Chuyên ngành viễn thông (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
22.910B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.937M
Khối lượng
+1.02%
Thay đổi
+4.14%
Hiệu suất Tháng
+11.13%
Hiệu suất Năm
+5.48%
Hiệu suất YTD
           
TEF TELEFONICA,S.A.
4.081.42%0.06Sức mua mạnh12.109M49393997.8622.910B2.271.77112797.00
Tải thêm