Vận chuyển (Khu vực)

4
Cổ phiếu
53.189B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.035M
Khối lượng
−0.89%
Thay đổi
+5.92%
Hiệu suất Tháng
+18.06%
Hiệu suất Năm
+2.75%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
9.697B-4.42%17.052M1
41.136B0.72-1.34%406.211K2
2.357B5.44-0.11%174.743K1
Tải thêm