Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

17
Cổ phiếu
59.889B
Giá trị vốn hóa thị trường
792.099K
Khối lượng
+0.76%
Thay đổi
+8.33%
Hiệu suất Tháng
+16.02%
Hiệu suất Năm
+20.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACSACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
37.17 EUR+0.65%480.083K0.849.197B EUR13.282.80 EUR+41.86%4.30%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
AMPAMPER, S.A.
0.0888 EUR−3.48%7.914M1.43101.168M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ANAACCIONA, S.A.
133.45 EUR+0.98%75.022K0.667.222B EUR10.3312.92 EUR+85.55%2.76%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CLRCLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
4.02 EUR−2.19%49.367K0.8048.088M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DOMGLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
3.335 EUR−0.45%57.12K0.66480.306M EUR13.520.25 EUR+33.51%2.38%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ENOELECNOR S.A.
18.05 EUR−0.28%42.656K0.631.533B EUR14.361.26 EUR+29.57%1.95%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ENRSENERSIDE ENERGY, S.A.
3.17 EUR−3.65%2.838K0.66122.215M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FCCACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
12.22 EUR−0.81%13.608K0.145.592B EUR3.29%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FERFERROVIAL SE
32.23 EUR+1.45%1.017M0.8223.273B EUR1.79%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
GREGRENERGY RENOVABLES, S.A.
29.32 EUR−0.41%49.463K0.65886.829M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
GRIGRINO ECOLOGIC, S.A.
1.60 EUR+1.91%2400.3647.685M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MDFDURO FELGUERA, S.A.
0.730 EUR−1.08%141.181K0.5770.848M EUR15.240.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OHLAOBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
0.4726 EUR−0.76%3.338M0.85281.201M EUR45.010.01 EUR−91.34%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
REDREDEIA CORPORACION, S.A.
15.400 EUR+0.49%1.464M1.378.26B EUR5.29%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SCYRSACYR, S.A.
3.122 EUR+0.97%2.237M0.972.059B EUR3.56%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SPHPROFITHOL, S.A.
1.32 EUR−4.35%20.477K0.5427.088M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TRETECNICAS REUNIDAS S.A.
8.700 EUR−1.19%221.357K0.97687.58M EUR10.190.85 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua