Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
172.901B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.462M
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
+0.76%
Hiệu suất Tháng
+9.34%
Hiệu suất Năm
+11.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DSYDISCOVERY LTD13409 ZAC−0.48%1.111M0.7489.047B ZAR16.917.93 ZAR+66.79%0.82%Tài chính
Mua
MTMMOMENTUM MET HLDGS LTD2077 ZAC−0.34%985.124K0.3327.561B ZAR6.733.09 ZAR+908.63%5.77%Tài chính
Sức mua mạnh
OMUOLD MUTUAL LIMITED1176 ZAC−0.42%8.395M0.5756.293B ZAR8.731.35 ZAR+72.51%7.06%Tài chính
Mua