Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
107.762B
Giá trị vốn hóa thị trường
143.452K
Khối lượng
−1.17%
Thay đổi
+12.39%
Hiệu suất Tháng
+7.57%
Hiệu suất Năm
+36.71%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dầu107.727B EUR33.78%−1.19%2.613M2
Sản xuất dầu khí35.024M EUR0.00%01