Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

            
DIABIO DIAGONAL BIO AB
17.80191.80%11.70Sức mua mạnh5.186M92305134.4155.807MCông nghệ Sức khỏe
TRAN.A TRANSFERATOR A
1.925.49%0.10Mua218.390K419308.80177.755M14.750.1213.00Hỗn hợp
FBM.B FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN B
1.5062.69%0.58Mua41.009K61513.5064.795M-1.4416.00Tài chính
JOSA JOSAB WATER SOLUTIONS
1.2033.33%0.30Sức mua mạnh7.576M9090997.2075.890M-0.15Dịch vụ Công nghiệp
SPAGO SPAGO NANOMEDICAL AB
4.200.72%0.03Bán290.024K1218100.80171.730M-0.8518.00Công nghệ Sức khỏe
TRAN.B TRANSFERATOR B
1.85-1.86%-0.04Mua397.700K735745.00177.755M15.280.1213.00Hỗn hợp
IMMU IMMUNICUM AB
3.98-17.58%-0.85Mua4.698M18721091.65964.102M-0.8629.00Công nghệ Sức khỏe
TWIIK TWIIK AB
3.0019.05%0.48Mua120.145K360435.0016.916MDịch vụ Công nghệ
SOBI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
171.50-24.32%-55.10Mua13.327M2285660419.0066.880B22.959.971509.00Công nghệ Sức khỏe
NOWO NOWONOMICS
36.906.96%2.40Mua7.855K289849.52279.743MDịch vụ Công nghệ
FGG FUTURE GAMING GROUP
0.01-12.50%-0.00Mua19.875M278245.9735.432M-0.01Dịch vụ Khách hàng
DLTXO DLT ASA
14.1642.17%4.20Sức mua mạnh3004248.00817.361M17.190.58Khoáng sản phi năng lượng
NJOB NETJOBS GROUP AB
1.37-11.90%-0.18Mua1.113M1524544.2250.385M-0.0818.00Dịch vụ Công nghệ
SCOUT SCOUT GAMING GROUP AB
13.05-5.78%-0.80Bán87.463K1141392.15311.903M-2.4885.00Dịch vụ Công nghệ
TRIBO_B TRIBORON INTERNATIONAL AB SER. B
0.80-2.69%-0.02Bán92.028K73254.2940.686M-0.46Công nghiệp Chế biến
FRISQ FRISQ HOLDING AB
1.82-1.36%-0.03Bán23.886K43472.5288.477M-2.1831.00Dịch vụ Công nghệ
TCT TC TECH SWEDEN AB
5.26-5.40%-0.30Mua3.787K19919.62105.907M-0.7510.00Sản xuất Chế tạo
EBLITZ EBLITZ GROUP
2.652.71%0.07Mua44.246K117251.9030.283M157.320.021.00Tài chính
THINC THINC JETTY
0.58-12.65%-0.08Mua130.963K75958.5481.632M-0.25Dịch vụ Công nghệ
ME MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB
20.00-2.91%-0.60Mua51.522K1030440.00304.345M69.220.30100.00Dịch vụ Thương mại
HILB_B HILBERT GROUP AB SER. B
10.1420.57%1.73Mua79.324K804345.36Dịch vụ Công nghệ
CMH CHORDATE MEDICAL HOLDING
1.03-8.81%-0.10Bán2.083M2155602.78179.004M-0.243.00Công nghệ Sức khỏe
S2M S2MEDICAL AB SER. B
5.1213.65%0.61Mua145.049K742650.8867.810M-1.2915.00Công nghệ Sức khỏe
ANOT ANOTO GROUP AB
0.59-13.64%-0.09Mua2.829M1683228.23148.588M-0.5329.00Công nghệ Điện tử
CANTA CANTARGIA AB
20.5014.85%2.65Mua2.964M60771860.501.788B-3.2218.00Công nghệ Sức khỏe
TIRO TRANSIRO HOLDING
0.16-6.59%-0.01Mua48.788M7610965.44109.093M-0.02Dịch vụ Công nghệ
PMED PEPTONIC MEDICAL
0.59-4.68%-0.03Bán177.856K105112.90118.817M-0.2119.00Công nghệ Sức khỏe
ALLR ALLARITY THERAPEUTICS A/S
2.71-4.85%-0.14Mua9.678M26227396.261.150B-0.79Công nghệ Sức khỏe
SONE SONETEL AB
6.201.64%0.10Mua43.089K267151.8026.991M28.00Truyền thông
ABERA ABERA BIOSCIENCE
19.502.36%0.45Mua9.997K194941.50199.267M-0.88Công nghệ Sức khỏe
LCT LC-TEC HOLDING
2.18-9.17%-0.22Bán43.268K94324.2441.454M-0.25Công nghệ Điện tử
GAMEC GAME CHEST GROUP
2.450.00%0.00Bán79.424K194588.8026.159M-0.484.00Dịch vụ Công nghệ
APTA APTAHEM
0.847.97%0.06Mua352.174K295826.1692.128M-0.48Công nghệ Sức khỏe
AVT_B AVTECH SWEDEN AB B
2.08-7.56%-0.17Bán212.563K442131.04127.754M-0.05Công nghệ Điện tử
FXI FX INTERNATIONAL
0.82-1.92%-0.02Mua106.911K87346.2927.535M-0.17Dịch vụ Công nghệ
MTG_A MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. A
107.0018.89%17.00Mua50253714.009.660B-0.03970.00Tài chính
F2M FREE2MOVE HOLDING
0.527.44%0.04Mua125.911K65473.7223.897M-0.4510.00Công nghệ Điện tử
WIL WILLAK
0.44-1.79%-0.01Mua724.067K318589.4827.411M-0.1612.00Sản xuất Chế tạo
NOVU NOVUS GROUP
6.551.55%0.10Bán16.539K108330.4566.901M17.700.36Dịch vụ Thương mại
AMNO AMNODE
7.00-2.78%-0.20Bán4.459K31213.0024.416M-1.81Sản xuất Chế tạo
IMS INVENT MEDIC
1.863.91%0.07Bán54.544K101451.8446.109M-1.08Công nghệ Sức khỏe
ECOM ECOMB
0.70-0.85%-0.01Mua75.417K53093.5727.280M-0.08Sản xuất Chế tạo
DANCAN DANCANN PHARMA
4.7913.36%0.56Sức mua mạnh732.477K3512227.21155.010M-0.58Công nghệ Sức khỏe
OMNI OMNICAR
1.68-0.59%-0.01Bán73.073K122397.2749.945M-0.26Dịch vụ Công nghệ
CI_B CELL IMPACT AB SER. B
28.98-9.44%-3.02Bán591.956K17154884.881.883B-1.1236.00Sản xuất Chế tạo
ACOU ACOUSORT AB
25.40-3.42%-0.90Bán97.775K2483485.00347.220M-1.04Công nghệ Sức khỏe
WRSD WE ARE SPIN DYE
7.98-0.75%-0.06Mua128.578K1026052.44118.773MCông nghiệp Chế biến
PEXA.B PEXA
1.706.25%0.10Mua46.159K78470.3055.527M-0.39Công nghệ Sức khỏe
SECI SECITS HOLDING AB
5.701.79%0.10Bán21.547K122817.90134.210M-0.95Dịch vụ Thương mại
ENRAD ENRAD
3.283.14%0.10Sức mua mạnh5.900K19352.0051.247M-0.75Dịch vụ Phân phối
ZENI ZENICOR
27.40-5.52%-1.60Bán2.393K65568.20163.448M295.920.10Công nghệ Sức khỏe
QUIA QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB
0.528.30%0.04Bán345.345K180270.0934.378M-0.583.00Công nghiệp Chế biến
CFISH CRUNCHFISH AB
14.70-9.82%-1.60Bán203.554K2992243.80504.082M-1.05Dịch vụ Công nghệ
EOID EYEONID GROUP
0.28-5.07%-0.01Mua763.010K214405.81100.375M-0.23Dịch vụ Công nghệ
INTEG_B INTEGRUM AB SER. B
55.80-9.12%-5.60Mua271.411K15144733.531.108B65.250.9421.00Công nghệ Sức khỏe
NILAR NILAR INTERNATIONAL AB
5.78-5.25%-0.32Mua390.592K2257621.76277.622M-31.17127.00Sản xuất Chế tạo
STVA.B STAR VAULT B
1.2314.49%0.15Mua2.850M3491131.17350.149M0.00Dịch vụ Công nghệ
GTG GOLD TOWN GAMES
2.660.38%0.01Bán70.505K187543.30103.538M163.580.0216.00Dịch vụ Công nghệ
QLOSR.B QLOSR GROUP B
0.0510.87%0.01Mua189.134M9645823.54413.460M-0.01Dịch vụ Công nghệ
BRANDB BRANDBEE
0.042.44%0.00Bán8.423M353754.4556.454MDịch vụ Thương mại
BLUE BLUELAKE MINERAL
1.01-8.60%-0.10Bán1.188M1199869.9057.045M1.120.991.00Khoáng sản phi năng lượng
GENI GENERIC SWEDEN AB
73.80-7.40%-5.90Bán22.562K1665075.67979.674M57.871.3817.00Truyền thông
MYFC MYFC HOLDING AB
1.107.84%0.08Bán193.722K213094.20178.227M-0.2211.00Sản xuất Chế tạo
STREAM STREAMIFY
7.47-0.40%-0.03Bán34.924K260882.2856.478M-1.33Dịch vụ Công nghệ
MANDEL MANDEL DESIGN
1.502.05%0.03Bán392.846K587304.7745.254M-0.91Bán Lẻ
SUN4 SUN4ENERGY GROUP
19.70-9.63%-2.1070.339K1385678.37Công nghệ Điện tử
NILS NILSSON SPECIAL VEHICLES AB
8.90-7.10%-0.68Bán139.513K1241665.7044.961M-3.18Khách hàng Lâu năm
LPGO LIPIGON PHARMACEUTICALS AB
7.6011.76%0.80Mua88.270K670852.0066.184MCông nghệ Sức khỏe
BIBB BIBBINSTRUMENTS
9.54-7.38%-0.76Mua6.528K62277.12200.695M-0.54Công nghệ Sức khỏe
ACUC.BTA ACUCORT BTA
2.86-0.69%-0.02Sức mua mạnh96.638K276384.68Công nghệ Sức khỏe
EURA EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
5.531.84%0.10Bán30.278K167437.3465.617MDịch vụ Thương mại
SAMT.B SAMTRYGG GROUP B
3.00-9.09%-0.30Mua21.090K63270.0031.263M-0.49Tài chính
PCOM_B PRECOMP SOLUTIONS AB SER. B
3.25-0.61%-0.02Bán38.808K126126.0074.564M11.470.29Dịch vụ Phân phối
RPLAN RANPLAN GROUP AB
8.92-8.79%-0.86Bán4.608K41103.36297.686M-1.1581.00Dịch vụ Công nghệ
KLIMAT KLIMATOR
12.600.00%0.00Bán3.795K47817.00168.840M-1.47Dịch vụ Công nghệ
MCLR MEDCLAIR INVEST
2.762.99%0.08Sức mua mạnh949.598K2620890.48221.079M-0.11Công nghệ Sức khỏe
GOGO GOGO LEAD TECH
1.18-0.42%-0.01Bán156.151K184258.1887.821M-0.439.00Dịch vụ Thương mại
LXB LUXBRIGHT AB
2.21-6.16%-0.14Bán11.289K24948.6970.411M-0.5410.00Công nghệ Sức khỏe
COMINT COMINTELLI
2.75-6.78%-0.20Bán21.422K58910.5022.096M-0.82Dịch vụ Công nghệ
PHLOG_B PHARMACOLOG I UPPSALA AB SER. B
8.80-1.35%-0.12Mua7.460K65648.00137.143M-1.27Công nghệ Điện tử
WYLD WYLD NETWORKS AB
14.241.86%0.26Mua28.009K398848.16115.577MDịch vụ Công nghệ
XPC XP CHEMISTRIES AB
3.30-2.94%-0.10Mua92.417K304976.10Dịch vụ Thương mại
DLAB DLABORATORY SWEDEN AB
3.98-3.63%-0.15Bán117.060K466484.1070.067MDịch vụ Công nghệ
SHT.B SHT SMART HIGH-TECH B
13.95-0.71%-0.10Sức mua mạnh59.315K827444.25Dịch vụ Phân phối
QIIWI QIIWI GAMES AB
21.20-1.40%-0.30Mua25.114K532416.83198.549M-1.27Dịch vụ Công nghệ
CISH CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLD EUROPE AB
3.492.95%0.10Bán10.085K35196.6541.320M-1.36Tài chính
HAMLET.B HAMLET PHARMA B
6.56-3.95%-0.27Bán116.753K765899.68477.729M-0.13Công nghệ Sức khỏe
WTG WONDERFUL TIMES GROUP
20.20-7.34%-1.60Bán1.515K30603.0095.989M7.972.7318.00Khách hàng Lâu năm
ABI IGRENE
0.942.85%0.03Bán120.449K112981.1630.813M-0.24Dịch vụ Công nghiệp
AROC AROCELL AB (PUBL)
1.410.14%0.00Bán925.090K1306227.08161.605M-0.415.00Dịch vụ Thương mại
ASAP ASARINA PHARMA AB
1.960.51%0.01Bán43.407K85077.7236.552M-2.567.00Công nghệ Sức khỏe
SPERM SPERMOSENS
16.801.82%0.30Mua85.349K1433863.20173.431M2.00Công nghệ Sức khỏe
TRNSF TRANSFER GROUP
0.821.23%0.01Mua1.727M1419506.87Dịch vụ Thương mại
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
0.44-2.34%-0.01Mua1.643M721098.3343.110M-0.15Dịch vụ Công nghệ
CARY CARY GROUP HOLDING AB
99.65-5.81%-6.15Bán214.801K21404920.08Dịch vụ Khách hàng
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
0.24-0.41%-0.00Mua1.416M345546.4642.624M-0.2627.00Công nghệ Điện tử
ONCO ONCOPEPTIDES AB
9.61-1.64%-0.16Bán4.197M40313942.72735.225M-21.65280.00Công nghệ Sức khỏe
NITRO NITRO GAMES OYJ
35.305.53%1.85Sức mua mạnh193.317K6824089.91189.140M-3.8936.00Dịch vụ Công nghệ
SOZAP SOZAP AB
15.910.51%0.08Bán42.574K677352.34134.885MDịch vụ Công nghệ
SOUND SOUND DIMENSION
2.5212.50%0.28Bán3.064K7721.28Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm