Truyền thông (Khu vực)

5
Cổ phiếu
428.729B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.484M
Khối lượng
+1.12%
Thay đổi
−11.45%
Hiệu suất Tháng
−26.75%
Hiệu suất Năm
−11.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
CGNCOGNITION HOLDINGS LTD84 ZAC10.53%8 ZAC
Bán
210.042K17.644M ZAC192.589M ZAR2.840.30 ZAR221
HUGHUGE GROUP LTD240 ZAC−12.41%−34 ZAC
Bán
42.451K10.188M ZAC390.996M ZAR3.630.66 ZAR
MTNMTN GROUP LTD11388 ZAC−0.95%−109 ZAC
Bán
73.813K840.582M ZAC207.323B ZAR10.9110.71 ZAR
TKGTELKOM SA SOC LTD2686 ZAC−3.90%−109 ZAC
Bán
96.113K258.16M ZAC13.641B ZAR7.123.92 ZAR
VODVODACOM GROUP LTD10903 ZAC−0.46%−50 ZAC
Bán
21.345K232.725M ZAC212.01B ZAR12.428.92 ZAR