Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
20.512B
Giá trị vốn hóa thị trường
309
Khối lượng
−0.72%
Thay đổi
−14.97%
Hiệu suất Tháng
−51.54%
Hiệu suất Năm
−50.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TGATHUNGELA RESOURCES LTD14296 ZAC+1.30%1.009K0.0020.512B ZAR1.7979.80 ZAR34.25%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi