Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
SAVOS SAVOSOLAR PLC
0.08-15.55%-0.01Bán3.486M34.399M-0.41Năng lượng
OBAB ONLINE BRANDS NORDIC AB
0.23-12.69%-0.03Sức bán mạnh72617.532M-0.0911.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHRO CHROMOGENICS AB
0.75-10.71%-0.09Bán177.360K36.711M-2.55Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NJOB NETJOBS GROUP AB
0.51-19.69%-0.12Sức bán mạnh10010.710M-0.2747.00Công nghiệp
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
0.9012.50%0.10Mua88.223K15.893M-0.51Công nghệ
POLY POLYPLANK AB
0.042.79%0.00Bán481.722K9.796M-0.0620.00Công nghiệp
PRSO PROSAFE
16.8024.44%3.30Bán5001.666B-4.79430.00Năng lượng
PREC PRECISE BIOMETRICS AB
1.589.80%0.14Sức mua mạnh10.096M498.560M-0.0533.00Công nghệ
SONE SONETEL AB
9.01-9.90%-0.99Mua71539.421M-0.8853.00Công nghệ
NICO NICOCCINO HOLDING AB
13.1510.50%1.25Sức mua mạnh47.726K159.045M-0.269.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GCOR GAMING CORPS AB
0.102.42%0.00Bán428.968K27.021M-0.6114.00Công nghệ
PAPI PAPILLY AB
0.0716.67%0.01Mua642.430K10.904M-0.60Chăm sóc sức khỏe
MAGI MAG INTERACTIVE AB
10.80-12.20%-1.50Sức bán mạnh132.563K334.282M-2.7774.00Công nghệ
KLAR KLARIA PHARMA HOLDING AB
14.70-13.53%-2.30Mua176.862K294.372M-0.53Chăm sóc sức khỏe
FING_B FINGERPRINT CARDS AB SER. B
17.23-10.73%-2.07Mua62.240M5.143B-2.01301.00Công nghệ
RATO_A RATOS AB SER. A
29.50-7.81%-2.50Mua7.801K8.218B-0.959993.00Tài chính
WIFOG WIFOG HOLDING AB
0.080.00%0.00Mua20.596K19.428M-1.3450.00Công nghệ
DOXA DOXA AB
2.79-1.06%-0.03Sức mua mạnh56.465K147.577M19.770.13Chăm sóc sức khỏe
TASTE MYTASTE AB
10.702.39%0.25Mua137.544K285.910M-0.37Công nghệ
ADVE ADVENICA AB
4.473.95%0.17Mua37.920K96.370M-2.0354.00Công nghệ
ADDV_B ADDVISE GROUP AB B
0.694.56%0.03Bán183.866K60.557M-0.16118.00Công nghiệp
JDT JONDETECH SENSORS AB
4.8816.15%0.68Bán2.169K83.357M-0.88Công nghệ
INTEG_B INTEGRUM AB SER. B
10.5011.70%1.10Mua18.581K124.047M-2.22Chăm sóc sức khỏe
SDOS SCANDIDOS AB
3.20-7.11%-0.24Sức bán mạnh24.893K91.624M-0.9630.00Chăm sóc sức khỏe
STW SEATWIRL AB
38.90-6.04%-2.50Mua30.145K76.726M-2.85Năng lượng
A1M A1M PHARMA AB
1.3911.58%0.14Bán64.734K26.348M-16.2912.00Chăm sóc sức khỏe
DMYD_B DIAMYD MEDICAL AB SER. B
8.0611.94%0.86Mua508.345K489.610M-0.78Chăm sóc sức khỏe
OASM OASMIA PHARMACEUTICAL AB
8.499.83%0.76Bán3.815M1.989B-0.9157.00Chăm sóc sức khỏe
REALFI REALFICTION HOLDING AB
7.657.90%0.56Mua20.819K79.454M-1.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB
0.181.45%0.00Bán115.691K502.245M-0.16173.00Công nghệ
HEM_B HEMBLA AB SER. B
165.602.86%4.60Mua37.382K14.752B4.6734.41273.00Tài chính
AVT_B AVTECH SWEDEN AB B
2.55-5.56%-0.15Sức bán mạnh40.427K153.624M-0.047.00Công nghiệp
NETM_B NETMORE GROUP AB SER. B
0.40-11.11%-0.05Sức bán mạnh42.365K8.924M-1.70Dịch vụ Viễn thông
PROMO PROMORE PHARMA AB
13.303.91%0.50Sức bán mạnh800292.397M-1.80Chăm sóc sức khỏe
