Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nam Phi

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
20.486B3.63-0.99%1.148M310
465.640B3.960.24%5.064M36
7.471B6.38-0.78%433.493K11
3859.436B3.16-0.68%439.171K611
218.348B2.620.69%1.236M812
1624.851B3.89-2.07%7.189M215
1.161B3.860.74%497.458K33
60.174B11.11-0.20%1.451M36
2599.686B5.180.71%6.083M1188
122.742B1.020.01%2.157M14
72.623B2.455.70%1.237M24
16.738B1.88-2.94%227.081K18
4.855B9.50-0.73%108.225K287
5460.079B8.33-2.59%1.289M535
585.282B5.97-0.56%1.364M616
8.434B3.01-2.26%54.641K45
603.487B3.40-0.16%3.138M619
2271.364B0.46-0.97%1.468M314
43.611B6.460.75%1.340M38
69.181B15.37-6.40%429.603K22
Tải thêm