Đặc sản tiêu dùng khác (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1361.545B
Giá trị vốn hóa thị trường
147.159K
Khối lượng
−0.91%
Thay đổi
+6.68%
Hiệu suất Tháng
+0.91%
Hiệu suất Năm
+5.90%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CFRCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA233095 ZAC−0.91%147.159K1.031.362T ZAR2.27%Khách hàng Lâu năm
Mua