Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Thụy Điển với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Thụy Điển này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Biến động 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BELLPBELLPAL HOLDING113.30%1.090SEK8983.33%1.078SEK
Sức mua mạnh
58.847K64.143K224.728KSEKKhách hàng Lâu năm
RHOVACRHOVAC103.02%2.250SEK93.97%1.090SEK
Mua
2.996M6.741M22.095MSEK−2.64SEKCông nghệ Sức khỏe
ISRISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB
93.12%1.400SEK−39.08%−0.898SEK
Bán Mạnh
2.084M2.918M158.583MSEK−3.77SEK6Công nghệ Sức khỏe
EOIDEYEONID GROUP81.48%0.035SEK16.67%0.005SEK
Mua
6.225M217.867K27.976MSEK−0.16SEK27Dịch vụ Công nghệ
ACEASCELIA PHARMA AB
70.25%17.20SEK−36.06%−9.70SEK
Bán Mạnh
2.713M46.657M930.106MSEK−3.30SEK21Công nghệ Sức khỏe
SEYESMART EYE AB
63.66%39.96SEK−38.90%−25.44SEK
Bán Mạnh
1.689M67.51M1.454BSEK−13.03SEK256Công nghệ Sức khỏe
PHYR.BPRESERVIA HYRESFASTIGHETER B48.61%0.300SEK2.04%0.006SEK
Theo dõi
30.876K9.263K4.317MSEK−0.12SEK3Tài chính
FXIFX INTERNATIONAL44.32%0.784SEK0.77%0.006SEK
Mua
11.519K9.031K44.326MSEK−0.06SEKDịch vụ Công nghệ
HEMCHEMCHECK SWEDEN AB
42.34%0.204SEK−13.92%−0.033SEK
Bán
414.43K84.544K8.145MSEK−0.65SEKCông nghệ Sức khỏe
FSPORTFSPORT AB
40.43%0.486SEK−7.95%−0.042SEK
Bán
218.601K106.24K10.154MSEK−0.91SEKDịch vụ Công nghệ
SWEM.BSWEMET B40.36%0.786SEK37.89%0.216SEK
Mua
2101658.787MSEK−0.07SEK12Công nghệ Điện tử
AUDNTSAUDIENTES40.00%2.73DKK−27.39%−1.03DKK
Bán
72.492K197.903K51.823MSEK−2.63SEK14Khách hàng Lâu năm
TESSINTESSIN NORDIC HOLDING AB
38.93%0.2320SEK−1.90%−0.0045SEK
Theo dõi
371.492K86.186K69.013MSEK−0.20SEK31Tài chính
AMNIAMNIOTICS AB
33.74%2.48SEK−8.15%−0.22SEK
Bán Mạnh
37.451K92.878K43.379MSEK−2.78SEKCông nghệ Sức khỏe
RPLANRANPLAN GROUP AB
33.33%1.78SEK−9.18%−0.18SEK
Bán Mạnh
25.01K44.518K59.659MSEK−0.94SEK71Dịch vụ Công nghệ
ZESECZESEC OF SWEDEN32.59%0.490SEK−1.80%−0.009SEK
Bán
249.488K122.249K13.259MSEK−1.14SEKDịch vụ Công nghệ
AINOAINO HEALTH AB
30.08%1.270SEK−19.87%−0.315SEK
Mua
444.358K564.335K67.023MSEK−0.40SEKDịch vụ Thương mại
BRIXBRIOX29.28%4.03SEK3.33%0.13SEK
Mua
4.161K16.769K223.41MSEK−0.44SEK27Dịch vụ Công nghệ
VO2VO2 CAP HOLDING AB
29.01%6.90SEK17.95%1.05SEK
Mua
70.932K489.431K301.553MSEK48.030.12SEK40Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
JSSECJS SECURITY27.79%0.746SEK3.76%0.027SEK
Mua
135.763K101.279K9.3MSEK3Dịch vụ Công nghệ
CIRCHECIRCHEM AB
27.34%5.80SEK8.61%0.46SEK
Mua
100.37K582.146K91.801MSEK−1.36SEK5Công nghiệp Chế biến
PHIPHASE HOLOGRAPHIC27.23%2.70SEK11.11%0.27SEK
Theo dõi
58.144K156.989K49.7MSEK−1.73SEKCông nghệ Sức khỏe
SFERIOSPHERIO GROUP AB
26.16%0.237SEK−15.96%−0.045SEK
Bán Mạnh
177.378K42.039K7.335MSEK−1.21SEKBán Lẻ
SPIRADALSSPIRA MEJERI25.82%0.370SEK−7.50%−0.030SEK
Bán Mạnh
39.456K14.599K4.37MSEK−0.93SEK9Hàng tiêu dùng không lâu bền
SOCIALSOCIALLITE US25.73%0.171SEK−20.47%−0.044SEK
Bán Mạnh
57.5K9.833K16.571MSEKDịch vụ Thương mại
LAIRLIGHTAIR25.35%0.794SEK5.87%0.044SEK
Bán
78.161K62.06K66.09MSEK−0.48SEKSản xuất Chế tạo
LADYLULL LUCKY GAMES AB
25.07%0.786SEK13.26%0.092SEK
Mua
510.461K401.222K41.033MSEK−0.69SEK12Dịch vụ Công nghệ
ZOOMZOOMABILITY25.00%2.040SEK−6.42%−0.140SEK
Bán Mạnh
1.929K3.935K24.923MSEK−2.13SEKSản xuất Chế tạo
RIZZO_BRIZZO GROUP AB SER. B
25.00%0.1282SEK−12.19%−0.0178SEK
Bán Mạnh
3.607M462.46K20.311MSEK−0.59SEKBán Lẻ
ZAPLOXZAPLOX AB
24.84%0.0650SEK−12.16%−0.0090SEK
Theo dõi
11.674M758.805K42.353MSEK−0.09SEK15Dịch vụ Công nghệ
EUCIEUROCINE VACCINES24.73%0.850SEK−5.56%−0.050SEK
Bán
85.459K72.64K25.013MSEK−1.28SEK4Công nghệ Sức khỏe
SCOUTSCOUT GAMING GROUP AB
23.98%0.3805SEK−1.42%−0.0055SEK
Bán
110.242K41.947K86.927MSEK−1.59SEK124Dịch vụ Công nghệ
GATEJUMPGATE23.82%0.430SEK3.61%0.015SEK
Theo dõi
332.844K143.123K59.457MSEK−0.20SEK59Dịch vụ Công nghệ
SPIFFSPIFFBET AB
23.33%0.0480SEK8.11%0.0036SEK
Theo dõi
660.546K31.706K17.296MSEK−0.10SEK41Dịch vụ Khách hàng
STRLNGSWEDISH STIRLING AB
22.95%1.947SEK2.58%0.049SEK
Theo dõi
542.838K1.057M578.882MSEK−1.31SEK51Sản xuất Chế tạo
SPRINTSPRINT BIOSCIENCE AB
22.24%0.650SEK7.62%0.046SEK
Bán
45.937K29.859K48.132MSEK−1.29SEK35Công nghệ Sức khỏe
GIABGODSINLOSEN NORDIC AB
21.66%2.62SEK−0.76%−0.02SEK
Bán
164241.58MSEK−2.11SEK82Dịch vụ Phân phối
MODIMOTION DISPLAY21.58%0.732SEK−1.35%−0.010SEK
Theo dõi
68.457K50.111K13.113MSEK−0.33SEKDịch vụ Thương mại
NORSENORSE IMPACT20.95%0.326SEK−14.44%−0.055SEK
Theo dõi
1.896M618.238K112.13MSEK−0.05SEKCông nghệ Điện tử
CLAVCLAVISTER HOLDING AB
20.63%2.700SEK−1.64%−0.045SEK
Bán
219.956K593.881K155.176MSEK−1.97SEK133Công nghệ Điện tử
LOHILOLOHILO FOODS AB
20.62%1.468SEK−1.61%−0.024SEK
Bán Mạnh
147.193K216.079K33.316MSEK−3.30SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
SPGRSPOTLIGHT GROUP20.44%27.8SEK−15.76%−5.2SEK
Bán Mạnh
1855.143K174.33MSEK−1.83SEK98Tài chính
SENSISENSIDOSE20.30%3.34SEK−9.73%−0.36SEK
Bán
4.303K14.372KCông nghệ Điện tử
GEANGENETIC ANALYSIS20.05%2.240NOK−8.76%−0.215NOK
Theo dõi
17.701K39.65KCông nghệ Sức khỏe
BATEUROBATTERY MINERALS20.04%4.73SEK−10.75%−0.57SEK
Bán Mạnh
56.624K267.832K175.136MSEK−0.98SEK1Khoáng sản phi năng lượng
ASAIARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
19.80%10.30SEK1.48%0.15SEK
Bán
7.806K80.402K66.691MSEKDịch vụ Công nghệ
CHROCHROMOGENICS AB
19.78%0.2990SEK−3.55%−0.0110SEK
Bán
314.954K94.171K51.93MSEK−2.70SEK29Công nghiệp Chế biến
ZAZZ_BZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB SER. B
19.52%1.440SEK3.30%0.046SEK
Bán
