Truyền thông (Khu vực)

6
Cổ phiếu
483.663B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.018M
Khối lượng
+1.25%
Thay đổi
−6.04%
Hiệu suất Tháng
−26.47%
Hiệu suất Năm
−0.51%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Viễn thông16.409B ZAR0.89%1.789M2
Chuyên ngành viễn thông240.708B ZAR6.19%1.00%1.23M2
Viễn thông không dây226.546B ZAR2.63%1.54%2.872M2