Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
BKT BANKINTER, S.A.
5.101.19%0.06Sức mua mạnh3.702M4.576B0.378668.00Tài chính
DESA DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.
9.500.00%0.00Mua015.069M18.730.51164.00Sản xuất Chế tạo
IDR INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A
9.45-0.26%-0.03Mua337.174K1.664B27.950.3749027.00Dịch vụ Công nghệ
YADV ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.
9.200.00%0.00Mua0Tài chính
YNPC NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
10.600.00%0.00Mua010.070MTài chính
YSIL SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
15.601.30%0.20730Tài chính
YVIV VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI , S.A
1.350.00%0.00Mua0836.469MTài chính
Tải thêm