Chuyên ngành viễn thông (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
45.599B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.230M
Khối lượng
+1.20%
Thay đổi
+11.02%
Hiệu suất Tháng
−11.88%
Hiệu suất Năm
+9.84%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CLNXCELLNEX TELECOM, S.A.
36.15EUR1.46%0.52EUR
Mua
1.229M44.437M25.53BEUR2.877K
TEFTELEFONICA,S.A.
3.481EUR0.87%0.030EUR
Bán
46.675M162.476M20.068BEUR123.250.03EUR104.15K