Xuất bản: Báo chí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
80.246M
Giá trị vốn hóa thị trường
12.685K
Khối lượng
+4.78%
Thay đổi
+0.29%
Hiệu suất Tháng
−36.18%
Hiệu suất Năm
−22.00%
Hiệu suất YTD
           
VOC VOCENTO
0.704.78%0.03Mua12.685K8904.8780.246M2747.00
Tải thêm