Chứng khoán Thụy Điển

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Thụy Điển bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
24724SEVENOFFICE5.30SEK−1.85%−0.10SEK
Bán Mạnh
73.807K391.177K360.203MSEK−1.94SEK181Dịch vụ Công nghệ
2CUREX2CUREX AB
8.75SEK−0.34%−0.03SEK
Bán
10.374K90.773K154.026MSEK−1.48SEKDịch vụ Công nghệ
4C4C GROUP AB
37.450SEK−1.17%−0.445SEK
Bán
33.096K1.239M1.27BSEKDịch vụ Thương mại
AACAAC CLYDE SPACE AB
1.414SEK−2.75%−0.040SEK
Bán Mạnh
735.255K1.04M281.43MSEK−0.23SEK172Công nghệ Điện tử
AAKAAK AB
178.65SEK0.56%1.00SEK
Mua
408.812K73.034M46.37BSEK26.596.69SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
ABASABAS PROTECT10.85SEK5.85%0.60SEK
Sức mua mạnh
7347.964KSản xuất Chế tạo
ABERAABERA BIOSCIENCE5.79SEK0.17%0.01SEK
Theo dõi
8851067.017MSEK−1.53SEKCông nghệ Sức khỏe
ABIIGRENE0.522SEK6.10%0.030SEK
Bán
42.996K22.444K18.157MSEK−0.15SEK1Năng lượng Mỏ
ABIGABELCO INVESTMENT GROUP0.052SEK0.00%0.000SEK
Bán
1.546M80.377K104.405MSEKSản xuất Chế tạo
ABLIABLIVA AB
0.1630SEK−0.12%−0.0002SEK
Bán
1.48M241.287K172.177MSEK−0.23SEK10Công nghệ Sức khỏe
ABSL.BABSOLICON B83.0SEK5.87%4.6SEK
Mua
7.153K593.699K249.98MSEK−26.14SEKSản xuất Chế tạo
ABSOABSOLENT AIR CARE GROUP AB
409SEK−0.49%−2SEK
Mua
481196.729K4.63BSEK26.3415.61SEK446Sản xuất Chế tạo
ACADACADEMEDIA AB
49.76SEK1.72%0.84SEK
Mua
138.684K6.901M5.254BSEK8.635.67SEK13.815KDịch vụ Khách hàng
ACARIXACARIX AB
0.3090SEK3.87%0.0115SEK
Bán
769.202K237.683K77.859MSEK−0.31SEK8Công nghệ Sức khỏe
ACASTACAST AB
5.010SEK1.42%0.070SEK
Bán
818.793K4.102M907.151MSEK−1.21SEKDịch vụ Công nghệ
ACCONACCONEER AB
42.50SEK−0.82%−0.35SEK
Mua
33.58K1.427M1.119BSEK−2.16SEKCông nghệ Điện tử
ACEASCELIA PHARMA AB
25.20SEK−0.20%−0.05SEK
Mua
39.563K996.988K871.327MSEK−3.30SEK21Công nghệ Sức khỏe
ACOSACOSENSE0.379SEK3.27%0.012SEK
Mua
10K3.79K11.825MSEK−0.35SEKCông nghệ Điện tử
ACOUACOUSORT AB
21.75SEK0.00%0.00SEK
Sức mua mạnh
2.407K52.352K287.15MSEK−1.09SEKDịch vụ Phân phối
ACQ_SPACACQ BURE AB SPAC
94.2SEK−0.42%−0.4SEK
Mua
5.555K523.281K3.297BSEK−0.27SEKTài chính
ACRI_AACRINOVA AB SER. A
8.54SEK0.00%0.00SEK
Mua
43367516.118MSEK5.511.55SEKTài chính
ACROUDACROUD AB
1.765SEK−3.02%−0.055SEK
Bán Mạnh
30.564K53.945K240.694MSEK15.100.12SEK108Dịch vụ Công nghệ
ACTIACTIVE BIOTECH AB
1.022SEK−0.78%−0.008SEK
Bán
87.731K89.661K270.714MSEK−0.26SEK8Công nghệ Sức khỏe
ACUCACUCORT1.890SEK4.71%0.085SEK
Theo dõi
8.316K15.717K59.122MSEK−0.45SEKCông nghệ Sức khỏe
ACUVIACUVI AB
19.98SEK−2.06%−0.42SEK
Bán
28.715K573.726K499.824MSEK−3.89SEK58Sản xuất Chế tạo
ADDERAADDERACARE AB
3.57SEK0.28%0.01SEK
Sức mua mạnh
