Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
ENRO_PREF ENIRO AB PREF 151.00-2.27%-3.50Mua667280.561M1.233.771340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TEAMO TEAM TANKERS INTERNATIONAL LTD. 9.00-25.00%-3.008122.028B-2.9865.00Công nghiệp
ACTI ACTIVE BIOTECH AB 6.24-9.43%-0.65Mua11.620M1.001B-0.8017.00Chăm sóc sức khỏe
KARE KARESSA PHARMA HOLDING AB 6.081.33%0.08Mua16.560K66.000M-4.424.00Chăm sóc sức khỏe
XXLO XXL ASA 51.20-22.78%-15.10Sức bán mạnh93210.194B14.893.682764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAS_NOKO SAS AB 15.82-22.07%-4.48Mua5.000K7.657B6.353.469960.00Công nghiệp
ENERS ENERSIZE OYJ 3.2120.22%0.54Mua113.293K31.948M-0.70Công nghệ
MOXI MOXIETECH GROUP AB 4.16-19.07%-0.98Bán1.144K66.787M87.750.05Công nghiệp
XMR XMREALITY AB 10.022.35%0.23Mua99.893K143.012M-1.57Công nghệ
ENRO ENIRO AB 3.69-5.31%-0.21Bán269.078K280.561M1.233.771340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OBAB ONLINE BRANDS NORDIC AB 0.331.23%0.00Bán1209.824M-0.0611.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BUSER BAMBUSER AB 1.00-9.91%-0.11Mua65.216K16.844M-0.64Công nghệ
INDEN_B INDENTIVE AB SER. B 1.41-5.87%-0.09Bán8.400K29.113M-0.93Công nghệ
JAYS JAYS GROUP AB 2.162.86%0.06Sức bán mạnh49.247K84.939M-1.1014.00Công nghệ
TEONE TARGETEVERYONE AB 1.75-0.85%-0.01Bán119.319K54.416M-0.69Công nghệ
BIOA_B BIOARCTIC AB SER. B 131.0019.09%21.00Sức mua mạnh528.571K8.103B366.450.3626.00Chăm sóc sức khỏe
CLBIO CORLINE BIOMEDICAL AB 27.4015.61%3.70Mua37.936K345.155M-0.60Chăm sóc sức khỏe
HOYLU HOYLU AB 4.2814.30%0.54Bán18.549K55.598M-2.0129.00Công nghệ
SIMRIS_B SIMRIS ALG AB SER. B 8.00-3.61%-0.30Sức bán mạnh9.490K76.775M-2.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IVISYS IVISYS AB 5.38-2.54%-0.14Sức bán mạnh16.496K61.054M-0.55Công nghiệp
BOTX BOTNIA EXPLORATION HOLDING AB 7.34-0.54%-0.04Bán11.703K
SONE SONETEL AB 11.8816.47%1.68Mua10.390K41.030M-1.86Công nghệ
ABFAST AB FASTATOR 28.603.62%1.00Sức mua mạnh1.463K386.961M10.322.77Tài chính
SAVOS SAVOSOLAR PLC 0.25-6.24%-0.02Sức bán mạnh1.501M122.829M-0.70Năng lượng
GABA GABATHER AB 12.99-8.51%-1.21Bán3.541K
PLCSO POLARCUS LTD 2.12-13.27%-0.33Bán1.164K1.144B-7.43363.00Năng lượng
STE_R STORA ENSO OYJ SER. R 147.50-12.72%-21.50Sức bán mạnh2.200M133.721B12.9311.3125798.00Vật liệu cơ bản
IRIS IRISITY AB 22.709.66%2.00Mua237.972K331.074M-0.0729.00Công nghệ
EPIS_B EPISURF MEDICAL AB B 4.26-7.59%-0.35Bán223.182K117.539M-1.8325.00Chăm sóc sức khỏe
NETI_B NET INSIGHT AB SER. B 3.98-9.34%-0.41Bán913.990K1.707B-0.01213.00Công nghệ
PRIC_B PRICER AB SER. B 11.5012.75%1.30Mua2.255M1.130B20.840.55111.00Công nghệ
SES SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB 1.069.28%0.09Bán1.120M119.048M-0.31Công nghiệp
MRG MR GREEN & CO AB 47.98-8.43%-4.42Mua719.296K2.141B16.942.83239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PALS_B PALLAS GROUP AB 0.53-7.04%-0.04Bán38.111K8.474M2.170.2422.00Công nghiệp
