Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Thụy Điển

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điểnphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỉ suất cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SPEQTSPEQTA AB
50.89%13.68 SEK+1.94%13.882K0.62324.941M SEK−4.72 SEK−174.61%50.89%Dịch vụ Công nghệ
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
36.50%4.0405 SEK+2.42%35.561M0.915.709B SEK−11.31 SEK33.46%Tài chính
Bán
INTRUMINTRUM AB
24.84%53.92 SEK−0.77%641.522K0.926.564B SEK−32.30 SEK−1712.44%24.84%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
PROVITPROVIDE IT
18.06%2.42 SEK+12.04%11.24K0.5514.404M SEK9.320.26 SEK+21.36%17.13%Dịch vụ Công nghệ
BEGRBE GROUP AB
17.09%69.70 SEK−0.71%13.675K1.04911.421M SEK−9.78 SEK−122.88%17.09%Dịch vụ Phân phối
WISEWISE GROUP AB
13.38%29.8 SEK−0.33%1.957K0.34220.987M SEK−1.83 SEK−121.50%13.38%Dịch vụ Thương mại
OGUN_BOGUNSEN AB SER. B
12.18%37.50 SEK+1.49%3.553K0.31395.365M SEK12.18%Dịch vụ Thương mại
COORCOOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB
12.12%40.12 SEK+1.31%85.157K0.573.765B SEK21.301.88 SEK−32.11%12.12%Dịch vụ Thương mại
Mua
RROSROTTNEROS AB
11.59%12.00 SEK−0.66%153.24K2.291.843B SEK9.441.27 SEK−67.94%4.14%Công nghiệp Chế biến
NPAPERNORDIC PAPER HOLDING AB
11.12%42.70 SEK+2.15%214.794K1.922.797B SEK5.168.28 SEK+35.45%11.12%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SSAB_ASSAB AB SER. A
10.77%81.62 SEK+1.04%1.121M0.6682.261B SEK−18.32 SEK−176.80%10.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
DIAHDIADROM HOLDING AB
10.32%12.25 SEK−2.78%1.031K0.8191.749M SEK9.751.26 SEK−13.29%10.32%Dịch vụ Công nghệ
FNMFERRONORDIC AB
10.20%74.75 SEK+1.70%10.862K0.361.068B SEK−2.82 SEK−107.47%10.20%Bán Lẻ
PRESRVPRESERVIUM PROPERTY
10.16%31.8 SEK−0.63%5450.94148.32M SEK−21.89 SEK20.31%Tài chính
THINCTHINC
10.13%2.070 SEK+21.76%11.466K0.2232.261M SEK10.13%Dịch vụ Công nghệ
JMJM AB
9.76%145.6 SEK+1.46%1.988M5.839.256B SEK5.6025.99 SEK+13.43%9.76%Tài chính
Bán
TRAN.ATRANSFERATOR A
9.72%2.32 SEK−6.07%4.987K0.35238.859M SEK9.610.24 SEK−75.63%9.72%Hỗn hợp
BOKUSBOKUSGRUPPEN AB
9.46%31.2 SEK−1.58%1.771K0.94511.994M SEK39.800.78 SEK−78.25%9.46%Bán Lẻ
B3B3 CONSULTING GROUP AB
9.28%87.5 SEK+1.51%21.323K0.78764.576M SEK9.089.63 SEK−13.52%9.28%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TPGRTIME PEOPLE GROUP
9.20%16.1 SEK+1.26%5.253K6.80118.175M SEK133.720.12 SEK−93.49%9.20%Dịch vụ Thương mại
RESURSRESURS HOLDING AB
8.18%24.62 SEK+1.74%183.854K1.054.84B SEK6.633.72 SEK−9.78%8.18%Tài chính
Mua
NIL_BNILORNGRUPPEN AB SER. B
8.10%61.7 SEK0.00%7.994K2.42703.503M SEK16.483.74 SEK−65.08%8.10%Dịch vụ Thương mại
PEAB_BPEAB AB SER. B
8.03%50.75 SEK+1.91%451.644K1.2114.689B SEK6.258.12 SEK−0.34%8.03%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
CIBUSCIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
7.92%130.90 SEK+1.75%172.959K0.657.365B SEK235.940.55 SEK−97.73%7.23%Tài chính
Sức mua mạnh
TELIATELIA COMPANY AB
7.83%25.48 SEK−0.23%10.787M0.8697.888B SEK−3.97 SEK−405.84%9.98%Truyền thông
Theo dõi
HAV_BHAVSFRUN INVESTMENT AB SER. B
7.73%13.08 SEK+1.08%2.498K0.50156.651M SEK45.180.29 SEK7.73%Tài chính
PION_BPION GROUP AB SER. B
7.70%6.60 SEK+1.69%50.634K3.00312.66M SEK−0.03 SEK7.70%Dịch vụ Thương mại
BACKABACKAHEDEN
7.69%66.5 SEK+3.10%1020.55317.943M SEK−9.23 SEK−122.06%8.64%Tài chính
BILI_ABILIA AB SER. A
7.69%116.6 SEK+1.92%84.134K0.9810.416B SEK10.3311.29 SEK−33.85%7.52%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ELONELON AB
7.66%26.5 SEK+1.53%1.478K0.60387.855M SEK7.66%Bán Lẻ
ENROENIRO GROUP AB
7.58%0.534 SEK+1.14%672.81K2.76393.975M SEK−0.04 SEK+95.77%7.58%Dịch vụ Thương mại
TEL2_ATELE2 AB SER. A
7.47%92.0 SEK+1.10%5310.5558.404B SEK17.115.38 SEK−28.75%7.47%Truyền thông
Mua
LAMM_BLAMMHULTS DESIGN GROUP AB SER. B
7.27%25.9 SEK−5.82%33.684K5.79232.46M SEK7.27%Sản xuất Chế tạo
KAPIABKALLEBACK PROPERTY INVEST AB
7.21%163.0 SEK−2.10%2.905K2.49607.725M SEK15.9710.21 SEK−21.26%7.21%Tài chính
ORESINVESTMENT AB ORESUND
6.91%99.0 SEK+0.61%63.572K2.244.473B SEK−5.06 SEK+83.61%6.91%Tài chính
VPAB.BVETERANPOOLEN B
6.76%29.35 SEK−1.18%13.763K1.25592.547M SEK15.671.87 SEK−14.97%6.76%Dịch vụ Thương mại
RAKERAKETECH GROUP HOLDING PLC
6.59%16.16 SEK+0.12%160.093K1.93689.425M SEK8.092.00 SEK−4.50%6.63%Dịch vụ Công nghệ
AKEL_DAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D
6.59%1.492 EUR−1.71%599.858K1.65104.488B SEK−1.18 SEK−131.32%6.59%Tài chính
KOBR.BKOPPARBERGS B
6.50%109.0 SEK−1.36%15.102K0.922.298B SEK17.076.39 SEK−30.94%6.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JOBSJOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB
6.48%25.6 SEK0.00%600.05Dịch vụ Thương mại
PRFOPROFOTO HOLDING AB
6.45%62.8 SEK+1.29%138.747K7.582.48B SEK13.654.60 SEK6.45%Khách hàng Lâu năm
Bán
HOME.BHOMEMAID B
6.44%14.8 SEK−1.33%5.195K3.32282.407M SEK16.680.89 SEK+8.25%6.44%Dịch vụ Thương mại
NORB_BNORDISK BERGTEKNIK AB SER. B
6.31%15.72 SEK−0.76%21.016K0.17906.648M SEK9.911.59 SEK−15.18%6.31%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
TURATURA GROUP AB
6.25%4.97 SEK+5.74%16.528K0.91236.308M SEK6.25%Bán Lẻ
SBOKSCANDBOOK HOLDING AB
5.91%25.6 SEK+0.79%490.01116.754M SEK7.103.60 SEK−35.23%5.91%Dịch vụ Khách hàng
NODENODEBIS APPLICATIONS
5.90%13.00 SEK−4.06%4851.6690.624M SEK−0.57 SEK5.90%Dịch vụ Công nghệ
NOVUNOVUS GROUP
5.78%3.24 SEK−0.61%2.808K0.8335.888M SEK−0.41 SEK−249.62%5.78%Dịch vụ Thương mại
LOVILOVISAGRUVAN
5.75%32.6 SEK−2.40%9061.86118.894M SEK69.610.47 SEK+95.94%5.75%Khoáng sản phi năng lượng
LINKABLINK PROP INVESTMENT AB
5.71%136 SEK−2.86%1190.09205.8M SEK17.597.73 SEK−18.99%5.71%Tài chính
SOF_BSOFTRONIC AB SER. B
5.69%17.46 SEK−0.57%9.18K0.76917.735M SEK14.821.18 SEK−24.31%5.69%Dịch vụ Công nghệ
KRONAKRONA PUBLIC REAL ESTATE
5.65%58.0 SEK+0.87%612.00257.836M SEK−17.62 SEK11.30%Tài chính
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
5.61%254.6 SEK+2.09%122.639K0.44499.439B SEK11.6621.83 SEK+30.20%2.81%Sản xuất Chế tạo
Mua
SOLNASOLNABERG PROPERTY AB
5.56%92.5 SEK+2.78%5220.29338.4M SEK−0.92 SEK−187.38%8.33%Tài chính
NYFNYFOSA AB
5.52%76.80 SEK+5.93%585.052K1.1913.849B SEK−4.36 SEK−123.01%5.45%Tài chính
Mua
SHB_ASVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
5.51%100.60 SEK+0.80%3.902M0.99198.46B SEK7.1714.03 SEK5.51%Tài chính
Theo dõi
NAXSNAXS AB
5.45%67.8 SEK−1.45%1.343K0.24710.024M SEK13.884.88 SEK−63.67%5.45%Tài chính
ACRI_AACRINOVA AB SER. A
5.44%7.20 SEK−2.04%3.507K8.04470.349M SEK18.080.40 SEK−74.29%5.44%Tài chính
AQUATAQUATICUS REAL ESTATE
5.44%73.5 SEK0.00%00.00Tài chính
CLA_BCLOETTA AB SER. B
5.44%18.37 SEK−0.05%688.593K2.065.305B SEK12.901.42 SEK+30.67%5.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DEDIDEDICARE AB SER. B
5.41%112.0 SEK+0.90%13.087K0.781.061B SEK10.6210.54 SEK+8.44%5.41%Dịch vụ Khách hàng
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
5.34%101.20 SEK−1.80%357.082K0.9925.583B SEK14.337.06 SEK−57.57%5.34%Công nghiệp Chế biến
Mua
G5ENG5 ENTERTAINMENT AB
5.31%154.4 SEK+2.46%17.551K0.921.233B SEK7.6720.14 SEK+126.11%5.31%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
5.28%128.95 SEK+0.78%2.391M0.67270.282B SEK7.3517.54 SEK5.28%Tài chính
Mua
BRE2BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB
5.24%1.516 SEK−0.79%290.613K0.451.462B SEK18.350.08 SEK+5.36%5.24%Truyền thông
BOLBOLIDEN AB
5.21%287.15 SEK−0.17%1.398M1.0278.675B SEK11.2325.57 SEK−43.44%5.21%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
EWRKEWORK GROUP AB
5.11%127.2 SEK0.00%17.71K1.162.193B SEK16.007.95 SEK+6.29%5.11%Dịch vụ Thương mại
ITABITAB SHOP CONCEPT AB
5.10%9.80 SEK0.00%27.405K0.482.137B SEK9.561.03 SEK+83.25%5.10%Sản xuất Chế tạo
NCC_ANCC AB SER. A
5.08%115.5 SEK−2.12%1.01K1.4810.371B SEK7.1216.22 SEK+42.89%5.08%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KNOWKNOWIT AB
5.08%150.4 SEK+1.90%55.621K0.454.046B SEK15.459.73 SEK−32.46%5.08%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
SINTSINTERCAST AB
5.05%108.0 SEK−0.92%3.031K0.94772.824M SEK22.204.87 SEK+6.15%5.05%Công nghệ Điện tử
FMM_BFM MATTSSON MORA GROUP AB, SER. B
5.03%51.4 SEK+3.42%5.503K1.312.103B SEK5.03%Sản xuất Chế tạo
SWED_ASWEDBANK AB SER A
4.98%196.45 SEK+0.33%2.197M0.86219.577B SEK6.7928.95 SEK4.98%Tài chính
Mua
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
4.94%66.85 SEK+1.67%1.451M3.5013.419B SEK10.426.42 SEK+5.35%4.94%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
INWIINWIDO AB
4.94%131.6 SEK0.00%110.598K1.357.629B SEK10.4212.63 SEK−5.36%4.94%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SFABSOLID FORSAKRINGSAKTIEBOLAG
4.84%58.2 SEK−1.19%24.151K1.601.136B SEK6.618.80 SEK+103.46%4.84%Tài chính
Sức mua mạnh
LOGISTLOGISTRI
4.74%107.0 SEK+3.38%2.629K0.27773.843M SEK5.08%Tài chính
MIDW_AMIDWAY HOLDING AB SER. A
4.71%17.0 SEK0.00%170.03482.34M SEK10.701.59 SEK−51.75%4.71%Khách hàng Lâu năm
PENG_BPROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB SER. B
4.71%8.84 SEK+4.00%7040.38208.723M SEK−0.15 SEK−123.09%4.71%Dịch vụ Công nghiệp
CAT_ACATELLA AB SER. A
4.69%28.0 SEK+9.38%2150.932.35B SEK16.731.67 SEK−69.00%4.69%Tài chính
Sức mua mạnh
ELAN_BELANDERS AB SER. B
4.61%90.1 SEK+0.11%5.347K0.543.182B SEK10.998.20 SEK−35.27%4.61%Dịch vụ Thương mại
JLTJLT MOBILE COMPUTERS AB
4.60%4.43 SEK+1.84%1.388K0.45124.897M SEK−0.02 SEK−111.12%4.60%Công nghệ Điện tử
WBGR_BWASTBYGG GRUPPEN AB SER. B
4.57%37.4 SEK+3.60%2.43K1.581.167B SEK−4.48 SEK−742.60%4.57%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
TETYTETHYS OIL AB
4.53%43.505 SEK−1.46%83.253K0.741.44B SEK3.7411.65 SEK+364.49%4.53%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BRG_BBERGS TIMBER AB SER. B
4.50%44.40 SEK−0.11%8910.021.541B SEK−2.42 SEK−125.77%4.50%Khoáng sản phi năng lượng
VIVAVIVA WINE GROUP AB
4.49%34.40 SEK−0.29%2.292K0.133.065B SEK20.101.71 SEK−68.79%4.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SKA_BSKANSKA AB SER. B
4.42%171.05 SEK+0.91%664.69K1.0669.886B SEK10.7415.92 SEK−8.27%4.42%Khách hàng Lâu năm
Mua
MEAB_BMALMBERGS ELEKTRISKA AB SER. B
4.42%45.3 SEK0.00%1.491K0.43362.4M SEK12.363.67 SEK+4.40%4.42%Dịch vụ Phân phối
AFRYAFRY AB
4.37%128.2 SEK+1.75%285.677K0.8914.181B SEK12.2610.45 SEK+34.98%4.37%Dịch vụ Thương mại
Mua
CORE_ACOREM PROPERTY GROUP AB SER. A
4.33%9.30 SEK+0.65%20.266K5.8810.905B SEK−7.80 SEK−344.60%4.33%Tài chính
Mua
NWGNORDIC WATERPROOFING HOLDING AB
4.29%163.2 SEK+0.12%17.909K0.203.911B SEK18.328.91 SEK−34.80%4.29%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WTGWONDERFUL TIMES GROUP
4.29%10.5 SEK+2.94%4.207K12.0746.233M SEK4.29%Khách hàng Lâu năm
NANOC_BNANOCAP GROUP AB SER. B
4.27%5.75 SEK−1.71%1.749K0.2424.299M SEK−6.93 SEK+47.64%4.27%Tài chính
SVED_BSVEDBERGS I DALSTORP AB SER. B
4.27%35.00 SEK−0.43%16.841K0.641.24B SEK8.534.10 SEK+17.51%4.27%Khách hàng Lâu năm
LOOMISLOOMIS AB
4.24%282.4 SEK−0.28%35.347K0.4520.68B SEK11.9723.60 SEK+19.51%4.24%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CPE.ICOELI PRIVATE EQUITY
4.23%134 SEK+5.51%9.53K1.92Tài chính
SYNSAMSYNSAM AB
4.14%41.85 SEK+1.82%52.989K1.256.165B SEK20.802.01 SEK−6.56%4.14%Bán Lẻ
Mua
PROF_BPROFILGRUPPEN AB SER. B
4.09%97.5 SEK−0.20%1.974K2.91722.86M SEK10.789.04 SEK−54.30%4.09%Khoáng sản phi năng lượng
UPSALEUPSALES TECHNOLOGY AB
4.02%48.1 SEK−3.22%6.188K2.39836.867M SEK29.261.64 SEK+45.66%2.52%Dịch vụ Công nghệ
REJL_BREJLERS AB SER. B
3.95%116.5 SEK+2.19%21.635K1.652.52B SEK12.978.98 SEK+21.04%3.95%Dịch vụ Thương mại
Mua
PREV_BPREVAS AB SER. B
3.94%111.8 SEK−2.10%8.538K0.351.455B SEK11.819.46 SEK+0.21%3.94%Dịch vụ Công nghệ