4.041K14.426K120.369MSEK−0.79SEK109Công nghệ Sức khỏe
ADDT_BADDTECH AB SER. B
149.2SEK−1.58%−2.4SEK
Mua
500.615K74.692M40.186BSEK32.594.66SEK3.556KCông nghệ Điện tử
ADDV_AADDVISE GROUP AB A
7.26SEK0.97%0.07SEK
Mua
18.353K133.243K1.317BSEK23.600.30SEK285Dịch vụ Phân phối
ADTRADTRACTION GROUP AB
41.00SEK−1.91%−0.80SEK
Bán
5.146K210.986KDịch vụ Công nghệ
ADVBOXADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
1.150SEK−0.86%−0.010SEK
Bán
19.417K22.33K17.33MSEK−2.62SEK11Dịch vụ Công nghệ
ADVEADVENICA AB
8.96SEK3.11%0.27SEK
Mua
19.251K172.489K394.114MSEK90.330.10SEK62Dịch vụ Công nghệ
ADVTADVERTY1.310SEK4.97%0.062SEK
Bán
77.417K101.416K41.673MSEK−0.86SEK25Dịch vụ Công nghệ
AEGIRAEGIRBIO AB
5.050SEK0.88%0.044SEK
Bán
58.183K293.824K107.483MSEK−5.02SEKCông nghệ Sức khỏe
AEROSVENSKA AEROGEL HOLDING AB
0.3096SEK74.46%0.1322SEK
Sức mua mạnh
25.239M7.811M123.127MSEK−0.24SEKCông nghiệp Chế biến
AERW.BAEROWASH B14.10SEK−1.40%−0.20SEK
Bán
20.526K289.417K134.842MSEK−0.65SEKSản xuất Chế tạo
AFRIAFRICA RESOURCES1.925SEK6.35%0.115SEK
Bán
14.317K27.56K22.239MSEK−0.12SEK1Khoáng sản phi năng lượng
AFRYAFRY AB
175.3SEK1.15%2.0SEK
Mua
118.728K20.813M19.73BSEK22.387.75SEK17.019KDịch vụ Thương mại
AGES_BAGES INDUSTRI AB SER. B
39.4SEK−2.23%−0.9SEK
Bán
82832.623K205.147MSEK14.772.85SEK524Sản xuất Chế tạo
AGROUPARLANDASTAD GROUP AB
41.95SEK1.57%0.65SEK
Theo dõi
1.292K54.199KTài chính
AGTIRA.BAGTIRA B15.40SEK1.99%0.30SEK
Bán
5.346K82.328K219.448MSEK−1.29SEK28Công nghiệp Chế biến
AIK.BAIK FOTBOLL B2.00SEK0.00%0.00SEK
Sức mua mạnh
7.602K15.204K43.68MSEK1.931.03SEKDịch vụ Khách hàng
AINOAINO HEALTH AB
0.858SEK−1.15%−0.010SEK
Mua
15.04K12.904K36.281MSEK−0.40SEKDịch vụ Thương mại
AJA_BBYGGMASTARE ANDERS J AHLSTROM HOLDING AB
270.0SEK2.08%5.5SEK
Mua
723195.21K1.968BSEK89.78SEK374Tài chính
AKEL_DAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D
1.848EUR0.87%0.016EUR
Mua
32.884K60.77K119.899BSEK5.643.55SEK865Tài chính
ALBERTEEDUCATION ALBERT AB
20.05SEK−0.74%−0.15SEK
Bán
4989.985K355.319MSEK−5.07SEKDịch vụ Công nghệ
ALCAALCADON GROUP AB
71.3SEK0.42%0.3SEK
Bán
9.684K690.469K1.47BSEK40.321.80SEK95Dịch vụ Phân phối
ALELIOALELION ENERGY SYSTEMS AB
0.5150SEK3.10%0.0155SEK
Bán
182.772K94.128K155.184MSEK−0.26SEK39Sản xuất Chế tạo
ALFAALFA LAVAL AB
302.8SEK1.44%4.3SEK
Sức mua mạnh
366.527K110.984M124.868BSEK26.1811.40SEK17.883KSản xuất Chế tạo
ALIF_BADDLIFE AB SER. B
114.4SEK−5.38%−6.5SEK
Bán
250.155K28.618M13.951BSEK24.744.90SEK1.802KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALIGALIMAK GROUP AB
77.9SEK−3.11%−2.5SEK
Mua
9.342K727.742K4.196BSEK12.816.28SEK2.103KSản xuất Chế tạo
ALLEIALLEIMA AB
40.91SEK3.31%1.31SEK
Sức mua mạnh
919.95K37.635M10.263BSEKKhoáng sản phi năng lượng
ALLIGO_BALLIGO AB SER. B
80.3SEK−2.07%−1.7SEK
Bán
62.485K5.018M4.054BSEK8.539.61SEK2.807KDịch vụ Phân phối
ALLTALLTAINER4.50SEK0.00%0.00SEK
Mua
10.854K48.843K42.224MSEK−0.15SEKCông nghiệp Chế biến
ALMALM EQUITY AB
525SEK−1.87%−10SEK
Bán Mạnh
192100.8K5.625BSEK1.48364.54SEKTài chính
ALONNR.BARCHELON NATURAL RESOURCES B0.013SEK18.18%0.002SEK
Mua
54.56M709.279KKhoáng sản phi năng lượng
ALPCOT_BALPCOT HOLDING AB SER. B
2.050SEK2.50%0.050SEK
Mua
67.925K139.246K280.662MSEK31Tài chính
ALPHALPHAHELIX0.700SEK0.00%0.000SEK
Mua
12.5K8.75K44.379MSEK−0.03SEK12Dịch vụ Phân phối
ALTEALTECO0.449SEK−0.22%−0.001SEK
Bán
20.4K9.16K25.677MSEK−0.08SEKDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALZALZINOVA AB
2.82SEK0.71%0.02SEK
Mua
66.016K186.165K91.422MSEK−0.45SEKCông nghệ Sức khỏe
ALZCURALZECURE PHARMA AB
3.74SEK−2.60%−0.10SEK
Bán
42.489K158.909K189.743MSEK−1.55SEK12Công nghệ Sức khỏe
AMBEAAMBEA AB
51.50SEK−0.19%−0.10SEK
Mua
121.697K6.267M4.863BSEK15.843.26SEKDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AMH2.BAMHULT 2 B63.4SEK−1.55%−1.0SEK
Bán
50331.89K434.134MSEK4.3214.91SEK8Tài chính
AMIDOAMIDO5.42SEK0.37%0.02SEK
Mua
9004.878K145.657MSEK−0.29SEK29Dịch vụ Công nghệ
AMNIAMNIOTICS AB
2.98SEK−1.97%−0.06SEK
Bán Mạnh
202.864K604.535K47.878MSEK−2.78SEKCông nghệ Sức khỏe
AMNOAMNODE3.42SEK14.00%0.42SEK
Mua
11.947K40.859K11.597MSEK−1.36SEKSản xuất Chế tạo
ANGLANGLER GAMING5.080SEK−0.29%−0.015SEK
Theo dõi
46.006K233.71K380.924MSEK−0.12SEKDịch vụ Khách hàng
ANIMA.BANIMA GROUP B1.87SEK−13.02%−0.28SEK
Bán Mạnh
76.825K143.663K8.86MSEK352.460.01SEK4Bán Lẻ
ANNE_BANNEHEM FASTIGHETER AB SER. B
21.60SEK−3.14%−0.70SEK
Bán Mạnh
138.828K2.999M1.274BSEK4.994.47SEK18Tài chính
ANNXANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
1.030SEK0.49%0.005SEK
Sức mua mạnh
29.237K30.114K159.133MSEK−0.39SEK5Công nghệ Sức khỏe
ANOD_BADDNODE GROUP AB SER. B
103.6SEK−1.33%−1.4SEK
Mua
92.631K9.597M13.937BSEK39.102.69SEK1.897KDịch vụ Công nghệ
ANOTANOTO GROUP AB
0.508SEK−6.27%−0.034SEK
Bán Mạnh
514.116K261.171K109.554MSEK32Công nghệ Điện tử
APAC_SPAC_AALIGRO PLANET ACQUISITION AB SPAC A
93.8SEK0.64%0.6SEK
Sức mua mạnh
51748.495K1.173BSEK−0.77SEK3Tài chính
APRNDRAPRENDERE SKOLOR AB
11.35SEK4.61%0.50SEK
Sức mua mạnh
2.579K29.272KDịch vụ Khách hàng
APTAAPTAHEM0.395SEK−1.25%−0.005SEK
Bán Mạnh
131.125K51.794K82.875MSEK−0.09SEKCông nghệ Sức khỏe
APTRAPPSPOTR AB
12.65SEK1.61%0.20SEK
Mua
80710.209K24.215MSEK−11.31SEKDịch vụ Công nghệ
AQAQ GROUP AB
293.0SEK1.74%5.0SEK
Sức mua mạnh
3.574K1.047M5.36BSEK14.4719.90SEKSản xuất Chế tạo
AQUATAQUATICUS REAL ESTATE94.0SEK2.73%2.5SEK
Mua
59.05K5.551MTài chính
ARCANEARCANE CRYPTO AB
0.0307SEK4.07%0.0012SEK
Mua
9.211M282.785K266.889MSEK−0.01SEKDịch vụ Công nghệ
ARCEDEARCEDE PHARMA2.77SEK−7.05%−0.21SEK
Theo dõi
51.994K144.023K16.194MSEKDịch vụ Thương mại
ARCOMAARCOMA AB
7.84SEK−0.25%−0.02SEK
Bán
11.035K86.514K102.328MSEK−0.43SEK31Công nghệ Sức khỏe
ARCTARCTIC MINERALS AB
0.558SEK0.00%0.000SEK
Mua
2.255K1.258K83.097MSEK−0.12SEKKhoáng sản phi năng lượng
ARCTICARCTIC BLUE BEVERAGES AB
0.9899SEK24.48%0.1947SEK
Theo dõi
5.529K5.473K17.608MSEKHàng tiêu dùng không lâu bền
ARISEARISE AB
52.1SEK1.36%0.7SEK
Mua
59.725K3.112M2.315BSEK3.0416.96SEK30Công ty dịch vụ công cộng
ARJO_BARJO AB SER. B
42.56SEK−1.07%−0.46SEK
Bán Mạnh
370.714K15.778M11.592BSEK21.542.00SEK6.554KDịch vụ Phân phối
AROCAROCELL AB (PUBL)
0.580SEK−1.69%−0.010SEK
Theo dõi
68.405K39.675K133.609MSEK−0.38SEKCông nghệ Sức khỏe
AROSAROS BOSTADSUTVECKLING AB
43.8SEK5.54%2.3SEK
Mua
1.611K70.562K−1.56SEKTài chính
ARPLARLA PLAST AB
38.60SEK4.61%1.70SEK
Mua
7.613K293.862K772MSEK16.912.29SEKSản xuất Chế tạo
ASABADVANCED SOLTECH SWEDEN AB
18.74SEK0.81%0.15SEK
Theo dõi
4.34K81.332K742.861MSEK18.441.07SEK14Công ty dịch vụ công cộng
ASAIARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
11.10SEK1.83%0.20SEK
Bán
7.073K78.51K72.933MSEKDịch vụ Công nghệ
ASAPASARINA PHARMA AB
1.072SEK1.52%0.016SEK
Mua
79.087K84.781K24.272MSEK−0.99SEK6Công nghệ Sức khỏe
ASSA_BASSA ABLOY AB SER. B
243.6SEK0.37%0.9SEK
Mua
800.537K195.011M270.585BSEK21.3911.35SEK51KSản xuất Chế tạo
ATANAATTANA0.202SEK−3.35%−0.007SEK
Bán
247.697K50.035K42.232MSEKDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
131.44SEK0.29%0.38SEK
Mua
2.865M376.616M624.693BSEK28.654.58SEK42.862KSản xuất Chế tạo
ATICACTIC GROUP AB
6.70SEK−0.89%−0.06SEK
Bán
10.129K67.864K149.113MSEK−3.31SEKDịch vụ Khách hàng
ATINATHANASE INNOVATION AB
29.4SEK0.68%0.2SEK
Theo dõi
30882912.625MSEK−3.71SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
ATORXALLIGATOR BIOSCIENCE AB
1.640SEK2.50%0.040SEK
Theo dõi
52.629K86.312K361.759MSEK−0.81SEK46Công nghệ Sức khỏe
ATRLJ_BATRIUM LJUNGBERG AB SER. B
174.4SEK0.17%0.3SEK
Sức mua mạnh
92.645K16.157M21.35BSEK3.2653.39SEK331Tài chính
ATTATTENDO AB
26.08SEK0.54%0.14SEK
Mua
47.618K1.242M4.197BSEK−0.06SEK19.041KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AUDNTSAUDIENTES1.79DKK−45.91%−1.52DKK
Bán Mạnh
61.572K109.906K24.343MSEK−2.63SEK14Khách hàng Lâu năm
AUGEOAUGEO GROUP0.110SEK−2.65%−0.003SEK
Bán
1.138M125.161K20.108MSEK−0.26SEKDịch vụ Công nghệ