4.286M6.172M48.825MSEKCông ty dịch vụ công cộng
BIOSGNBIOSERGEN AB
19.37%1.050SEK−12.50%−0.150SEK
Bán Mạnh
172.064K180.667K33.722MSEK−1.51SEK2Công nghệ Sức khỏe
ENERSENERSIZE OYJ
19.25%0.0420SEK−6.67%−0.0030SEK
Bán
6.666M279.953K37.213MSEKDịch vụ Công nghệ
SIVESIVERS SEMICONDUCTORS AB
19.10%7.120SEK−15.39%−1.295SEK
Bán
2.82M20.077M1.775BSEK−0.75SEK126Công nghệ Điện tử
SELARMSENSOR ALARM19.07%0.248SEK−3.13%−0.008SEK
Bán
19.356K4.8K3.944MSEK−1.67SEKCông nghệ Điện tử
URBITURB-IT AB
19.05%0.1030SEK−0.48%−0.0005SEK
Bán
13.99M1.441M227.985MSEK−0.81SEK194Dịch vụ Công nghệ
KILIKILIARO AB
19.00%2.17SEK−3.13%−0.07SEK
Bán
233.608K506.929KDịch vụ Công nghệ
EEVIAEEVIA HEALTH18.96%1.890SEK−0.94%−0.018SEK
Theo dõi
18.143K34.29K57.907MSEK−1.27SEKCông nghệ Sức khỏe
NGENICNGENIC AB
18.88%34.0SEK15.25%4.5SEK
Sức mua mạnh
43.595K1.482M197.871MSEK−4.84SEK55Dịch vụ Công nghệ
OPTOPTIMOBILE18.68%0.192SEK−11.11%−0.024SEK
Bán
20.29K3.896K18.817MSEK−0.07SEKDịch vụ Công nghệ
AEROSVENSKA AEROGEL HOLDING AB
18.44%0.3045SEK−7.87%−0.0260SEK
Mua
1.984M604.035K131.481MSEK−0.21SEKCông nghiệp Chế biến
HOODINHOODIN18.34%1.870SEK7.16%0.125SEK
Mua
38.504K72.002K23.21MSEK−0.53SEKDịch vụ Công nghệ
ALONNR.BARCHELON NATURAL RESOURCES B18.18%0.011SEK−8.33%−0.001SEK
Bán Mạnh
27.2M299.201KKhoáng sản phi năng lượng
LIPILIPIDOR AB
17.95%1.342SEK−4.14%−0.058SEK
Bán
198.834K266.835K40.568MSEK−1.52SEKDịch vụ Thương mại
CRNO.BCERENO SCIENTIFIC B17.83%2.135SEK4.66%0.095SEK
Bán
316.721K676.199K214.734MSEK−0.20SEKCông nghệ Sức khỏe
ONCOZONCOZENGE AB
17.78%4.655SEK−8.90%−0.455SEK
Bán
107.756K501.604K59.855MSEK−3.69SEKCông nghệ Sức khỏe
LYGRDLYCKEGARD GROUP AB
17.73%3.20SEK−3.61%−0.12SEK
Bán
1.014K3.245KSản xuất Chế tạo
NEOLANEOLA MEDICAL AB
17.55%1.390SEK−3.47%−0.050SEK
Bán
13.159K18.291K80.188MSEK−0.44SEKCông nghệ Sức khỏe
MAVENMAVEN WIRELESS SWEDEN AB
17.52%16.78SEK5.53%0.88SEK
Sức mua mạnh
57.8K969.884K805.457MSEK−0.14SEK22Công nghệ Điện tử
XMRXMREALITY AB
17.48%0.767SEK−4.48%−0.036SEK
Bán
27.329K20.961K62.432MSEK−0.85SEK24Dịch vụ Công nghệ
SOLIDXSOLIDX17.34%6.17SEK−8.59%−0.58SEK
Mua
202.237K1.248M209.25MSEKDịch vụ Thương mại
ZICCZICCUM AB
17.34%2.420SEK8.76%0.195SEK
Mua
62.648K151.608K30.719MSEK−2.14SEKCông nghệ Sức khỏe
ECOMECOMB17.33%0.470SEK−10.98%−0.058SEK
Bán
255.147K119.919K20.287MSEK−0.08SEK3Sản xuất Chế tạo
ELONELON AB
17.07%41.00SEK−8.99%−4.05SEK
Theo dõi
6.842K280.522K669.458MSEK6.077.42SEK138Bán Lẻ
POLYMERPOLYMER FACTORY17.07%3.155SEK16.21%0.440SEK
Mua
9.867K31.13K18.626MSEK−0.44SEK3Công nghiệp Chế biến
SCC.BSJÖSTRAND COFFEE B17.03%0.430SEK−4.44%−0.020SEK
Bán
300.235K129.101K11.353MSEK−0.08SEK6Hàng tiêu dùng không lâu bền
EURI.BEUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE B16.84%0.105SEK−1.87%−0.002SEK
Mua
