Công nghệ Điện tử (Khu vực)

2
Cổ phiếu
979.282M
Giá trị vốn hóa thị trường
45.298K
Khối lượng
−1.16%
Thay đổi
+0.91%
Hiệu suất Tháng
+5.12%
Hiệu suất Năm
+10.82%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Linh kiện Điện tử932.148M ZAR4.69%−0.43%48.948K1
Sản xuất Thiết bị ĐIện47.134M ZAR15.38%124.144K1