Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nam Phi

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại25.964B ZAR4.11%0.56%645.26K313
Truyền thông430.012B ZAR4.40%−1.72%5.357M36
Khách hàng Lâu năm1.385T ZAR3.05%0.77%127.666K22
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.647T ZAR4.00%−1.15%251.992K59
Dịch vụ Khách hàng238.462B ZAR2.29%−0.05%636.817K710
Dịch vụ Phân phối1.375T ZAR9.13%0.56%1.412M315
Công nghệ Điện tử883.814M ZAR5.01%0.91%25.149K11
Năng lượng Mỏ50.091B ZAR10.99%−3.56%295.563K35
Tài chính2.715T ZAR5.68%0.11%2.945M1186
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe48.028B ZAR2.94%−0.78%4.344M13
Công nghệ Sức khỏe86.599B ZAR2.22%−0.14%712.822K24
Dịch vụ Công nghiệp17.635B ZAR2.03%−0.71%103.14K18
Hỗn hợp9.943B ZAR12.26%−2.36%139.198K189
Khoáng sản phi năng lượng4.539T ZAR5.69%0.98%762.648K535
Công nghiệp Chế biến556.083B ZAR6.81%−0.81%461.702K616
Sản xuất Chế tạo6.028B ZAR2.72%0.31%73.13K44
Bán Lẻ1.666T ZAR1.42%1.95%1.316M720
Dịch vụ Công nghệ555.092B ZAR1.23%3.76%705.925K313
Vận chuyển36.878B ZAR3.34%1.09%560.995K37
Công ty dịch vụ công cộng22.191B ZAR31.66%−2.23%210.444K11