Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

13
Cổ phiếu
3.608B
Giá trị vốn hóa thị trường
475.163K
Khối lượng
+0.65%
Thay đổi
+8.44%
Hiệu suất Tháng
+14.68%
Hiệu suất Năm
+13.57%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
480SSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
8.20 EUR0.00%450.0522.36M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
APPSAPPLUS SERVICES, S.A.
9.900 EUR−0.10%479.608K1.891.276B EUR24.710.40 EUR+117.01%1.31%Dịch vụ Thương mại
Mua
ATSIAPLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.
3.34 EUR+2.45%2.36K284.34163M EUR0.50%Dịch vụ Thương mại
CASHPROSEGUR CASH, S.A.
0.530 EUR+2.12%717.246K0.62770.774M EUR9.890.05 EUR+12.37%7.18%Dịch vụ Thương mại
Mua
COMCATENON, S.A.
0.990 EUR0.00%6500.1018.499M EUR2.21%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IFLEXIFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.
1.90 EUR0.00%56.923KDịch vụ Thương mại
LLYCLLORENTE Y CUENCA, S.A.
8.60 EUR0.00%00.00100.1M EUR1.53%Dịch vụ Thương mại
MAKSMAKING SCIENCE GROUP, S.A.
10.5 EUR0.00%1.872K1.4085.387M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
MIOMEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.
4.50 EUR0.00%00.0029.342M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PSGPROSEGUR
1.828 EUR+0.88%562.927K0.76968.468M EUR15.080.12 EUR+38.36%8.48%Dịch vụ Thương mại
Mua
SAISUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.
0.237 EUR+2.60%483.385K0.405.602M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
SAI.BSUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A. CLASE B
0.316 EUR0.00%00.000.00%Dịch vụ Thương mại
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
3.10 EUR−2.52%5.914K1.53168.181M EUR1.04%Dịch vụ Thương mại