Sản xuất Thiết bị ĐIện (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
465.460M
Giá trị vốn hóa thị trường
190.103K
Khối lượng
+2.46%
Thay đổi
+23.99%
Hiệu suất Tháng
−28.40%
Hiệu suất Năm
−19.45%
Hiệu suất YTD
           
END ENDURANCE MOTIVE, S.A.
2.940.00%0.00Bán120352.8025.819M
SOL SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
5.034.05%0.20Mua374.256K1882507.68439.641M-0.012495.00
Tải thêm