Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
AFRI AFRICA RESOURCES
3.438.89%0.28Mua121.284K36.391M-0.22Khoáng sản phi năng lượng
CRVE.B CR VENTURES B
37.007.56%2.60Mua15.434K87.770M3.0811.05Dịch vụ Công nghệ
FOLLI FOLLICUM
0.94-9.23%-0.10Bán430.773K84.966M-0.45Công nghệ Sức khỏe
FBM.B FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN B
2.102.44%0.05Mua9.109K35.060M24.00Tài chính
VADS VADSBO SWITCHTECH
4.304.88%0.20Sức mua mạnh45559.258M-0.0312.00Công nghệ Điện tử
QBRICK QBRICK
4.902.51%0.1249.361KDịch vụ Công nghệ
CUR CURANDO NORDIC AB
0.3812.11%0.04Mua4.626M34.860M-0.07Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BAT EUROBATTERY MINERALS
18.0216.26%2.52Sức mua mạnh147.821K243.029M-1.071.00Khoáng sản phi năng lượng
IMSYS IMSYS
11.958.64%0.95Sức mua mạnh60.093K168.231MCông nghệ Điện tử
ODIN ODINWELL
5.10-5.56%-0.3014.906KDịch vụ Công nghệ
MIDW_B MIDWAY HOLDING AB SER. B
22.201.83%0.40Bán3.468K605.696M29.910.73225.00Tài chính
ALONNR.B ARCHELON NATURAL RESOURCES B
0.0310.00%0.0027.254M
DOME DOME ENERGY AB
2.61-6.12%-0.17Bán13.867K20.521M-19.05Năng lượng Mỏ
ABI IGRENE
0.4015.65%0.05Bán382.478K7.771MDịch vụ Công nghiệp
HMPLY HEMPLY BALANCE HOLDING
16.05-9.83%-1.75Sức bán mạnh5.975KCông nghệ Sức khỏe
IDL IDL BIOTECH
2.76-1.08%-0.03Mua13.251K175.939M-0.2318.00Công nghệ Sức khỏe
LEX THE LEXINGTON COMPANY AB
33.1010.70%3.20Mua8.487K178.702M10.622.82Hàng tiêu dùng không lâu bền
NGENIC NGENIC AB
28.40-5.33%-1.60Sức bán mạnh9.371KDịch vụ Công nghệ
FRISQ FRISQ HOLDING AB
3.694.24%0.15Mua4.609K169.760M-6.8231.00Dịch vụ Công nghệ
TWIIK TWIIK AB
3.76-7.84%-0.32Bán53.813K27.389MDịch vụ Công nghệ
TRML TRAINIMAL
20.103.88%0.75Mua82045.430MDịch vụ Phân phối
GPXMED GPX MEDICAL AB
4.3016.06%0.59Mua53.926K38.995M-0.644.00Công nghệ Sức khỏe
PLEX PLEXIAN AB
3.150.00%0.00Bán24.689K46.159MDịch vụ Công nghệ
CONF CONFIDENCE INTERNATIONAL AB
3.28-5.20%-0.18Mua56.904K118.757M-0.7155.00Dịch vụ Khách hàng
KDEV KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B
3.24-7.43%-0.26Mua3.940M613.974M-0.61Tài chính
RBASE RAYBASED HOLDING
0.79-0.25%-0.00Bán168.777K58.049M-0.26Công nghệ Điện tử
QLOSR.B QLOSR GROUP B
0.065.36%0.003.199M435.830M-0.01Dịch vụ Công nghệ
DOXA DOXA AB
5.705.56%0.30Mua430.778K679.190M-0.1510.00Công nghệ Sức khỏe
FBM.A FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN A
1.8310.91%0.18Sức mua mạnh31.402K35.060M24.00Tài chính
YAYTRD YTRADE GROUP AB
3.30-11.76%-0.44Bán7.388KBán Lẻ
EATG EATGOOD
3.553.20%0.11Bán33.762K61.752M-0.22Khách hàng Lâu năm
TH1NG TH1NG AB
7.00-6.67%-0.5040.237KDịch vụ Công nghệ
ZUTEC ZUTEC HOLDING AB
7.16-4.66%-0.35Bán29.383K346.141M-0.21Dịch vụ Công nghệ
MEDF MEDFIELD
4.38-1.57%-0.07Bán8.305K158.168M-0.24Công nghệ Sức khỏe
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB
0.04-4.00%-0.00Bán26.455K160.753M-0.06146.00Dịch vụ Công nghệ
OBDU.B OBDUCAT B
1.80-9.77%-0.20Bán337.572K279.962M-0.1941.00Công nghệ Sức khỏe
LOVI LOVISAGRUVAN
36.20-11.27%-4.60Sức bán mạnh275139.393MKhoáng sản phi năng lượng
AXIC_A AXICHEM AB SER. A
27.600.36%0.10Bán46.960K454.730M-0.85Công nghiệp Chế biến
GAMEC GAME CHEST GROUP
6.56-8.89%-0.64Sức bán mạnh117.674K76.876M-0.36Dịch vụ Công nghệ
CLINE_B CLINE SCIENTIFIC AB SER. B
6.50-6.88%-0.48Bán99.450K102.818M-0.17Công nghệ Sức khỏe
GOMERO GOMERO GROUP
24.20-6.92%-1.80Bán19.567K102.492M-0.04Công nghiệp Chế biến
BRIX BRIOX
5.50-3.85%-0.22Bán54.020K235.046M-0.5915.00Dịch vụ Công nghệ
UTG UNLIMITED TRAVEL GROUP AB
9.14-1.08%-0.10Bán15.050K108.128M-6.7782.00Dịch vụ Khách hàng
LPGO LIPIGON PHARMACEUTICALS AB
7.327.65%0.52Mua40.529KCông nghệ Sức khỏe
VESTUM VESTUM AB
43.70-3.10%-1.40Mua51.387K3.577B-1.208.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SENZA SENZAGEN AB
20.701.97%0.40Sức mua mạnh18.480K433.560M-1.2717.00Công nghệ Sức khỏe
ZESEC ZESEC OF SWEDEN
7.30-7.59%-0.60Bán9.376KDịch vụ Công nghệ
MEDNA MEDICANATUMIN
0.34-4.18%-0.02Theo dõi17.100K134.980M-0.02Bán Lẻ
KLAR KLARIA PHARMA HOLDING AB
8.70-2.03%-0.18Bán116.830K460.058M-0.54Công nghệ Sức khỏe
BUSER BAMBUSER AB
17.44-0.06%-0.01Bán265.460K3.444B-0.66Dịch vụ Công nghệ
COEGIN COEGIN PHARMA
0.496.09%0.03Sức mua mạnh18.131M281.361MCông nghệ Sức khỏe
HOVD HA¶VDING SVERIGE AB
20.205.21%1.00Bán21.121K532.418M-1.36Khách hàng Lâu năm
CE CORTUS ENERGY AB
0.548.18%0.04Mua11.734M694.266M-0.06Công nghiệp Chế biến
JOJK JOJKA
2.78-4.14%-0.12Bán27.251K27.774M304.260.01Dịch vụ Công nghệ
XAVI.B XAVITECH B
1.52-1.94%-0.03Mua498.138K49.452M-0.23Sản xuất Chế tạo
CMH CHORDATE MEDICAL HOLDING
2.89-3.34%-0.10Mua885.045K329.567M-0.263.00Công nghệ Sức khỏe
KENH KENTIMA HOLDING AB
3.381.20%0.04Bán19.227K97.401M-0.02Công nghệ Điện tử
BIBB BIBBINSTRUMENTS
6.74-5.34%-0.38Sức bán mạnh12.790K138.733M-0.61Công nghệ Sức khỏe
SOZAP SOZAP AB
37.2010.06%3.40173.239KDịch vụ Công nghệ
CRBX CARBIOTIX
10.60-4.50%-0.50Bán15.795K136.896M-0.61Dịch vụ Thương mại
IVACC INTERVACC AB
80.70-8.40%-7.40Bán288.137K4.419B-0.53Công nghệ Sức khỏe
GOGO GOGO LEAD TECH
2.17-7.26%-0.17Bán185.267K41.529M-0.449.00Dịch vụ Thương mại
CRWN CROWN ENERGY
1.20-7.69%-0.10Bán67.500K620.510M35.110.04Tài chính
ZORDIX_B ZORDIX AB SER. B
46.603.56%1.6013.111K1.172B-0.0164.00Dịch vụ Công nghệ
MANDEL MANDEL DESIGN
2.39-2.05%-0.05Bán36.026K42.987M-0.78Bán Lẻ
TALK TALKPOOL AG
15.001.35%0.20Bán8.333K47.908M-1.30Truyền thông
ARCT ARCTIC MINERALS AB
0.72-2.70%-0.02Sức bán mạnh24.584K106.495M-0.23Khoáng sản phi năng lượng
HAV_B HAVSFRUN INVESTMENT AB SER. B
24.00-4.00%-1.00Bán11.867K302.649M20.181.21Tài chính
