Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

15
Cổ phiếu
157.366B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.826M
Khối lượng
−0.23%
Thay đổi
+0.19%
Hiệu suất Tháng
+10.55%
Hiệu suất Năm
−0.28%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADXAUDAX RENOVABLES, S.A.
1.243 EUR−1.27%−0.016 EUR
Mua
603.242K749.83K554.326M EUR0.02 EUR803
ANECORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
36.90 EUR−0.16%−0.06 EUR
Bán
154.539K5.702M12.169B EUR
EIDFENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
28.38 EUR−0.14%−0.04 EUR
Mua
50.903K1.445M1.644B EUR
ELEENDESA,S.A.
18.170 EUR−0.36%−0.065 EUR
Bán
597.936K10.864M19.305B EUR11.861.54 EUR9.258K
ENERGRUPO ECOENER, S.A.U.
5.08 EUR1.20%0.06 EUR
Mua
4.366K22.179K285.885M EUR20.720.24 EUR
ENGENAGAS,S.A.
16.890 EUR1.08%0.180 EUR
Mua
719.722K12.156M4.369B EUR9.711.72 EUR1.376K
HLZHOLALUZ CLIDOM S.A.
6.60 EUR−0.30%−0.02 EUR
Bán
27.672K182.635K144.903M EUR
IBEACCIONES IBERDROLA
10.675 EUR−0.14%−0.015 EUR
Bán
8.783M93.76M65.993B EUR14.550.73 EUR
NTGYNATURGY ENERGY GROUP, S.A.
26.00 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
175.498K4.563M24.984B EUR19.411.34 EUR7.366K
OPDEOPDENERGY HOLDING, S.A.
4.605 EUR−0.32%−0.015 EUR
Mua
24.461K112.643K683.915M EUR143
SLRSOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
18.470 EUR−0.81%−0.150 EUR
Bán
455.625K8.415M2.327B EUR29.030.64 EUR145
XCOPUCOMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CERTIFICADOS UNITS)
6.550 EUR0.77%0.050 EUR
Bán
003.551B EUR113.170.06 EUR6.538K
XELTOCENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. ELETROBRAS -ORDINARIAS-
6.70 EUR−1.47%−0.10 EUR
Bán Mạnh
0015.838B EUR12.690.57 EUR12.126K
XENBREDP - ENERGIAS DO BRASIL, S.A.
3.680 EUR0.00%0.000 EUR
Theo dõi
002.042B EUR5.330.73 EUR3.274K
XNEONEOENERGIA, S.A.
2.68 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
003.219B EUR4.120.68 EUR15.058K