Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
148.095B
Giá trị vốn hóa thị trường
267.224K
Khối lượng
−0.05%
Thay đổi
+2.62%
Hiệu suất Tháng
+65.50%
Hiệu suất Năm
+23.70%
Hiệu suất YTD
          
ACS ACSION LIMITED
590.00-9.23%-60.00Mua3.094K2.320B107.790.06
ATT ATTACQ LIMITED
697.00-3.19%-23.00Mua302.250K5.077B33.300.22
EPP EPP N.V.
1318.002.81%36.00Sức mua mạnh283.129K11.631B-1.84
EXP EXEMPLAR REITAIL LTD
960.000.00%0.00Mua25.000K3.190B13.550.71
LTE LIGHTHOUSE CAPITAL LTD
838.00-0.83%-7.00Mua140.955K13.732B-3.93
MSP MAS REAL ESTATE INC.
1818.000.94%17.00Mua1.435M12.717B13.501.34
NRP NEPI ROCKCASTLE PLC
10510.000.58%61.00Sức mua mạnh911.512K63.640B23.254.49
OCT OCTODEC INVEST LTD
904.000.89%8.00Sức mua mạnh85.284K2.382B-4.21220.00
PPR PUTPROP LTD
331.00-8.06%-29.00Sức bán mạnh10.001K152.673M12.410.296.00
SAR SAFARI INVESTMENTS RSA LTD
528.000.76%4.00Sức mua mạnh151.351B5.051.04
SRE SIRIUS REAL ESTATE LTD
2710.002.89%76.00Sức mua mạnh850.462K28.277B10.392.56
TDH TRADEHOLD LTD
999.007.30%68.00Mua11.537K2.392B-3.25
TEX TEXTON PROPERTY FUND LTD
331.00-7.28%-26.00Mua6.700K1.139B6.140.58
TPF TRANSCEND RES PROP FD LD
455.000.00%0.00Bán10.925K595.571M3.361.35
Tải thêm