CONF CONFIDENCE INTERNATIONAL AB 0.14-6.71%-0.01Bán2.621K32.958M-0.1053.00Công nghệ
STE_A STORA ENSO OYJ SER. A 152.00-11.11%-19.00Bán108.932K133.721B12.9311.3125798.00Vật liệu cơ bản
SHOT SCANDIC HOTELS GROUP AB 94.5513.10%10.95Sức mua mạnh1.566M8.610B14.996.3111350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RPLAN RANPLAN GROUP AB 7.20-9.99%-0.80Sức bán mạnh9.524K
SECI SECITS HOLDING AB 5.4810.48%0.52Bán16.365K43.486M-2.06Công nghệ
SAAB_B SAAB AB SER. B 406.507.54%28.50Sức mua mạnh799.947K40.538B32.8712.4616573.00Công nghiệp
CLX CLX COMMUNICATIONS AB 94.008.05%7.00Mua91.891K4.663B35.992.61369.00Công nghệ
MISE MISEN ENERGY AB 2.00-4.76%-0.10Mua5.201K304.643M-3.86118.00Năng lượng
CTT CTT SYSTEMS AB 224.002.52%5.50Mua24.317K2.738B59.093.7994.00Công nghiệp
ISR ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB 4.80-10.45%-0.56Sức bán mạnh14.504K
KVAERO KVAERNER ASA 14.34-10.82%-1.74Bán1.407K4.234B8.451.872610.00Năng lượng
AROC AROCELL AB (PUBL) 5.003.09%0.15Bán36.356K191.223M-0.60Chăm sóc sức khỏe
2CUREX 2CUREX AB 8.555.17%0.42Mua25.530K84.145MChăm sóc sức khỏe
BETCO BETTER COLLECTIVE A/S 84.206.19%4.91Mua24.279K3.210B33.882.49Công nghệ
INTEG_B INTEGRUM AB SER. B 12.85-4.10%-0.55Mua6.028K111.354M-2.05Chăm sóc sức khỏe
MSAB_B MICRO SYSTEMATION AB B 78.500.00%0.00Bán45.205K1.371B27.172.89145.00Công nghệ
CI_B CELL IMPACT AB SER. B 7.304.29%0.30Bán6.981K125.375M-1.67Công nghiệp
SSAB_B SSAB AB SER. B 32.71-8.86%-3.18Sức bán mạnh14.517M39.577B14.612.8014843.00Vật liệu cơ bản
SNIO STOLT-NIELSEN LTD. 139.0012.64%15.60Mua1.000K9.558B15.579.676581.00Công nghiệp
NOBI NOBIA AB 65.05-9.78%-7.05Sức bán mạnh915.164K12.278B11.385.726069.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NILS NILSSON SPECIAL VEHICLES AB 10.80-5.26%-0.60Sức bán mạnh9.027K53.503M-3.1051.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AXIC_A AXICHEM AB 26.90-1.10%-0.30Bán15.702K
GWS GWS PRODUCTION AB 2.954.98%0.14Mua1.340K44.807M-0.79Công nghệ
SKMO SKANE-MOLLAN AB 428.00-0.47%-2.00Mua28473.000M41.1010.4126.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PHLOG_B PHARMACOLOG I UPPSALA AB SER. B 5.89-0.02%-0.00Mua1.920K
TIETOS TIETO CORPORATION 270.00-8.29%-24.40Bán24.001K21.758B15.7217.1714581.00Công nghệ
URBIT URB-IT AB 0.6910.93%0.07Bán22.028K49.402M-5.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SSAB_A SSAB AB SER. A 40.97-7.91%-3.52Bán15.924M39.577B14.612.8014843.00Vật liệu cơ bản
ORTI_B ORTIVUS AB SER. B 1.934.67%0.09Bán24.098K61.514M-0.4523.00Chăm sóc sức khỏe
THULE THULE GROUP AB 206.00-5.33%-11.60Bán574.162K22.458B28.227.302504.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NICO NICOCCINO HOLDING AB 5.96-2.30%-0.14Mua7.060K84.363M-0.419.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PHLYO PHILLY SHIPYARD ASA 40.00-9.09%-4.00Sức bán mạnh3.964K569.272M1.4130.94588.00Công nghiệp
