Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

4
Cổ phiếu
937.060M
Giá trị vốn hóa thị trường
9.967K
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
−4.07%
Hiệu suất Tháng
+66.33%
Hiệu suất Năm
+20.75%
Hiệu suất YTD
          
ATRY ATRYS HEALTH, S.A.
10.200.00%0.00Mua14.829K625.810M503.00
CBAV CLINICA BAVIERA S.A.
18.800.00%0.00Mua92306.505M1.66
EEP EUROESPES, S.A.
0.462.22%0.01Sức mua mạnh6.600K4.745M
PANG PANGAEA ONCOLOGY S.A.
1.630.00%0.00Bán0
Tải thêm