Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

6
Cổ phiếu
12.560B
Giá trị vốn hóa thị trường
72.159K
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
+24.14%
Hiệu suất Tháng
+24.43%
Hiệu suất Năm
+20.93%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARTARGENT INDUSTRIAL LTD1504 ZAC+0.27%12.597K0.07801.547M ZAR3.324.53 ZAR+59.30%6.32%Sản xuất Chế tạo
BCFBOWLER METCALF LTD941 ZAC+0.43%2K0.11649.91M ZAR9.510.99 ZAR−22.17%4.23%Sản xuất Chế tạo
BELBELL EQUIPMENT LTD2245 ZAC−0.18%28.975K0.522.148B ZAR5.174.34 ZAR+189.71%4.01%Sản xuất Chế tạo
CACCAFCA LIMITED199 ZAC0.00%1.244K0.005.525B ZAR0.01332.79 ZAR15.74%Sản xuất Chế tạo
MTAMETAIR INVESTMENTS LTD1674 ZAC+0.36%255.818K1.793.228B ZAR−0.15 ZAR−103.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
SOHSOUTH OCEAN HOLDINGS LTD102 ZAC+0.99%1000.01207.342M ZAR3.390.30 ZAR−19.27%5.88%Sản xuất Chế tạo