Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

12
Cổ phiếu
3.583B
Giá trị vốn hóa thị trường
145.158K
Khối lượng
−0.07%
Thay đổi
−1.09%
Hiệu suất Tháng
+22.12%
Hiệu suất Năm
+12.00%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị68.393M EUR0.00%701
Dịch vụ thương mại hỗn hợp3.496B EUR2.27%−0.07%60.39K10
Dịch vụ nhân sự17.714M EUR2.31%−3.38%5.282K1