Vận chuyển (Khu vực)

3
Cổ phiếu
36.140B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.524M
Khối lượng
+1.62%
Thay đổi
+12.10%
Hiệu suất Tháng
+23.78%
Hiệu suất Năm
+31.05%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AENAAENA, S.M.E., S.A.
160.95 EUR+0.66%18.892K0.1423.985B EUR2.41%Vận chuyển
Mua
IAGINTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD EUR0.50 (CDI)
1.8420 EUR+0.82%2.562M0.218.985B EUR4.720.39 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
LOGCOMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
24.10 EUR+0.33%28.226K0.173.169B EUR4.86%Vận chuyển
Sức mua mạnh