Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

8
Cổ phiếu
20.658B
Giá trị vốn hóa thị trường
96.554K
Khối lượng
+0.23%
Thay đổi
+0.17%
Hiệu suất Tháng
−6.00%
Hiệu suất Năm
−20.84%
Hiệu suất YTD
           
AEG AVENG GROUP LIMITED
1544.003.35%50.00Mua107.919K166626936.001.766B3.044.94
BWN BALWIN PROPERTIES LTD
278.00-1.07%-3.00Bán35.101K9758078.001.449B3.880.72
DRA DRA GLOBAL LTD
2450.00-2.00%-50.00Bán111271950.001.163B2.7110.123000.00
MUR MURRAY & ROBERTS HLDGS
1141.000.97%11.00Mua126.076K143852716.004.433B110.240.119393.00
RBX RAUBEX GROUP LTD
3577.002.67%93.00Bán117.395K419921915.006.299B11.473.06
SSK STEFANUTTI STCK HLDGS LTD
69.009.52%6.00Sức mua mạnh512.966K35394654.00105.364M-2.48
WBO WILSON BAYLY HLM-OVC LTD
8464.00-0.82%-70.00Mua8.892K75261888.004.539B-19.73
YRK YORK TIMBER HOLDINGS LTD
251.00-1.57%-4.00Bán35.000K8785000.00809.676M5.100.50
Tải thêm