Phim / Giải trí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
16.071B
Giá trị vốn hóa thị trường
93.949K
Khối lượng
−2.35%
Thay đổi
−2.14%
Hiệu suất Tháng
+20.28%
Hiệu suất Năm
+28.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HCIHOSKEN CONS INV LTD19871 ZAC−2.35%93.949K1.4416.071B ZAR5.0539.32 ZAR+143.13%0.25%Dịch vụ Khách hàng