SCC.B SJÖSTRAND COFFEE B
2.86-1.04%-0.03Mua77.663K72.912M-0.103.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
KLIMAT KLIMATOR
18.00-4.76%-0.90Sức bán mạnh874253.260MDịch vụ Công nghệ
STVA.B STAR VAULT B
0.66-5.44%-0.04Sức bán mạnh339.999K210.895M-0.00Dịch vụ Công nghệ
BTCX GOOBIT GROUP AB
5.00-1.59%-0.08Bán627.576K673.085MDịch vụ Thương mại
ELLWEE ELLWEE AB
1.61-2.42%-0.04Theo dõi113.197K71.656MKhách hàng Lâu năm
OBAB ONLINE BRANDS NORDIC AB
0.364.96%0.02Mua2.048M36.011M-0.08Bán Lẻ
LAIR LIGHTAIR
3.723.33%0.12Mua59.511K166.940MSản xuất Chế tạo
INZILE INZILE AB
46.80-1.27%-0.60Mua42.381K939.806M-4.0557.00Khách hàng Lâu năm
ERMA ENORAMA PHARMA AB
20.65-4.84%-1.05Sức bán mạnh16.204K133.983M-3.787.00Công nghệ Sức khỏe
AXKID AXKID
27.409.60%2.40Mua1.697K242.500M0.46Sản xuất Chế tạo
SFL SAFELLO GROUP AB
15.49-6.12%-1.01Sức bán mạnh41.191K337.418MDịch vụ Thương mại
HIFA_B HIFAB GROUP AB SER. B
2.80-2.78%-0.08Bán10.865K175.216M170.370.02Dịch vụ Công nghệ
KFAST_B K-FAST HOLDING AB B
73.005.95%4.10Sức mua mạnh106.544K13.286B6.432.6076.00Tài chính
BLUE BLUELAKE MINERAL
1.306.56%0.08Mua224.474K58.949M-10.01Khoáng sản phi năng lượng
GBK GOODBYE KANSAS GROUP AB
2.02-3.81%-0.08Bán235.438K210.408M-1.12Dịch vụ Công nghệ
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
0.330.00%0.00Mua50.421K61.682M-0.2827.00Công nghệ Điện tử
PHAL PHARMALUNDENSIS
0.880.00%0.00Mua6.625K24.415M-0.12Công nghệ Sức khỏe
MOMENT MOMENT GROUP AB
0.75-4.07%-0.03Bán1.871M339.570M0.701.14Dịch vụ Khách hàng
FIL FILO MINING CORP
62.60-7.94%-5.40Bán36.241K7.429B-1.12Khoáng sản phi năng lượng
SECS SENSEC HOLDING AB
0.78-0.38%-0.00Bán48.764K100.283M53.330.02Dịch vụ Phân phối
MAVEN MAVEN WIRELESS SWEDEN AB
13.95-5.74%-0.8549.944KTruyền thông
APTA APTAHEM
1.181.20%0.01Bán132.203K90.025M-0.55Công nghệ Sức khỏe
CMOTEC_B SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B
24.85-4.61%-1.20Bán33.127K224.901M-2.16Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PGSO PGS ASA
5.35-6.96%-0.40Bán206.932K2.130B-6.05Dịch vụ Công nghiệp
GPX GASPOROX AB
11.307.62%0.80Bán2.954K90.331M-0.7012.00Dịch vụ Thương mại
ECOM ECOMB
1.080.00%0.00Mua87.799K41.497M-0.04Sản xuất Chế tạo
CHECK CHECKIN.COM GROUP AB
61.40-7.67%-5.10Bán82.496K1.735BDịch vụ Công nghệ
SWEM.B SWEMET B
1.96-2.00%-0.04Theo dõi3.240K30.833M15.840.1314.00Công nghệ Điện tử
EURA EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
3.60-6.50%-0.25Bán24.194K38.843MDịch vụ Thương mại
NFGAB NORDIC FLANGES GROUP AB
0.72-6.49%-0.05Mua128.693K40.581M-0.23105.00Sản xuất Chế tạo
VERT_B VERTISEIT AB SER. B
28.900.35%0.10Mua799367.406M83.560.3657.00Dịch vụ Công nghệ
ARCANE ARCANE CRYPTO AB
0.17-7.04%-0.01Bán8.701M1.464B159.170.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter