Cửa hàng Giảm giá (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
801.186M
Giá trị vốn hóa thị trường
23.160M
Khối lượng
0%
Thay đổi
+5.34%
Hiệu suất Tháng
−40.77%
Hiệu suất Năm
−15.34%
Hiệu suất YTD
           
DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.
0.010.00%0.00Mua23.160M319611.75801.186M-0.0038575.00
Tải thêm