Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

12
Cổ phiếu
3.781B
Giá trị vốn hóa thị trường
173.283K
Khối lượng
+0.09%
Thay đổi
+0.79%
Hiệu suất Tháng
+2.77%
Hiệu suất Năm
+11.95%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
480SSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
8.65 EUR−1.70%−0.15 EUR
Bán
4.092K35.396K EUR23.996M EUR−0.46 EUR266
APPSAPPLUS SERVICES, S.A.
8.990 EUR−0.17%−0.015 EUR
Mua
19.513K175.422K EUR1.221B EUR24.870.36 EUR26.414K
ATSIAPLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.
3.80 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
85323 EUR190M EUR
CASHPROSEGUR CASH, S.A.
0.651 EUR1.72%0.011 EUR
Mua
3.453K2.248K EUR950.472M EUR10.670.06 EUR
COMCATENON, S.A.
1.420 EUR1.43%0.020 EUR
Mua
100142 EUR26.16M EUR79
LLYCLLORENTE Y CUENCA, S.A.
10.2 EUR−1.92%−0.2 EUR
Bán Mạnh
6036.151K EUR118.724M EUR
MAKSMAKING SCIENCE GROUP, S.A.
10.20 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
6446.569K EUR81.592M EUR778
MIOMEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.
4.86 EUR−2.80%−0.14 EUR
Bán Mạnh
1.411K6.857K EUR32.4M EUR192
PSGPROSEGUR
1.736 EUR−0.12%−0.002 EUR
Mua
36.805K63.893K EUR928.916M EUR13.780.13 EUR143.886K
SAISUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.
0.320 EUR−5.04%−0.017 EUR
Bán
785.061K251.22K EUR7.437M EUR39
SAI.BSUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A. CLASE B
0.476 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
00 EUR39
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
3.85 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
00 EUR203.834M EUR936