Tập đoàn Công nghiệp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
256.853M
Giá trị vốn hóa thị trường
18.952K
Khối lượng
+1.77%
Thay đổi
−0.50%
Hiệu suất Tháng
−21.79%
Hiệu suất Năm
−16.68%
Hiệu suất YTD
           
GSJ GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.
4.021.77%0.07Mua21.710K87274.20256.853M18.170.223625.00
Tải thêm