Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
19.278B
Giá trị vốn hóa thị trường
270
Khối lượng
+16.04%
Thay đổi
+4.67%
Hiệu suất Tháng
+17.43%
Hiệu suất Năm
+18.35%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KROKAROOOOO LTD52495 ZAC+16.65%2650.1014.458B ZAR24.8221.15 ZAR+7.70%3.46%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LSKLESAKA TECHNOLOGIES INC6820 ZAC+15.85%50.004.139B ZAR−8.79 ZAR+29.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PBGPBT GROUP LIMITED740 ZAC+4.23%2K0.20680.774M ZAR11.160.66 ZAR+11.10%17.97%Dịch vụ Công nghệ