Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

11
Cổ phiếu
242.302B
Giá trị vốn hóa thị trường
854.149K
Khối lượng
+1.34%
Thay đổi
+1.04%
Hiệu suất Tháng
+22.68%
Hiệu suất Năm
+15.74%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Phát thanh truyền hình211.551M ZAR10.13%1.28%6.837K1
Truyền hình cáp / Vệ tinh52.328B ZAR4.62%1.85%1.157M1
Sòng bạc /Trò chơi12.658B ZAR4.05%0.83%983.618K1
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền18.678B ZAR4.51%2.19%760.702K3
Phim / Giải trí15.68B ZAR0.26%2.16%30.127K1
Dịch vụ tiêu dùng khác4.694B ZAR1.41%3.06%1.015M1
Xuất bản: Sách / Tạp chí3.571B ZAR5.08%1.01%52.289K1
Nhà hàng134.482B ZAR2.13%0.92%850.348K2