Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

14
Cổ phiếu
8.013B
Giá trị vốn hóa thị trường
233.213K
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+16.74%
Hiệu suất Tháng
−7.41%
Hiệu suất Năm
+15.58%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Phát thanh truyền hình2.125BEUR3.60%−0.16%202.706K4
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền3.013BEUR−0.65%439.81K2
Phim / Giải trí38.443MEUR−0.12%13.036K3
Dịch vụ tiêu dùng khác1.569BEUR1.95%−0.22%40.478K2
Xuất bản: Sách / Tạp chí288.185MEUR−1.92%163.699K1
Xuất bản: Báo chí81.444MEUR5.36%0.00%6.821K1
Nhà hàng896.558MEUR−0.24%8801