Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

1
Cổ phiếu
9.847B
Giá trị vốn hóa thị trường
170.606K
Khối lượng
+1.28%
Thay đổi
−0.06%
Hiệu suất Tháng
+40.34%
Hiệu suất Năm
+17.04%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Điện tử/Gia dụng9.847B ZAR4.84%−3.11%55.838K1