Sản xuất dầu khí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
15.436M
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
+9.22%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
           
YGAV GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.
25.400.00%0.00Mua00.0015.436M
Tải thêm