Cổ phiếu Tây Ban NhaCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Tây Ban Nha này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
LOGCOMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
23.28EUR1.39%0.32EUR
Sức mua mạnh
217.217K5.057M3.072BEUR15.231.51EUR5.533KVận chuyển
RLIAREALIA BUSINESS, S.A.
1.070EUR0.94%0.010EUR
Sức mua mạnh
107.192K114.695K867.866MEUR11.660.09EUR85Tài chính
VISVISCOFAN, S.A.
60.75EUR0.83%0.50EUR
Sức mua mạnh
37.897K2.302M2.816BEUR20.162.99EUR5.182KCông nghiệp Chế biến
YADVADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.
10.2EUR0.00%0.0EUR
Mua
00Tài chính