRIX MOMENTUM PORTFOLIO1240 ZAC+0.65%1660.02Hỗn hợp
STXNAMSATRIX NAMIBIA BOND ETF2019 ZAC+0.10%11.788K2.87Hỗn hợp
STXNDQSATRIX NASDAQ 100 PRTF17197 ZAC+0.56%16.068K0.37Hỗn hợp
STXPROSATRIX PROPERTY PORTFOLIO905 ZAC−1.09%46.397K0.88Hỗn hợp
STXQUASATRIX QUALITY SA ETF819 ZAC−0.49%44.929K0.45Hỗn hợp
STXRAFSATRIX RAFI 40 ETF2162 ZAC−1.10%18.108K0.20Hỗn hợp
STXRESSATRIX RESI PORTFOLIO5592 ZAC−6.08%79.398K1.18Hỗn hợp
STXSHASATRIX SHARIAH T40 ETF345 ZAC−4.43%2.303K0.22Hỗn hợp
STXSWXSATRIX SWIX TOP 40 PORTFOLIO1258 ZAC−0.63%6.503K0.04Hỗn hợp
STXT50SATRIX GIVI TOP 50 ETF4934 ZAC+0.20%1410.01Hỗn hợp
STXTRASATRIX TRACI 3 MONTH ETF3196 ZAC−0.19%2.353K0.25Hỗn hợp
STXVEQSATRIX VALUE EQUITY ETF1335 ZAC+1.06%74.146K6.66Hỗn hợp
STXWDMSATRIX MSCI WORLD FEEDER8210 ZAC+1.01%129.627K0.45Hỗn hợp
SYG4IRSYGNIA ITRIX 4IND REV GB4293 ZAC+0.30%34.556K0.56Hỗn hợp
SYG500SYGNIA ITRIX S&P 500 ETF8785 ZAC+0.37%42.568K1.31Hỗn hợp
SYGCNSYGNIA ITRIX NEW CHINA SECTORS2871 ZAC+0.81%3500.03Hỗn hợp
SYGEMFSYGNIA ITRIX MSCI EM 501589 ZAC+1.27%25.899K2.11Hỗn hợp
SYGEUSYGNIA ITRIX EUROSTOXX509143 ZAC+1.35%39.097K2.05Hỗn hợp
SYGJPSYGNIA ITRIX MSCI JAPAN1882 ZAC+0.59%21.615K0.33Hỗn hợp
SYGPSYGNIA ITRIX GBL PRO ETF4550 ZAC+0.29%2.773K0.81Hỗn hợp
SYGT40SYGNIA ITRIX TOP 40 ETF6821 ZAC−0.87%1010.02Hỗn hợp
SYGUKSYGNIA ITRIX FTSE10017915 ZAC+0.83%1.433K0.42Hỗn hợp
SYGUSSYGNIA ITRIX MSCI US8116 ZAC+0.84%58.509K1.28Hỗn hợp
SYGWDSYGNIA ITRIX MSCI WORLD5818 ZAC+0.59%94.735K0.95Hỗn hợp
WNXT4010X NEXT 401009 ZAC+0.70%5.212K0.03Hỗn hợp
WTOP2010X WEALTH TOP 20939 ZAC−0.42%12.221K0.07Hỗn hợp