1.003M105.324K36.472MSEK−0.01SEKCông nghệ Điện tử
XINTXINTELA AB
16.84%0.519SEK0.78%0.004SEK
Theo dõi
1.222M634.027K158.4MSEK−0.61SEKCông nghệ Sức khỏe
TANGITANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
16.76%0.0550SEK−11.29%−0.0070SEK
Bán Mạnh
1.824M100.324K13.718MSEK−0.15SEKDịch vụ Công nghệ
HODLHODL SPAC EUROPE16.76%4.39SEK16.14%0.61SEK
Mua
3.277K14.386KTài chính
PEPINSPEPINS GROUP16.67%0.330SEK−1.79%−0.006SEK
Bán Mạnh
103.769K34.244K27.897MSEKTài chính
MAHVIEMAHVIE MINERALS16.59%2.10SEK−9.48%−0.22SEK
Bán Mạnh
67.226K141.175K25.082MSEK0Khoáng sản phi năng lượng
ACOSACOSENSE16.36%0.342SEK16.72%0.049SEK
Mua
1.8K6169.142MSEK−0.37SEKCông nghệ Điện tử
MINESTMINESTO AB
16.36%10.59SEK0.67%0.07SEK
Theo dõi
423.724K4.487M1.448BSEK−0.13SEKCông ty dịch vụ công cộng
L2SLEARNING 2 SLEEP L2S AB
16.22%0.4646SEK1.64%0.0075SEK
Bán
176.952K82.212KDịch vụ Công nghệ
ODIODI PHARMA15.78%4.99SEK0.00%0.00SEK
Mua
5282.635K75.948MSEKCông nghệ Sức khỏe
EASY.BEASYFILL B15.75%0.824SEK−2.60%−0.022SEK
Bán Mạnh
32.962K27.161K98.369MSEK−0.09SEKSản xuất Chế tạo
SFLSAFELLO GROUP AB
15.63%4.210SEK−1.41%−0.060SEK
Mua
21.366K89.951K87.32MSEK−1.26SEK32Dịch vụ Thương mại
ECTIN.BECTIN RESEARCH B15.58%0.830SEK−0.72%−0.006SEK
Mua
32.769K27.198K10.609MSEK−0.94SEKCông nghệ Sức khỏe
COMPDMCOMPODIUM INTERNATIONAL AB
15.52%4.21SEK16.94%0.61SEK
Mua
2K8.42K37.17MSEKDịch vụ Công nghệ
WYLDWYLD NETWORKS AB
15.49%15.06SEK13.40%1.78SEK
Sức mua mạnh
101.494K1.529M146.799MSEK−3.29SEKDịch vụ Công nghệ
TRIBO_BTRIBORON INTERNATIONAL AB SER. B
15.15%0.520SEK−3.35%−0.018SEK
Bán
14.92K7.758K27.635MSEK5Công nghiệp Chế biến
FRAGFRAGBITE GROUP AB
15.13%4.170SEK3.47%0.140SEK
Bán
64.759K270.045K365.412MSEK−1.03SEKDịch vụ Công nghệ
GOMXGOMSPACE GROUP AB
15.11%5.23SEK−3.33%−0.18SEK
Bán Mạnh
95.083K497.284K339.368MSEK−2.27SEK181Công nghệ Điện tử
MCLRMEDCLAIR INVEST15.04%1.498SEK7.77%0.108SEK
Mua
181.194K271.429K114.664MSEKCông nghệ Sức khỏe
SUSGSUSTAINION14.91%1.020SEK−0.49%−0.005SEK
Mua
2.294K2.34K167.03MSEK59.250.02SEK46Công nghệ Điện tử
ACARIXACARIX AB
14.91%0.3550SEK7.58%0.0250SEK
Bán
1.637M581.293K83.151MSEK−0.31SEK8Công nghệ Sức khỏe
GPXGASPOROX AB
14.83%10.85SEK−1.81%−0.20SEK
Mua
18.153K196.96K95.063MSEK−0.31SEK17Dịch vụ Thương mại
DOXADOXA AB
14.31%5.050SEK1.81%0.090SEK
Bán
438.704K2.215M1.455BSEK6.620.75SEKCông nghệ Sức khỏe
CRAD_BC-RAD AB SER. B
14.29%36.50SEK2.24%0.80SEK
Mua
89.686K3.274M1.205BSEK83.680.43SEK66Công nghệ Sức khỏe
SDETSENSODETECT14.25%0.389SEK2.10%0.008SEK
Mua
173.684K67.563K38.366MSEK−0.09SEKDịch vụ Thương mại
MODTXMODUS THERAPEUTICS HOLDING AB
14.23%2.53SEK−9.64%−0.27SEK
Bán
77.931K197.165K45.08MSEK−1.32SEK2Công nghệ Sức khỏe
BONZUNBONZUN AB
14.20%0.528SEK4.14%0.021SEK
Bán
10.358K5.469K14.288MSEK−0.85SEK3Dịch vụ Công nghệ