Nhà hàng (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
138.195B
Giá trị vốn hóa thị trường
747.660K
Khối lượng
+3.24%
Thay đổi
−2.40%
Hiệu suất Tháng
+24.63%
Hiệu suất Năm
+24.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BIDBID CORPORATION LTD40996 ZAC+3.26%754.43K1.13136.953B ZAR19.9420.56 ZAR+122.67%2.29%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GPLGRAND PARADE INV LTD289 ZAC+0.70%1.1K0.081.242B ZAR4.15%Dịch vụ Khách hàng