Công nghệ Điện tử (Khu vực)

7
Cổ phiếu
109.603B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.346K
Khối lượng
+1.58%
Thay đổi
+7.13%
Hiệu suất Tháng
+24.91%
Hiệu suất Năm
+24.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AIRAIRBUS
138.16 EUR+1.57%4.5K1.61107.554B EUR27.165.09 EUR−3.48%1.32%Công nghệ Điện tử
Mua
ENDENDURANCE MOTIVE, S.A.
1.570 EUR−2.18%11.636K0.2815.2M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
ETCENERGY SOLAR TECH, S.A.
4.605 EUR−0.11%5.804K0.44105.989M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
GGRGRUPO GREENING 2022, S.A.
5.07 EUR−0.78%17.296K6.64148.297M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
RBTROBOT, S.A.
1.50 EUR0.00%04.214M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
SOLSOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
3.212 EUR+6.15%689.965K1.75275.208M EUR33.560.10 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
USIUMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.
6.40 EUR0.00%00.00Công nghệ Điện tử