AKERO AKER
596.0013.96%73.00Mua4845.659B26.5523.1519444.00Tài chính
RPLAN RANPLAN GROUP AB
4.501.15%0.05Bán5.068K89.717M-1.01Công nghệ
JAYS JAYS GROUP AB
1.533.38%0.05Bán11.382K75.681M-0.3614.00Công nghệ
ADDV_A ADDVISE GROUP AB A
1.46-2.67%-0.04Bán32.138K60.557M-0.16118.00Công nghiệp
TIGO_SDB MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SDB
573.50-7.95%-49.50Bán630.423K63.716B49.6812.7019127.00Dịch vụ Viễn thông
MANTEX MANTEX AB
1.425.58%0.07Theo dõi201.428K37.767M-1.85Công nghiệp
ANNX ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
1.713.33%0.06Bán29.962K29.178M-4.66Chăm sóc sức khỏe
LAUR LAURITZ.COM GROUP A/S
0.794.22%0.03Bán42.608K31.492M-0.03Công nghệ
MIDW_A MIDWAY HOLDING AB SER. A
16.50-10.33%-1.90Bán1.336K360.404M-0.241025.00Công nghiệp
APCLO AFRICAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
1.06-10.30%-0.12Bán3.000K170.275M-1.5512.00Năng lượng
ORTI_A ORTIVUS AB SER. A
3.77-0.79%-0.03Bán21357.244M-0.3723.00Chăm sóc sức khỏe
PHLOG_B PHARMACOLOG I UPPSALA AB SER. B
3.40-2.30%-0.08Mua29.045K
BONEX BONESUPPORT HOLDING AB
19.50-2.50%-0.50Bán87.533K1.114B-3.5870.00Chăm sóc sức khỏe
XINT XINTELA AB
7.504.17%0.30Mua159.636K251.474M-0.83Chăm sóc sức khỏe
S2M S2MEDICAL AB SER. B
47.7011.05%4.75Sức mua mạnh271.593K379.126M-1.35Chăm sóc sức khỏe
RLS RLS GLOBAL AB
6.90-1.15%-0.08Mua13.198K372.945M-0.38Chăm sóc sức khỏe
CLEMO CLEAN MOTION AB
8.504.94%0.40Bán1.624K
TEONE TARGETEVERYONE AB
1.56-8.24%-0.14Bán19.524K92.120M-0.79Công nghệ
ELN ELLEN AB
0.262.81%0.01Mua930.699K61.514M-0.056.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BWOO BW OFFSHORE LIMITED
40.7010.00%3.70Bán307.835B12.903.292103.00Năng lượng
ARCT ARCTIC MINERALS AB
0.843.70%0.03Mua26.441K55.648M-0.041.00Vật liệu cơ bản
MYFC MYFC HOLDING AB
2.299.47%0.20Mua398.865K152.777M-1.83Công nghiệp
MAHA_A MAHA ENERGY AB
15.263.81%0.56Mua186.608K1.464B16.540.920.00Năng lượng
RECO REC SILICON ASA
0.57-8.45%-0.05Bán19.272K1.551B-1.77541.00Năng lượng
ITECH I-TECH AB
83.00-3.48%-2.99Sức mua mạnh10.785K1.036B-1.15Vật liệu cơ bản
BUSER BAMBUSER AB
1.041.95%0.02Bán12.400K15.327M-2.5816.00Công nghệ
GWS GWS PRODUCTION AB
6.000.00%0.00Mua34.450K99.339M-0.65Công nghệ
OBOYA_B OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB SER. B
8.58-8.33%-0.78Bán200214.490M-0.46530.00Vật liệu cơ bản
KARE KARESSA PHARMA HOLDING AB
5.32-3.62%-0.20Mua30058.300M-4.183.00Chăm sóc sức khỏe
NETI_B NET INSIGHT AB SER. B
2.34-1.68%-0.04Sức bán mạnh346.928K958.645M-0.04242.00Công nghệ
STAR_A STARBREEZE AB SER. A
1.121.08%0.01Bán158.720K255.357M-0.37639.00Công nghệ
POLYG POLYGIENE AB
5.60-6.67%-0.40Bán187.271K123.096M-0.1619.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAV MAVSHACK AB
0.15-5.25%-0.01Sức bán mạnh2.015M47.989M-0.0413.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDS SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB
22.20-6.72%-1.60Mua5.297K184.592M-1.64Công nghệ
AINO AINO HEALTH AB
2.755.36%0.14Mua27.444K41.429M-4.73Công nghiệp
CYXO CYXONE AB
3.641.25%0.04Mua361.009K129.043M-0.63Chăm sóc sức khỏe
SAGA_A SAGAX AB A
193.505.74%10.50Mua6.802K28.264B10.9114.8458.00Tài chính
VRG_B VENUE RETAIL GROUP AB SER. B
0.81-2.41%-0.02Bán53.511K121.881M282.830.01387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KAN KANCERA AB
1.28-2.14%-0.03Mua328.198K245.800M-0.2820.00Chăm sóc sức khỏe
SEZI SENZIME AB
7.342.23%0.16Mua5.169K323.656M-0.434.00Chăm sóc sức khỏe
TERRNT_B TERRANET HOLDING AB SER. B
4.30-6.52%-0.30Bán27.222K99.756M-3.0422.00Công nghệ
PRIME_PREF_B PRIME LIVING AB PREF SER. B
28.000.72%0.20Bán2.487K110.369M-14.3021.00Tài chính
FOOT_B FOOTWAY GROUP AB SER. B
25.597.79%1.85Bán1.473K1.426BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIDS MIDSUMMER AB
28.50-1.21%-0.35Mua82.837K871.442MNăng lượng
PALS_B PALLAS GROUP AB SER. B
0.45-2.81%-0.01Bán20.055K8.090M6.620.0722.00Công nghiệp
MIPS MIPS AB
133.003.42%4.40Mua79.645K3.289B72.161.8136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MISE MISEN ENERGY AB
1.208.11%0.09Mua15.000K179.885M-3.76118.00Năng lượng
IVSO INVISIO COMMUNICATIONS AB
55.10-1.25%-0.70Bán35.244K2.492B53.171.0782.00Công nghiệp
CAMX CAMURUS AB
72.907.05%4.80Bán61.393K2.595B-5.3281.00Chăm sóc sức khỏe
SPRINT SPRINT BIOSCIENCE AB
23.00-5.35%-1.30Bán34.805K250.475M-1.8527.00Chăm sóc sức khỏe
ENZY ENZYMATICA AB
2.10-2.78%-0.06Sức bán mạnh1.558K312.784M-0.4321.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOME DOME ENERGY AB
20.00-6.93%-1.49Bán891162.398M0.7828.2615.00Năng lượng
EPRO EUROPRIS ASA
24.457.95%1.80Mua554.125B10.102.482636.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORTI_B ORTIVUS AB SER. B
1.80-1.53%-0.03Mua6.996K57.244M-0.3723.00Chăm sóc sức khỏe
EXPRS2 EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
5.44-3.20%-0.18Bán2.469K64.811M-1.31Chăm sóc sức khỏe
SENZA SENZAGEN AB
32.00-3.03%-1.00Sức bán mạnh4.838K510.326M-1.4616.00Chăm sóc sức khỏe
MEDR_B MEDIRATT AB SER. B
5.53-1.78%-0.10Sức bán mạnh38.775K76.245M-0.862.00Chăm sóc sức khỏe
BINV BIOINVENT INTERNATIONAL AB
2.19-3.53%-0.08Bán429.719K785.792M-0.3761.00Chăm sóc sức khỏe
SCOUT SCOUT GAMING GROUP AB
28.60-1.04%-0.30Bán3.851K378.934M-2.53Công nghệ
BONG BONG AB
0.98-1.61%-0.02Bán114.692K211.205M-0.091348.00Vật liệu cơ bản
AKAO AKASTOR ASA
13.366.88%0.86Bán8743.783B-0.961790.00Năng lượng
SERT SERSTECH AB
1.794.36%0.07Bán28.114K114.774M-0.3613.00Công nghiệp
SECI SECITS HOLDING AB
4.01-4.52%-0.19Bán95.250K38.180MCông nghệ
OP OSCAR PROPERTIES HOLDING AB
17.005.46%0.88Bán22.834K997.325M-13.26153.00Tài chính
SIMRIS_B SIMRIS ALG AB SER. B
6.282.28%0.14Mua80181.801M-2.25Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFISH CRUNCHFISH AB
3.44-3.50%-0.12Bán20.908K77.313M-1.24Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất