Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
1.74-46.97%-1.54Sức bán mạnh2.113M107.832M-1.20Công nghệ
GABA GABATHER AB
6.14-43.93%-4.81Sức bán mạnh599.228K
SALT_B SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB SER. B
11.7031.46%2.80Mua24.908M646.100M-2.78Công nghiệp
NBZ NORTHBAZE GROUP AB
0.54-2.18%-0.01Bán577.241K53.810M-0.5114.00Công nghệ
PRIME PRIME LIVING AB
0.60-1.64%-0.01Bán162.740K27.122M-42.8321.00Tài chính
NJOB NETJOBS GROUP AB
0.440.00%0.00Bán5.356K11.366M-0.1447.00Công nghiệp
BIOS BIOSERVO TECHNOLOGIES AB
17.7510.94%1.75Mua162.581K228.773M-2.68Chăm sóc sức khỏe
NXTMS NEXSTIM OYJ
1.54-6.08%-0.10Bán109.983K57.795M-4.9034.00Chăm sóc sức khỏe
KLAR KLARIA PHARMA HOLDING AB
7.56-2.83%-0.22Bán3.750K239.562M-0.94Chăm sóc sức khỏe
TEONE TARGETEVERYONE AB
0.187.29%0.01Mua1.718M26.742M-1.3012.00Công nghệ
SPIFF SPIFFBET AB
0.81-6.94%-0.06Bán172.655K39.818M-0.24Công nghệ
GPX GASPOROX AB
9.6013.74%1.16Mua13.905K52.615M-1.06Công nghệ
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
1.706.58%0.10Mua1.242M66.523M-0.78Công nghệ
BIM BIMOBJECT AB
6.82-12.56%-0.98Sức bán mạnh738.694K938.494M-0.99238.00Công nghệ
PRIME_PREF_B PRIME LIVING AB PREF SER. B
8.0010.19%0.74Bán8.782K27.122M-42.8321.00Tài chính
ANNX ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
1.51-2.26%-0.04Bán50.670K27.410M-1.344.00Chăm sóc sức khỏe
ANOT ANOTO GROUP AB
1.00-7.04%-0.08Mua3.463M130.261M-1.0946.00Công nghệ
GOMX GOMSPACE GROUP AB
11.9613.26%1.40Mua687.090K552.022M-3.86176.00Công nghiệp
HLDX HALDEX AB
53.10-10.46%-6.20Bán4.168M2.621B18.203.262283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EWP EWPG HOLDING AB
9.6010.34%0.90Mua32.330K304.476M-0.27Công ty dịch vụ công cộng
TERRNT_B TERRANET HOLDING AB SER. B
2.12-6.19%-0.14Bán62.305K55.227M-2.3414.00Công nghệ
OP_PREFB OSCAR PROPERTIES HOLDING AB PREFB
180.504.94%8.50Bán59379.075M-17.10104.00Tài chính
POLYG POLYGIENE AB
4.988.26%0.38Mua15.490K94.374M-0.3219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENERS ENERSIZE OYJ
0.98-2.00%-0.02Sức bán mạnh84.245K18.218M-0.75Công nghệ
IVACC INTERVACC AB
16.457.52%1.15Mua162.964K576.277M-0.6913.00Chăm sóc sức khỏe
IMMU IMMUNICUM AB
6.13-1.61%-0.10Bán1.643M574.764M-1.7211.00Chăm sóc sức khỏe
ENZY ENZYMATICA AB
2.805.26%0.14Bán75.441K379.911M-0.3720.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AXOLOT AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB
4.19-2.56%-0.11Mua65.632K113.967M-0.90Công nghiệp
INISS_B INISSION AB SER. B
125.0011.61%13.00Mua5.970K458.714M13.668.24Công nghệ
WESC WESC AB
0.011.85%0.00Bán4.789M60.872M-0.0330.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHRO CHROMOGENICS AB
0.397.73%0.03Sức bán mạnh13.097M135.661M-0.80Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EXPRS2 EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
4.55-5.01%-0.24Mua5.547K65.154M-1.53Chăm sóc sức khỏe
SPEC SPECTRACURE AB
26.006.78%1.65Mua590.206K1.988B-0.1412.00Chăm sóc sức khỏe
A1M A1M PHARMA AB
1.59-6.19%-0.10Bán2.943M219.787M-1.8014.00Chăm sóc sức khỏe
MANTEX MANTEX AB
0.49-3.92%-0.02Sức bán mạnh4.774K14.163M-1.23Công nghiệp
TRANS TRANSTEMA GROUP AB
7.145.00%0.34Bán26.316K186.226M-3.14358.00Dịch vụ Viễn thông
MIPS MIPS AB
161.80-4.15%-7.00Bán230.844K4.271B56.973.0241.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORTI_A ORTIVUS AB SER. A
4.51-8.15%-0.40Sức bán mạnh1.102K155.715M-0.4823.00Chăm sóc sức khỏe
AUR AURIANT MINING AB
3.50-3.05%-0.11Bán58.101K356.121M-0.44496.00Vật liệu cơ bản
POLY POLYPLANK AB
0.16-7.06%-0.01Bán700.915K42.921M-0.0420.00Công nghiệp
XINT XINTELA AB
4.443.50%0.15Bán14.592K169.329M-0.89Chăm sóc sức khỏe
INDEX INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
7.203.15%0.22Bán2.796M480.093M-1.087.00Chăm sóc sức khỏe
HOYLU HOYLU AB
3.100.00%0.00Bán102.691K77.533M-2.1229.00Công nghệ
AAC AAC MICROTEC AB
3.854.05%0.15Bán474.605K355.969M-0.4989.00Công nghiệp
ARCT ARCTIC MINERALS AB
0.700.29%0.00Sức bán mạnh39.018K63.873M-0.051.00Vật liệu cơ bản
INCOAX INCOAX NETWORKS AB
9.25-1.07%-0.10Bán58.113K115.579M-6.72Công nghệ
CYXO CYXONE AB
6.096.84%0.39Mua374.649K213.508M-0.51Chăm sóc sức khỏe
SANION SANIONA AB
27.35-2.32%-0.65Mua625.117K673.855M-2.1921.00Chăm sóc sức khỏe
ODD ODD MOLLY INTERNATIONAL AB
3.001.35%0.04Bán29.291K44.002M-8.4665.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GIGSEK GAMING INNOVATION GROUP INC.
9.50-2.06%-0.20Bán160.624K842.327M-3.26709.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVIR_B MEDIVIR AB SER. B
22.205.46%1.15Bán68.382K511.262M-10.4616.00Chăm sóc sức khỏe
TRAD TRADEDOUBLER AB
3.203.90%0.12Bán3.888K139.021M-0.08250.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CFISH CRUNCHFISH AB
10.45-4.13%-0.45Sức bán mạnh83.203K280.905M-1.03Công nghệ
JDT JONDETECH SENSORS AB
9.801.03%0.10Mua154.640K175.774M-0.97Công nghệ
IMPC IMPACT COATINGS AB
5.684.41%0.24Mua19.266K231.482M-0.7633.00Công nghiệp
STAR_B STARBREEZE AB SER. B
1.17-1.34%-0.02Bán494.009K391.948M-4.94221.00Công nghệ
CORE_A COREM PROPERTY GROUP AB SER. A
21.407.00%1.40Mua2.101K8.865B4.924.0661.00Tài chính
CLIME_B CLIMEON AB SER. B
74.305.99%4.20Mua201.581K2.457B-1.7582.00Công nghiệp
DEFL_B DEFLAMO AB SER. B
0.36-7.69%-0.03Mua151.779K30.649M-0.180.00Vật liệu cơ bản
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB
0.136.56%0.01Bán262.985K372.489M-0.04239.00Công nghệ
ACCON ACCONEER AB
21.35-3.39%-0.75Bán121.921K425.171M-2.9330.00Công nghệ
ADVE ADVENICA AB
3.582.29%0.08Mua58.065K77.361M-2.6949.00Công nghệ
ZUTEC ZUTEC HOLDING AB
1.90-7.56%-0.15Bán77.494K14.521M0.812.54Công nghệ
CCOR_B CONCORDIA MARITIME AB SER. B
10.95-1.35%-0.15Bán52.141K529.801M-2.606.00Năng lượng
CBTT_B CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB SER. B
25.10-3.46%-0.90Mua25.896K487.744M11.682.23168.00Công nghiệp
FLEXQ FLEXQUBE AB
32.60-2.69%-0.90Bán648249.017M-1.69Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FLEXM FLEXION MOBILE PLC
11.80-2.88%-0.35Mua15.086K499.765M-0.59Công nghệ
IRIS IRISITY AB
14.400.70%0.10Bán31.306K272.692M-0.7034.00Công nghệ
AVT_B AVTECH SWEDEN AB B
2.67-1.84%-0.05Sức bán mạnh50.283K153.624M318.130.018.00Công nghiệp
BIOVIC_B BIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
13.00-2.99%-0.40Mua58.087K218.097M-1.2617.00Chăm sóc sức khỏe
NEWTON NEWTON NORDIC AB
0.327.28%0.02190.322K17.384M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSEC TEMPEST SECURITY AB
23.00-2.54%-0.60Mua9.525K195.643M-3.05Công nghiệp
NVP NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB
1.600.25%0.00Bán1.559M297.524M-0.598.00Chăm sóc sức khỏe
SIMRIS_B SIMRIS ALG AB SER. B
6.42-2.43%-0.16Bán9.819K88.460M-1.88Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LLSW_B LIGHTLAB SWEDEN AB SER. B
3.86-3.02%-0.12Sức bán mạnh17.891K104.225M-0.9718.00Công nghiệp
UNIBAP UNIBAP AB
30.905.10%1.50Sức mua mạnh55.322K215.208M-2.67Công nghệ
NETM_B NETMORE GROUP AB SER. B
0.950.00%0.00Mua13.010K29.716M-1.0720.00Dịch vụ Viễn thông
GREAT GREATER THAN AB
75.00-3.85%-3.00Mua4.598K788.768M-2.1420.00Công nghệ
PCELL POWERCELL SWEDEN AB
98.803.35%3.20Mua360.506K4.959B10.708.9647.00Công nghiệp
FERRO FERROAMP ELEKTRONIK AB
30.95-2.06%-0.65Mua8.601K258.384M-2.24Công nghiệp
ACARIX ACARIX AB
4.204.48%0.18Sức bán mạnh23.337K92.570M-2.1711.00Chăm sóc sức khỏe
RNBS RNB RETAIL AND BRANDS AB
4.190.96%0.04Mua18.957K140.735M-1.441024.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRLAB_A IRLAB THERAPEUTICS AB SER. A
40.002.56%1.00Mua21.299K1.579B-2.0426.00Chăm sóc sức khỏe
AINO AINO HEALTH AB
3.80-1.81%-0.07Mua16561.666M-1.7337.00Công nghiệp
FIL FILO MINING CORP
18.101.12%0.20Bán1191.616B-2.6641.00Vật liệu cơ bản
EFFP EFFNETPLATTFORMEN AB
6.50-3.85%-0.26Bán420
TEQ TEQNION AB
22.75-5.21%-1.25Bán17.776K387.113M10.482.29Công nghiệp
ALCA ALCADON GROUP AB
17.65-1.94%-0.35Bán16.344K303.466M11.521.6067.00Công nghiệp
SEDANA SEDANA MEDICAL AB
134.80-0.88%-1.20Mua29.995K2.671B-0.5540.00Chăm sóc sức khỏe
ZAPLOX ZAPLOX AB
1.03-3.74%-0.04Bán83.529K42.507M-0.94Công nghệ
LAUR LAURITZ.COM GROUP A/S
1.49-2.61%-0.04Bán27.219K62.274M-2.47Công nghệ
XMR XMREALITY AB
5.680.35%0.02Bán23.020K96.503M-1.7023.00Công nghệ
ALZ ALZINOVA AB
10.70-0.47%-0.05Bán11.230K82.059M-0.61Chăm sóc sức khỏe
LIVI LIV IHOP AB
8.802.80%0.24Mua15.284K70.869M-1.13Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BUSER BAMBUSER AB
1.082.86%0.03Mua11.936K67.659M-1.0115.00Công nghệ
CE CORTUS ENERGY AB
0.453.69%0.02Mua3.349M540.532M-0.2825.00Năng lượng
OVZON OVZON AB
65.603.47%2.20Mua437.456K2.129B78.050.8123.00Công nghệ
ACTI ACTIVE BIOTECH AB
2.73-1.97%-0.06Bán67.374K404.484M-0.2112.00Chăm sóc sức khỏe
NICO NICOCCINO HOLDING AB
5.363.88%0.20Bán9.284K71.363M-0.309.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NILS NILSSON SPECIAL VEHICLES AB
6.757.14%0.45Bán1029.567M-2.6651.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất