Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
140.848B
Giá trị vốn hóa thị trường
793.749K
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+15.40%
Hiệu suất Tháng
+10.00%
Hiệu suất Năm
+14.43%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACSACSION LIMITED561 ZAC−13.69%175K3.142.16B ZAR1.753.21 ZAR+141.34%6.42%Tài chính
ATTATTACQ LIMITED
REIT
864 ZAC−0.35%292.629K0.326.099B ZAR11.930.72 ZAR+235.11%6.71%Tài chính
Sức mua mạnh
CGRCALGRO M3 HLDGS LTD417 ZAC+6.92%2.61M43.61385.611M ZAR2.461.70 ZAR+94.37%0.00%Tài chính
CPPCOLLINS PROPERTY GRP LTD721 ZAC−3.61%7410.021.853B ZAR8.32%Tài chính
LTELIGHTHOUSE PROPERTIES PLC602 ZAC+1.35%512.726K0.8511.074B ZAR15.790.38 ZAR9.31%Tài chính
MSPMAS P.L.C1710 ZAC+0.59%992.357K1.4512.139B ZAR7.652.24 ZAR+67.60%8.81%Tài chính
Mua
NRPNEPI ROCKCASTLE N.V.11678 ZAC+0.68%873.322K0.4477.184B ZAR7.3615.86 ZAR+252.94%8.07%Tài chính
Mua
PPRPUTPROP LTD320 ZAC0.00%47.6K1.66135.709M ZAR12.210.26 ZAR−49.11%3.52%Tài chính
SARSAFARI INVESTMENTS RSA LTD
REIT
561 ZAC+1.81%2110.001.149B ZAR4.671.20 ZAR−4.26%11.59%Tài chính
SRESIRIUS REAL ESTATE LTD2074 ZAC−3.53%819.495K1.4828.659B ZAR29.620.70 ZAR−73.61%5.49%Tài chính
Sức mua mạnh
VISVISUAL INTERNATIONAL HLDGS LTD2 ZAC−33.33%345K2.218.205M ZAR−0.02 ZAR+32.13%0.00%Tài chính