Xuất bản: Sách / Tạp chí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
4.042B
Giá trị vốn hóa thị trường
32.710K
Khối lượng
−2.31%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
+12.36%
Hiệu suất Năm
+19.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CATCAXTON CTP PUBLISH PRINT1100 ZAC−2.31%32.71K0.264.042B ZAR5.412.03 ZAR+38.78%4.44%Dịch vụ Khách hàng