ITAL_SDB ITALEAF S.P.A SDB 0.1110.00%0.01Bán017.776M-10.31Tài chính
CHRO CHROMOGENICS AB 0.65-4.41%-0.03Bán363.966K28.689M-2.80Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNIBAP UNIBAP AB 37.603.44%1.25Bán22.214K177.070M-2.77Công nghệ
ATCO_B ATLAS COPCO AB SER. B 221.60-5.70%-13.40Bán2.104M308.853B19.0012.8935483.00Công nghiệp
EXPRS2 EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB 8.62-3.15%-0.28Mua4.625K106.818M-1.25Chăm sóc sức khỏe
TOBII TOBII AB 39.40-3.76%-1.54Mua254.972K3.984B-1.74883.00Công nghệ
SPIFFX SPIFFX AB 2.72-1.45%-0.04Bán33.590K79.470M-0.43Công nghệ
NJOB NETJOBS GROUP AB 0.69-8.61%-0.07Sức bán mạnh1.000K14.318M-0.2047.00Công nghiệp
ME MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB 3.500.00%0.00Bán25.775K51.709M-0.1148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATCO_A ATLAS COPCO AB SER. A 244.45-5.51%-14.25Bán4.670M308.853B19.0012.8935483.00Công nghiệp
AINO AINO HEALTH AB 3.46-8.47%-0.32Bán4.200K20.498M-6.21Công nghiệp
BACTI_B BACTIGUARD HOLDING AB 37.00-2.12%-0.80Mua36.839K1.108B-0.4660.00Chăm sóc sức khỏe
SEZI SENZIME AB 8.585.93%0.48Mua6.652K363.373M-0.324.00Chăm sóc sức khỏe
GCOR GAMING CORPS AB 0.20-1.60%-0.00Bán2.136M46.617M-0.25Công nghệ
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB 0.22-4.35%-0.0145.723K625.863M-0.12136.00Công nghệ
IS IMAGE SYSTEMS AB 2.20-3.51%-0.08Sức bán mạnh139.849K87.169M8.580.2693.00Công nghệ
BETS_B BETSSON AB SER. B 77.506.69%4.86Mua3.916M8.873B12.696.111547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WESC WESC AB 0.115.45%0.01Bán385.025K54.103M-0.3130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOL BOLIDEN AB 259.30-4.90%-13.35Bán2.849M74.573B9.8626.315781.00Vật liệu cơ bản
OTELLOO OTELLO CORPORATION ASA 19.80-7.91%-1.701543.118B-2.97550.00Công nghệ
INISS_B INISSION AB SER. B 45.10-5.25%-2.50Bán942180.400M11.564.04Công nghệ
PROMO PROMORE PHARMA AB 16.750.00%0.00Mua1.151K338.938M-0.65Chăm sóc sức khỏe
EFFP EFFNETPLATTFORMEN AB 7.062.32%0.16Bán5.539K
EVRYO EVRY ASA 31.008.58%2.45Mua1.023K12.444B23.811.438641.00Công nghệ
ORTI_A ORTIVUS AB SER. A 4.00-7.61%-0.33Sức bán mạnh4.950K61.514M-0.4523.00Chăm sóc sức khỏe
XANO_B XANO INDUSTRI AB SER. B 228.00-6.56%-16.00Bán16.317K2.550B19.0912.32999.00Công nghiệp
ENZY ENZYMATICA AB 2.956.88%0.19Bán53.847K250.850M-0.3821.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCOUT SCOUT GAMING GROUP AB 39.20-2.00%-0.80Bán40.573K495.338MCông nghệ
SKA_B SKANSKA AB SER. B 158.00-4.62%-7.65Bán5.126M66.285B17.649.0039716.00Công nghiệp
ATORX ALLIGATOR BIOSCIENCE AB 35.95-3.88%-1.45Mua51.759K2.670B-1.3049.00Chăm sóc sức khỏe
FLEXM FLEXION MOBILE PLC 8.203.40%0.27Mua36.290K327.016M-0.28
GPX GASPOROX AB 11.550.00%0.00Bán8.310K72.003M-1.22Công nghệ
AWRD AWARDIT AB 51.80-1.15%-0.60Bán2.498K287.986M22.572.30Công nghiệp
BRAV BRAVIDA HOLDING AB 67.65-5.38%-3.85Bán1.850M14.455B16.374.1510709.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất