Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
138.008B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.872M
Khối lượng
−0.37%
Thay đổi
−1.80%
Hiệu suất Tháng
+35.50%
Hiệu suất Năm
+39.86%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SLMSANLAM LIMITED6775 ZAC−0.37%3.872M1.24138.008B ZAR9.497.14 ZAR+46.93%5.32%Tài chính
Theo dõi