Quỹ Đầu tư Bất động sản (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
13.631B
Giá trị vốn hóa thị trường
524.493K
Khối lượng
+0.94%
Thay đổi
−5.09%
Hiệu suất Tháng
−13.58%
Hiệu suất Năm
−2.24%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ARMARIMA REAL ESTATE, S.A.
REIT
8.00 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
1741.392K222.152M EUR5.271.52 EUR14
COLINMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
REIT
5.940 EUR2.24%0.130 EUR
Bán
1.202M7.142M3.117B EUR4.581.27 EUR227
GGCGENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.
REIT
141 EUR0.00%0 EUR003.666B EUR
IFFIFFE FUTURA, S.A.
REIT
1.000 EUR0.00%0.000 EUR
Bán
1.188M1.188M36.534M EUR
LRELAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
5.18 EUR1.97%0.10 EUR
Mua
48.25K249.935K409.541M EUR5.820.87 EUR4
MRLMERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
8.235 EUR1.48%0.120 EUR
Bán
880.635K7.252M3.789B EUR14.440.56 EUR260
YADRADRIANO CARE SOCIMI, S.A.
REIT
10.4 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00124.8M EUR71
YADVADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
10.1 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
00
YAP67AP67 SOCIMI, S.A.
REIT
4.84 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
00
YATOATOM HOTELES SOCIMI, S.A.
REIT
10.4 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
00335.803M EUR
YDOAINVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.
REIT
25.0 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00151.812M EUR
YEXREXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.
REIT
0.660 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
008.671M EUR
YHSPHISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.
REIT
5.85 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
0065.075M EUR
YIBIIBI LION SOCIMI, S.A.
REIT
1.15 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
0032.764M EUR
YINB6INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
1.06 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
0043.566M EUR
YINB7INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI S.A.
REIT
0.910 EUR0.00%0.000 EUR
Bán
0013.65M EUR
YIPSINVERSA PRIME SOCIMI S.A
REIT
1.21 EUR0.00%0.00 EUR
Bán Mạnh
23.401K28.315K94.506M EUR3
YMIBMISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
1.04 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
00
YOVAOPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
REIT
11.3 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
0060.736M EUR
YQUOQUONIA SOCIMI, S.A.
REIT
1.51 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
0040.943M EUR114.390.01 EUR1
YSILSILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
13.9 EUR−1.42%−0.2 EUR
Bán Mạnh
3584.976K436.47M EUR14
YTANTANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.
REIT
12.2 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
00103.893M EUR
YTRATRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.
REIT
4.90 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
0069.359M EUR
YTRMTORIMBIA SOCIMI, S.A.
REIT
26.4 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00135.144M EUR13
YTSTTESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
REIT
4.92 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
315648.116M EUR174
YVBAVBARE IBERIAN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
REIT
7.25 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
0025.817M EUR17.780.41 EUR