Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PENO PANORO ENERGY ASA 21.10134.44%12.10Mua1.000K933.456M-1.505.00Năng lượng
MANTEX MANTEX AB 2.40-31.03%-1.08Bán239.308K48.320M-2.34Công nghiệp
DEFL_B DEFLAMO AB SER. B 0.20-16.32%-0.04Bán19.117K9.391M-0.490.00Vật liệu cơ bản
BAYN BAYN EUROPE AB 1.39-25.54%-0.47Mua800.949K33.326M-1.10Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HOYLU HOYLU AB 3.856.22%0.23Bán14.745K53.814M-1.9729.00Công nghệ
MINEST MINESTO AB 15.652.62%0.40Mua5.736M1.523B-0.09Công ty dịch vụ công cộng
WESC WESC AB 0.12-12.09%-0.02Mua4.403M73.120M-0.3130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASETEKO ASETEK A/S 70.80-20.45%-18.20Bán7381.977B38.152.1593.00Công nghệ
WAYS WAYSTREAM HOLDING AB 5.95-7.75%-0.50Bán65043.916M-1.8222.00Công nghệ
SEYE SMART EYE AB 71.6014.38%9.00Mua514.876K685.832M-5.15Công nghệ
THINO THIN FILM ELECTRONICS ASA 1.1427.80%0.25Sức bán mạnh50.000K1.320B-0.55175.00Công nghệ
NICO NICOCCINO HOLDING AB 3.45-5.48%-0.20Sức bán mạnh10.167K50.480M-0.309.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOXA DOXA AB 2.33-7.91%-0.20Bán68.036K141.428M25.970.10Chăm sóc sức khỏe
TMG THE MARKETING GROUP PLC 0.0616.36%0.01Bán153.371K21.279M-3.41250.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEXTO NEXT BIOMETRICS GROUP ASA 51.2024.42%10.05Bán1431.097B-11.8781.00Công nghệ
CIMCO CIMCO MARINE AB 9.7912.66%1.10Mua55.431K256.409M-3.49Công nghiệp
AERO SVENSKA AEROGEL HOLDING AB 3.997.84%0.29Mua238.299K99.141M-0.67Vật liệu cơ bản
STW SEATWIRL AB 33.30-10.24%-3.80Bán48.425K64.694M-0.19Năng lượng
POLY POLYPLANK AB 0.090.22%0.00Bán448.362K22.925M-0.0720.00Công nghiệp
B2HO B2HOLDING ASA 16.00-14.89%-2.80Bán1.211K7.208B10.711.702235.00Tài chính
A1M A1M PHARMA AB 4.005.40%0.20Sức bán mạnh239.373K94.466M-17.2210.00Chăm sóc sức khỏe
ISR ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB 3.902.90%0.11Bán19.922K
OBAB ONLINE BRANDS NORDIC AB 0.300.00%0.00Bán11.100K18.137M-0.0911.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IMPC IMPACT COATINGS AB 8.2311.82%0.87Mua251.965K313.182M-0.9821.00Công nghiệp
NJOB NETJOBS GROUP AB 0.76-14.12%-0.12Sức bán mạnh10018.585M-0.2647.00Công nghiệp
GABA GABATHER AB 12.95-2.65%-0.35Bán20.672K
OASM OASMIA PHARMACEUTICAL AB 8.00-10.11%-0.90Mua5.094M1.596B-0.7257.00Chăm sóc sức khỏe
NFGAB NORDIC FLANGES GROUP AB 1.35-10.00%-0.15Bán54870.675M-0.37122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OVZON OVZON AB 72.50-3.32%-2.49Bán1.994K629.646M-3.75Công nghệ
BUSER BAMBUSER AB 2.70-2.17%-0.06Sức mua mạnh663.389K41.883M-2.5816.00Công nghệ
ACARIX ACARIX AB 7.343.38%0.24Mua217.462K163.494M-1.62Chăm sóc sức khỏe
BONEX BONESUPPORT HOLDING AB 26.3514.57%3.35Mua577.151K1.169B-2.9268.00Chăm sóc sức khỏe
OV ONCOLOGY VENTURE A/S 13.50-2.53%-0.35Bán246.207K341.369M-0.43Chăm sóc sức khỏe
PALS_B PALLAS GROUP AB SER. B 0.610.00%0.00Mua83.637K10.488M2.480.2422.00Công nghiệp
KENH KENTIMA HOLDING AB 2.02-12.17%-0.28Bán87.146K67.073M15.010.15Công nghệ
SDOS SCANDIDOS AB 5.0410.77%0.49Mua164.799K125.759M-0.44Chăm sóc sức khỏe
SIMRIS_B SIMRIS ALG AB SER. B 7.96-2.93%-0.24Mua13.749K109.531M-2.19Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INDEN_B INDENTIVE AB SER. B 1.410.57%0.01Mua1.453K19.902M-3.9327.00Công nghệ
GCOR GAMING CORPS AB 0.197.40%0.01Mua4.281M42.235M-0.25Công nghệ
NETM_B NETMORE GROUP AB SER. B 0.77-4.38%-0.04Sức bán mạnh87.809K13.803M-2.47Dịch vụ Viễn thông
SBOO SELVAAG BOLIG ASA 38.75-11.12%-4.85Mua7613.912B10.883.9295.00Tài chính
CAT_A CATELLA AB SER. A 25.606.67%1.60Sức mua mạnh8381.872B12.221.87668.00Tài chính
CFISH CRUNCHFISH AB 6.44-2.28%-0.15Bán4.543K152.258M-1.23Công nghệ
CYXO CYXONE AB 2.98-2.45%-0.07Bán216.170K54.462M-0.58Chăm sóc sức khỏe
IVISYS IVISYS AB 6.20-1.90%-0.12Mua41.767K69.903M-0.49Công nghiệp
MYFC MYFC HOLDING AB 3.065.45%0.16Mua298.690K202.493M-2.19Công nghiệp
PCOM_B PRECOMP SOLUTIONS AB SER. B 2.5013.64%0.30Mua7.000K27.006M-0.37117.00Công nghiệp
HOVD HOVDING SVERIGE AB 21.803.81%0.80Mua104.646K467.903M-2.38Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2CUREX 2CUREX AB 17.84-4.19%-0.78Mua58.858K192.717M-0.61Chăm sóc sức khỏe
BRIG BRIGHTER AB 10.948.96%0.90Mua878.834K679.238M17.00Chăm sóc sức khỏe
PAPI PAPILLY AB 0.081.23%0.00Bán23.564K13.588M-0.60Chăm sóc sức khỏe
INVUO INVUO TECHNOLOGIES AB 0.521.57%0.01Bán219.813K41.863M-2.0038.00Công nghệ
OBOYA_B OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB SER. B 9.18-3.97%-0.38Theo dõi1.200K219.073M-0.37539.00Vật liệu cơ bản
KONT KONTIGO CARE AB 3.20-5.33%-0.18Bán67.477K77.434M-0.4815.00Chăm sóc sức khỏe
CMOTEC_B SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B 24.700.41%0.10Mua54.283K60.885M-4.06Chăm sóc sức khỏe
GWS GWS PRODUCTION AB 2.67-0.74%-0.02Bán22842.574M-0.73Công nghệ
ABSO ABSOLENT GROUP AB 246.00-8.21%-22.00Bán4.695K3.034B36.517.34160.00Công nghiệp
AYIMA_B AYIMA GROUP AB SER. B 28.002.56%0.70Bán7.189K
MAV MAVSHACK AB 0.21-3.67%-0.01Bán366.965K63.947M-0.0413.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AINO AINO HEALTH AB 3.520.00%0.00Bán93044.539M-5.76Công nghiệp
SEZI SENZIME AB 6.30-9.48%-0.66Bán31.987K312.232M-0.374.00Chăm sóc sức khỏe
IRLAB_A IRLAB THERAPEUTICS AB SER. A 349.00-5.68%-21.00Mua18.559K2.997B-10.3119.00Chăm sóc sức khỏe
CUR CURANDO NORDIC AB 1.16-9.41%-0.12Sức bán mạnh25.351K29.352M-1.23Chăm sóc sức khỏe
SENZA SENZAGEN AB 54.000.93%0.50Bán41.953K827.163M-1.6716.00Chăm sóc sức khỏe
TEONE TARGETEVERYONE AB 1.77-4.05%-0.07Sức bán mạnh20.087K98.335M-0.63Công nghệ
KAN KANCERA AB 0.93-4.54%-0.04Sức bán mạnh298.587K182.788M-0.3220.00Chăm sóc sức khỏe
BRG_B BERGS TIMBER AB SER. B 3.886.89%0.25Mua1.587M1.239B8.780.41212.00Vật liệu cơ bản
ORI ORIFLAME HOLDING AG 228.60-8.56%-21.40Sức bán mạnh1.008M14.108B13.9918.256150.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FLEXM FLEXION MOBILE PLC 6.666.90%0.43Mua50.942K250.028M-0.28Công nghệ
INTU INTUITIVE AERIAL AB 0.446.75%0.03Bán55.189K19.288M-1.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HELIO HELIOSPECTRA AB 7.340.27%0.02Bán54.375K257.017M-0.88Công nghệ
AVANCEO AVANCE GAS HOLDING LTD. 19.908.51%1.56Bán5491.355B-8.6311.00Năng lượng
ITECH I-TECH AB 58.007.39%3.99Mua46.103K629.335M-0.89Vật liệu cơ bản
ICO ICONOVO AB 35.005.12%1.71Mua3.964K225.607M-0.18Chăm sóc sức khỏe
NLAB NORDIC LEISURE AB 16.00-5.55%-0.94Mua100.114K1.061B15.961.06187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RAKE RAKETECH GROUP HOLDING PLC 22.801.65%0.37Bán27.343K849.922M23.670.9478.00Công nghệ
SBB_B SAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B 10.906.65%0.68Mua629.268K5.396B5.761.7813.00Tài chính
VICO VICORE PHARMA HOLDING AB 16.701.52%0.25Mua99.044K542.192M208.250.086.00Chăm sóc sức khỏe
IRIS IRISITY AB 23.704.87%1.10Mua146.788K361.463M-0.6230.00Công nghệ
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB 0.23-2.09%-0.01Sức bán mạnh17.305K638.671M-0.12136.00Công nghệ
POLYG POLYGIENE AB 6.30-5.12%-0.34Bán37.931K136.226M-0.1016.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TAGM_B TAGMASTER AB SER. B 1.304.42%0.06Bán76.797K250.729M18.420.0781.00Công nghệ
EXPRS2 EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB 11.20-4.27%-0.50Mua74.918K140.424M-1.24Chăm sóc sức khỏe
NVP NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB 3.77-1.83%-0.07Bán340.680K351.174M-1.148.00Chăm sóc sức khỏe
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B 4.70-5.62%-0.28Bán33.357K131.302M-1.86Công nghệ
SUS SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB 78.90-2.59%-2.10Mua8.017K389.111M-1.1233.00Chăm sóc sức khỏe
GPX GASPOROX AB 11.450.00%0.00Bán18.353K71.380M-1.37Công nghệ
SENS SENSYS GATSO GROUP AB 2.746.00%0.15Mua30.205M2.184B-0.05178.00Công nghệ
MOXI MOXIETECH GROUP AB 4.310.00%0.00Mua2.460K56.002M-0.17Công nghiệp
CHRO CHROMOGENICS AB 1.805.26%0.09Mua79.062K72.143M-2.80Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PGSO PETROLEUM GEO-SERVICES 32.055.08%1.55Bán3.315K12.121B-10.891715.00Năng lượng
AROC AROCELL AB (PUBL) 4.670.65%0.03Bán21.969K182.943M-0.60Chăm sóc sức khỏe
FRISQ FRISQ HOLDING AB 18.00-1.10%-0.20Bán2.703K358.946M-1.85Công nghệ
KAMBI KAMBI GROUP PLC 201.005.79%11.00Sức mua mạnh148.930K5.703B73.552.70641.00Công nghệ
XMR XMREALITY AB 9.44-2.68%-0.26Mua12.352K141.697M-1.80Công nghệ
PAX PAXMAN AB 26.007.44%1.80Bán12.073K387.502M-0.62Chăm sóc sức khỏe
LEO LEOVEGAS AB 61.35-2.15%-1.35Bán964.225K6.373B37.671.68794.00Công nghệ
ZUTEC ZUTEC HOLDING AB 17.70-6.84%-1.30Bán3.100K
ZAPLOX ZAPLOX AB 7.207.46%0.50Mua3.189K159.700M-1.22Công nghệ
PHLOG_B PHARMACOLOG I UPPSALA AB SER. B 4.30-2.28%-0.10Bán21.002K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất