Tài chính (Khu vực)

84
Cổ phiếu
2583.880B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.345M
Khối lượng
+3.70%
Tỷ suất Cổ tức
−1.29%
Thay đổi
+5.79%
Hiệu suất Tháng
+8.06%
Hiệu suất Năm
+5.41%
Hiệu suất YTD
           
ABG ABSA GROUP LIMITED
17950.00-1.09%-198.00Mua1.197M150.171B10.8516.7640856.00Ngân hàng
ACG ANCHOR GROUP LIMITED
370.000.54%2.00Sức mua mạnh111.305K760.931M12.640.29220.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ACS ACSION LIMITED
715.000.00%0.00Mua02.822B3.062.34Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ACT AFROCENTRIC INV CORP LTD
505.00-0.98%-5.00Mua8492.918B11.100.465097.00Công ty mẹ
ADW AFRICAN DAWN CAPITAL LTD
15.000.00%0.00Bán07.480M-0.3497.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AEE AFRICAN EQUITY EMP INV LTD
200.000.00%0.00Bán5.100K982.045M-6.33889.00Công ty mẹ
AFH ALEXANDER FORBES GRP HLDGS
557.000.18%1.00Mua2.272M6.800B26.550.213554.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AIL AFRICAN RAINBOW CAP INV
486.000.21%1.00Bán430.377K5.068B19.400.25Quỹ Đầu tư
ALP ATLANTIC LEAF PROP LTD
1725.00-0.86%-15.00Sức bán mạnh10.530K3.288B19.700.89Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANA ADRENNA PROPERTY GRP LTD
80.00-11.11%-10.00Sức bán mạnh22250.324M4.270.21231.00Dịch vụ Bất động sản
APF ACCELERATE PROP FUND LTD
318.000.63%2.00Bán440.223K3.106B2.931.10REITs thương mại
ARA ASTORIA INVESTMENTS LTD
172.00-1.15%-2.00Bán183.024K28.929M-1.78Quỹ Đầu tư
ATT ATTACQ LIMITED
1313.001.23%16.00Bán1.217M9.123B3.803.4469.00Mô hình nến Diversified REITs
AVR AVIOR CAP MARKET HLDG LD
60.000.00%0.00Mua087.771MNhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
AWA ARROWHEAD PROPERTIES LTD
350.002.34%8.00Sức bán mạnh2.787M3.583B-0.60REITs thương mại
AXL AFRICAN PHOENIX INV LTD
58.000.00%0.00Bán255.615K1.332B21.330.0313180.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BAT BRAIT SE
1900.00-3.65%-72.00Bán933.698K9.298B-22.1831.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRN BRIMSTONE INV CORP LTD-N
920.00-0.54%-5.00Mua3.329K2.366B-0.344493.00Công ty mẹ
BRT BRIMSTONE INV CORP LTD
880.00-10.20%-100.00Bán2002.366B-0.344493.00Công ty mẹ
BWN BALWIN PROPERTIES LTD
276.000.00%0.00Bán58.152K1.291B2.880.96Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BWZ BRAINWORKS LIMITED
800.000.00%0.00Mua0770.450M-0.04Quỹ Đầu tư
CCO CAPITAL&COUNTIES PROP PLC
3835.00-0.96%-37.00Bán544.804K33.884B-1.24102.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CLI CLIENTELE LTD
1500.000.00%0.00Mua2415.030B11.981.262171.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
CML CORONATION FUND MNGRS LD
4614.00-2.94%-140.00Bán863.768K16.629B13.133.62331.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CND CONDUIT CAPITAL LTD
130.000.00%0.00Bán9.637K911.702M9.780.13Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
CPI CAPITEC BANK HLDGS LTD
129800.00-0.93%-1212.00Mua148.362K151.485B28.7245.7113774.00Ngân hàng
CRP CAPITAL & REGIONAL PLC
259.00-2.26%-6.00Sức bán mạnh214.299K1.862B-0.66248.00REITs thương mại
CTA CAPITAL APPRECIATION LTD
79.000.00%0.00Mua173.742K1.178B9.670.08Quỹ Đầu tư
DIA DIPULA INCOME FUND A
1020.00-1.92%-20.00Bán301.190K4.473B11.830.88Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIB DIPULA INCOME FUND B
650.000.00%0.00Bán04.473B11.830.88Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DLT DELTA PROPERTY FUND LTD
210.001.45%3.00Bán185.920K1.478B5.760.36REITs thương mại
DSY DISCOVERY LTD
15162.00-1.22%-188.00Mua1.076M100.788B18.798.1712000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
ECS ECSPONENT LIMITED
20.000.00%0.00Sức bán mạnh4.900K215.911MDịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
EFG EFFICIENT GROUP LTD
440.00-2.00%-9.00Mua1.000K398.913M-3.16244.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
EMI EMIRA PROPERTY FUND LTD
1389.000.36%5.00Bán927.207K7.234B8.641.60REITs thương mại
EPE EPE CAPITAL PARTNERS LTD
770.002.53%19.00Bán35.644K1.341B32.360.2364.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
EPP EPP N.V.
1910.000.32%6.00Mua242.050K17.287B7.482.55198.00REITs thương mại
EQU EQUITES PROP FUND LTD
2103.00-1.27%-27.00Mua472.995K10.816B14.471.48REITs thương mại
EXP EXEMPLAR REITAIL LTD
949.000.00%0.00Bán03.034BREITs thương mại
FFA FORTRESS REIT LTD A
2067.00-0.43%-9.00Mua1.918M38.139B-5.5748.00Mô hình nến Diversified REITs
FFB FORTRESS REIT LTD B
1218.00-1.06%-13.00Mua2.019M38.139B-5.5748.00Mô hình nến Diversified REITs
FGL FINBOND GROUP LTD
359.000.56%2.00Bán62.258K3.298B91.920.042083.00Cho vay Tiêu dùng
FSR FIRSTRAND LTD
6950.00-1.39%-98.00Mua7.254M395.334B13.395.2647334.00Ngân hàng
FVT FAIRVEST PROPERTY HLDGS
198.00-2.94%-6.00Bán395.976K2.077B6.810.30Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GAI GAIA INFRASTRUCT CAP LTD
600.000.00%0.00Bán0330.906M10.700.56Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
GPA GEMGROW PROPERTIES LTD A
980.001.03%10.00Bán11.158K2.559B38.530.25Mô hình nến Diversified REITs
GPB GEMGROW PROPERTIES LTD B
478.000.00%0.00Bán02.559B38.530.25Mô hình nến Diversified REITs
GPL GRAND PARADE INV LTD
305.00-5.57%-18.00Bán1.228M1.377B-0.063060.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
GRT GROWTHPOINT PROP LTD
2423.00-1.70%-42.00Mua6.204M72.653B16.451.51638.00REITs thương mại
GTC GLOBE TRADE CENTRE S.A.
3600.000.00%0.00Sức mua mạnh016.342B11.332.98192.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GTR GRIT REAL ESTATE INC GRP
1855.000.00%0.00Bán4.713K5.499B11.041.680.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HET HERIOT REIT LIMITED
1100.000.00%0.00Mua02.809B7.321.50REITs thương mại
HMN HAMMERSON PLC
4975.00-2.76%-141.00Bán366.328K39.708B-6.83545.00REITs thương mại
HPB HOSPITALITY PROP FUND B
980.001.14%11.00Bán142.067K5.602B-0.340.00Quỹ REIT Chuyên biệt
HYP HYPROP INV LTD
7024.00-1.00%-71.00Mua630.720K18.131B13.985.08221.00REITs thương mại
IDQ INDEQUITY GROUP LTD
500.000.00%0.00Bán061.946M5.950.8418.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
ILU INDLUPLACE PROPERTIES LTD
495.000.00%0.00Bán17.412K1.591B11.200.44REITs Nhà ở
ING INGENUITY PROPERTY INV
110.000.00%0.00Bán01.189B10.330.111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
INL INVESTEC LTD
9255.00-0.15%-14.00Mua489.393K88.453B10.029.4810500.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
INP INVESTEC PLC
9169.00-0.57%-53.00Mua795.962K91.632B9.929.6710500.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
IPF INVESTEC PROPERTY FUND LTD
1525.00-0.59%-9.00Mua460.092K11.295B7.911.94Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ITU INTU PROPERTIES PLC
1374.00-1.01%-14.00Bán714.377K19.119B-15.672654.00REITs thương mại
JSE JSE LTD
13392.00-9.57%-1417.00Bán764.503K12.676B14.1210.56369.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
KST PSG KONSULT LIMITED
1000.002.04%20.00Theo dõi413.272K13.156B21.770.452886.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
L2D LIBERTY TWO DEGREES LTD
728.000.83%6.00Mua80.146K6.559B10.240.71REITs thương mại
L4L LONG 4 LIFE LIMITED
470.00-3.69%-18.00Bán601.620K4.461B12.680.392015.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
LBH LIBERTY HOLDINGS LTD
10737.000.15%16.00Mua200.121K29.448B12.408.909727.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
LNF LONDON FIN INV GROUP PLC
601.000.00%0.00Bán0223.472M-0.537.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
LTE LIGHTHOUSE CAPITAL LTD
726.000.69%5.00Mua191.716K3.301B2.812.59Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MLE METTLE INVESTMENTS LTD
105.0014.13%13.00Sức mua mạnh110.738K227.400M12.880.07Cho vay Tiêu dùng
MMI MMI HOLDINGS LIMITED
1946.00-1.32%-26.00Mua1.967M29.817B22.020.9116935.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
MMP MARSHALL MONTEAGLE PLC
2000.000.00%0.00Mua12.309K717.150M4.914.08384.00Công ty mẹ
MSP MAS REAL ESTATE INC.
2099.00-0.99%-21.00Bán1.431M13.639B51.330.42Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NED NEDBANK GROUP LTD
26023.00-1.11%-293.00Bán690.833K126.575B9.7027.6830877.00Ngân hàng
NFP NEW FRONTIER PROP LTD
250.000.00%0.00Bán03.173B-10.45Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NIV NIVEUS INVESTMENTS LTD
247.000.00%0.00Mua0294.333M-0.64Quỹ Đầu tư
NRL NEWPARK REIT LTD
425.000.00%0.00Bán0425.000MREITs thương mại
NRP NEPI ROCKCASTLE PLC
13053.00-0.87%-114.00Mua457.033K77.137B21.226.25480.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NVE NVEST FINANCIAL HLDGS LTD
190.00-5.00%-10.00Bán10.000K605.483M9.500.21Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
OCT OCTODEC INVEST LTD
1789.000.51%9.00Bán212.459K4.738B11.281.58236.00REITs thương mại
OMU OLD MUTUAL LIMITED
2148.00-2.59%-57.00Bán9.192M108.971B21.711.0528313.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
PGR PEREGRINE HOLDINGS LIMITED
1726.000.23%4.00Bán221.197K3.518B9.611.79767.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PPE PURPLE GROUP LTD
26.00-7.14%-2.00Sức bán mạnh2.500K251.465M-0.0213.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
PPR PUTPROP LTD
548.000.00%0.00Mua0240.557M42.180.136.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PSG PSG GROUP LTD
24116.00-2.04%-501.00Bán235.947K53.705B27.838.8821915.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
QLT QUILTER PLC
2509.00-2.45%-63.00Bán2.436M49.718B14.521.814343.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
RAV RAVEN PROPERTY GROUP LTD
810.000.00%0.00Theo dõi08.298B-3.53133.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RDF REDEFINE PROPERTIES LTD
915.00-1.08%-10.00Bán7.692M50.244B11.750.79245.00REITs thương mại
REA REBOSIS PROPERTY FUND LTD A
1520.00-1.94%-30.00Bán52.000K1.477B-4.38REITs thương mại
REB REBOSIS PROPERTY FUND LTD
65.00-8.45%-6.00Bán2.107M1.477B-4.38REITs thương mại
REM REMGRO LTD
18973.00-1.69%-327.00Mua539.125K109.025B16.7711.61182.00Công ty mẹ
RES RESILIENT REIT LIMITED
6200.00-0.69%-43.00Mua982.565K23.027B-38.1534.00REITs thương mại
RMH RMB HOLDINGS LTD
8570.00-1.31%-114.00Mua1.035M122.587B12.486.9646284.00Ngân hàng
RMI RAND MERCHANT INV HLDGS LTD
3375.00-3.13%-109.00Bán1.362M53.368B14.672.4336000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
RNI REINET INVESTMENTS S.C.A
23043.00-1.06%-246.00Bán165.369K41.281B-11.620.00Quỹ Đầu tư
RPL RDI REIT P.L.C
2000.001.57%31.00Bán265.393K7.296B13.691.410.00REITs thương mại
SAC SA CORP REAL ESTATE LTD
297.000.68%2.00Mua8.854M7.466B8.810.340.00REITs thương mại
SAR SAFARI INVESTMENTS RSA LTD
420.000.00%0.00Bán01.305B6.170.84Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SBK STANDARD BANK GROUP LTD
20319.00-1.51%-312.00Mua1.942M328.843B12.0917.2353178.00Ngân hàng
SBV SABVEST LTD
4466.000.00%0.00Bán01.867B8.415.3110.00Quỹ Đầu tư
SCD SCHRODER EUR REIT PLC
1952.000.00%0.00Bán02.686B29.140.690.00REITs thương mại
SCP STELLAR CAP PARTNERS LTD
73.001.39%1.00Sức mua mạnh606.112K774.023M9.000.08800.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
SEA SPEAR REIT LIMITED
1030.001.08%11.00Mua1.774M2.096B6.801.50Mô hình nến Diversified REITs
SFN SASFIN HOLDINGS LTD
3185.000.00%0.00Bán01.025B7.154.45775.00Ngân hàng
SLM SANLAM LIMITED
7969.00-1.07%-86.00Sức mua mạnh2.377M175.739B14.405.6521267.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SNT SANTAM LIMITED
30200.00-1.49%-458.00Bán47.719K33.864B14.0621.986043.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
SRE SIRIUS REAL ESTATE LTD
1176.002.89%33.00Bán464.146K12.053B5.602.12241.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSS STOR-AGE PROP REIT LTD
1418.00-0.14%-2.00Mua905.048K5.581B17.750.80Quỹ REIT Chuyên biệt
STP STENPROP LIMITED
2048.004.76%93.00Bán32.176K5.528B11.741.6920.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SVN SABVEST LTD -N-
3600.000.03%1.00Bán7.000K1.867B8.415.3110.00Quỹ Đầu tư
SYG SYGNIA LIMITED
961.001.16%11.00Bán16.886K1.474B12.870.74106.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
TCP TRANSACTION CAPITAL LTD
1983.00-3.03%-62.00Mua187.799K12.522B19.171.085102.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
TDH TRADEHOLD LTD
1070.001.42%15.00Sức bán mạnh6.656K2.772B11.270.945010.00Quỹ Đầu tư
TEX TEXTON PROPERTY FUND LTD
399.00-1.48%-6.00Sức bán mạnh46.273K1.307B-0.14REITs thương mại
TMT TREMATON CAPITAL INV LTD
300.000.00%0.00Mua0648.432M35.650.0932.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TPF TRANSCEND RES PROP FD LD
600.000.00%0.00Bán0785.370M2.372.53REITs Nhà ở
TRE TRENCOR LTD
2145.00-0.97%-21.00Bán422.564K3.762B1.3516.0612.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
TTO TRUSTCO GROUP HLDGS LTD
800.000.00%0.00Sức bán mạnh27.614K6.257B32.890.31340.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
TWR TOWER PROPERTY FUND LTD
605.000.00%0.00Mua02.048B8.450.72REITs thương mại
UPL UNIVERSAL PARTNERS LTD
1651.000.00%0.00Mua01.480B0.56Quỹ Đầu tư
VIS VISUAL INTERNATIONAL HLDGS LTD
3.000.00%0.00Bán011.228MPhát triển và Hoạt động Bất động sản
VKE VUKILE PROPERTY FUND LTD
1955.00-0.91%-18.00Bán2.078M18.866B9.911.99REITs thương mại
VUN VUNANI LTD
215.000.00%0.00Bán0335.674M4.020.5586.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ZCL ZARCLEAR HOLDINGS LTD
385.000.00%0.00Mua3.417K870.334M32.320.12Quỹ Đầu tư
ZED ZEDER INV LTD
345.000.00%0.00Bán660.499K5.871B66.220.05Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất