Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
586.329B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.124M
Khối lượng
+1.16%
Thay đổi
−1.79%
Hiệu suất Tháng
+17.78%
Hiệu suất Năm
+1.93%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CPICAPITEC BANK HLDGS LTD171849 ZAC−0.71%69.083K0.26200.949B ZAR20.4384.12 ZAR25.68%2.43%Tài chính
Theo dõi
NEDNEDBANK GROUP LTD19779 ZAC0.07%383.581K0.2991.839B ZAR6.7029.51 ZAR95.76%8.79%Tài chính
Mua
SBKSTANDARD BANK GROUP LTD18239 ZAC−0.14%360.124K0.08300.363B ZAR7.4524.49 ZAR95.56%7.56%Tài chính
Mua