Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
IRLAB_A IRLAB THERAPEUTICS AB SER. A
48.70-50.36%-49.40Sức bán mạnh523.521K3.945B-1.9326.00Chăm sóc sức khỏe
GLOBAL GLOBAL GAMING 555 AB
7.3055.82%2.62Mua6.812M191.511M3.361.41100.00Công nghệ
LIVI LIV IHOP AB
11.10-6.33%-0.75Mua863.965K98.108M-1.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPIFF SPIFFBET AB
0.55-3.18%-0.02Bán366.133K26.055M-0.24Công nghệ
ALELIO ALELION ENERGY SYSTEMS AB
1.547.84%0.11Mua2.562M210.465M-0.83Công nghiệp
VERT_B VERTISEIT AB SER. B
22.2011.84%2.35Mua23.384K214.307M62.750.32Công nghệ
DEFL_B DEFLAMO AB SER. B
0.2313.00%0.03Mua391.754K15.717M-0.810.00Vật liệu cơ bản
AYIMA_B AYIMA GROUP AB SER. B
13.259.50%1.15Bán73.458K82.154M-2.48Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AERO SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
4.2916.58%0.61Sức mua mạnh700.946K164.341M-1.04Vật liệu cơ bản
A1M A1M PHARMA AB
2.22-7.11%-0.17Mua4.964M247.925M-2.2814.00Chăm sóc sức khỏe
CYXO CYXONE AB
9.070.33%0.03Mua5.472M338.616M-0.57Chăm sóc sức khỏe
SPEC SPECTRACURE AB
40.80-6.64%-2.90Mua1.880M3.568B-0.1512.00Chăm sóc sức khỏe
FRILL_B FRILL HOLDING AB SER. B
5.9514.42%0.75Mua166.357K135.079MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NETM_B NETMORE GROUP AB SER. B
1.00-11.11%-0.12Bán140.723K29.125M-1.5720.00Dịch vụ Viễn thông
PAPI PAPILLY AB
0.07-4.35%-0.00Mua1.494M23.724M-0.31Chăm sóc sức khỏe
MYFC MYFC HOLDING AB
0.51-6.08%-0.03Bán1.074M68.247M-1.50Công nghiệp
BINV BIOINVENT INTERNATIONAL AB
1.718.49%0.13Mua8.910M791.793M-0.3568.00Chăm sóc sức khỏe
OP_PREFB OSCAR PROPERTIES HOLDING AB PREFB
255.0012.33%28.00Mua779426.670M-15.29133.00Tài chính
NBZ NORTHBAZE GROUP AB
0.82-11.42%-0.11Bán9.587K91.870M-0.4214.00Công nghệ
SCOUT SCOUT GAMING GROUP AB
18.15-7.40%-1.45Bán28.595K260.356M-3.86Công nghệ
CUR CURANDO NORDIC AB
0.29-0.68%-0.00Mua10.125K6.722M-0.95Chăm sóc sức khỏe
SAGA_A SAGAX AB A
101.00-1.94%-2.00Sức mua mạnh10.464K35.685B15.496.6662.00Tài chính
BONES BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
23.80-2.46%-0.60Bán5.068K132.722M31.630.81Chăm sóc sức khỏe
PCAT PHOTOCAT A/S
8.859.26%0.75Theo dõi8.041K36.311M-2.297.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIOS BIOSERVO TECHNOLOGIES AB
18.95-3.07%-0.60Mua47.603K174.708M-3.06Chăm sóc sức khỏe
ALZCUR ALZECURE PHARMA AB
4.202.19%0.09Mua151.546K155.217M-1.00Chăm sóc sức khỏe
SFTR SAFETURE AB
5.9013.46%0.70Mua20.374K86.094M-0.57Công nghệ
SCIB SCIBASE HOLDING AB
6.30-5.26%-0.35Mua85.597K110.510M-2.6219.00Chăm sóc sức khỏe
MANTEX MANTEX AB
0.68-0.29%-0.00Bán137.351K18.884M-1.46Công nghiệp
ISR ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB
7.809.55%0.68Mua119.083K175.950M-0.88Chăm sóc sức khỏe
NJOB NETJOBS GROUP AB
0.57-1.72%-0.01Bán2.217K15.950M-0.1747.00Công nghiệp
ORTI_B ORTIVUS AB SER. B
3.25-3.85%-0.13Mua243.711K128.267M-0.5023.00Chăm sóc sức khỏe
KLAR KLARIA PHARMA HOLDING AB
8.96-5.49%-0.52Bán9.485K291.908M-0.83Chăm sóc sức khỏe
RPLAN RANPLAN GROUP AB
13.40-7.90%-1.15Bán18.861K292.688M-1.32Công nghệ
CEVI CELLAVISION AB
325.50-0.15%-0.50Mua72.740K7.776B80.164.07124.00Chăm sóc sức khỏe
ACARIX ACARIX AB
4.50-0.44%-0.02Bán17.915K104.084M-2.0411.00Chăm sóc sức khỏe
WPAY WESTPAY AB
4.16-3.26%-0.14Mua2.351K96.750M-0.8140.00Công nghệ
MISE MISEN ENERGY AB
0.90-10.00%-0.10Mua1.340K145.068M-0.02118.00Năng lượng
KDEV KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B
3.73-0.53%-0.02Bán20.528K240.654M7.610.497.00Chăm sóc sức khỏe
CE CORTUS ENERGY AB
0.482.90%0.01Bán6.895M467.146M-0.2827.00Năng lượng
AVT_B AVTECH SWEDEN AB B
2.80-1.75%-0.05Bán51.640K160.967M-0.028.00Công nghiệp
NXTMS NEXSTIM OYJ
2.200.92%0.02Mua125.939K80.326M-3.4334.00Chăm sóc sức khỏe
UTG UNLIMITED TRAVEL GROUP AB
15.15-6.48%-1.05Bán5.805K72.914M25.700.6366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOLT SOLTECH ENERGY SWEDEN AB
22.25-1.11%-0.25Bán1.143M1.168B-0.48Năng lượng
BIOVIC_B BIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
12.35-5.00%-0.65Mua75.010K228.454M-1.2316.00Chăm sóc sức khỏe
OV ONCOLOGY VENTURE A/S
3.38-6.37%-0.23Bán353.143K272.436M-0.49Chăm sóc sức khỏe
AROC AROCELL AB (PUBL)
2.724.62%0.12Bán114.311K102.511M-0.51Chăm sóc sức khỏe
SUS SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
255.004.94%12.00Mua3.681K1.182B-1.0438.00Chăm sóc sức khỏe
HMS HMS NETWORKS AB
164.60-5.73%-10.00Bán107.965K8.131B46.563.87587.00Công nghệ
DEVP_B DEVPORT AB SER. B
34.303.31%1.10Sức bán mạnh4.465K334.572M13.632.44Công nghệ
TRIBO_B TRIBORON INTERNATIONAL AB SER. B
12.007.14%0.80Bán88.375K250.910MVật liệu cơ bản
PALS_B PALLAS GROUP AB SER. B
0.37-1.58%-0.01Bán10.909K6.555M22.00Công nghiệp
SECI SECITS HOLDING AB
3.10-6.34%-0.21Bán16.389K27.353M-1.3328.00Công nghệ
LIDDS LIDDS AB
17.100.59%0.10Mua38.170K391.870M-0.201.00Chăm sóc sức khỏe
SSM SSM HOLDING AB
9.040.22%0.02Bán989354.058M-0.1668.00Tài chính
TOAD TOADMAN INTERACTIVE AB
16.00-4.18%-0.70Mua50.507K283.511M-0.16Công nghệ
BILL BILLERUDKORSNAS AB
112.80-7.84%-9.60Sức bán mạnh3.305M25.300B25.624.794588.00Vật liệu cơ bản
SINT SINTERCAST AB
141.50-5.03%-7.50Bán16.003K1.056B28.635.2021.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SSCO THE SCOTTISH SALMON COMPANY LTD.
26.108.75%2.10Mua23.252K5.218B9.192.92607.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VITR VITROLIFE AB
170.40-7.14%-13.10Bán471.765K19.919B58.763.12415.00Chăm sóc sức khỏe
DIGN DIGNITANA AB
7.964.74%0.36Mua38.862K369.354M-0.5411.00Chăm sóc sức khỏe
TALK TALKPOOL AG
18.00-4.26%-0.80Mua22.220K59.471M-3.191142.00Dịch vụ Viễn thông
INZILE INZILE AB
8.74-2.89%-0.26Theo dõi60.221K
OBOYA_B OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB SER. B
7.20-5.01%-0.38Bán62.082K173.700M-0.96508.00Vật liệu cơ bản
OP_PREF OSCAR PROPERTIES HOLDING AB PREF
48.70-2.21%-1.10Theo dõi2.902K426.670M-15.29133.00Tài chính
TEONE TARGETEVERYONE AB
0.243.06%0.01Bán27.881K37.227M-1.0516.00Công nghệ
RNBS RNB RETAIL AND BRANDS AB
3.722.76%0.10Bán50.947K122.761M-1.441024.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MQ MQ HOLDING AB
2.401.05%0.03Mua296.288K250.490M-10.69748.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GABA GABATHER AB
11.40-1.72%-0.20Bán25.950K
SECS SENSEC HOLDING AB
0.67-3.60%-0.03Bán2.520M89.126M9.640.07Công nghệ
TCT TC TECH SWEDEN AB
16.20-1.82%-0.30Bán3.186K265.573M-2.59Công nghiệp
HEMF HEMFOSA FASTIGHETER AB
88.60-4.27%-3.95Bán723.165K15.523B7.8511.7971.00Tài chính
INDEX INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
8.96-1.32%-0.12Mua593.005K624.534M-1.247.00Chăm sóc sức khỏe
WIFOG WIFOG HOLDING AB
0.025.41%0.00Bán1.076M9.991M-0.2650.00Công nghệ
CRED_A CREADES AB A
382.504.65%17.00Mua10.565K2.997B8.1644.76160.00Tài chính
MNTC MENTICE AB
72.00-0.69%-0.50Bán16.921KChăm sóc sức khỏe
CLEM CLEMONDO GROUP AB
0.74-0.67%-0.01Sức mua mạnh4.528K98.832M-0.3664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ADVE ADVENICA AB
4.035.50%0.21Mua103.087K84.435M-2.6351.00Công nghệ
CLAV CLAVISTER HOLDING AB
19.45-4.66%-0.95Mua51.859K480.666M-4.89173.00Công nghệ
BONAV_B BONAVA AB SER. B
117.60-5.47%-6.80Bán451.531K13.394B9.8612.611992.00Tài chính
AMAST AMASTEN FASTIGHETS AB
7.54-5.75%-0.46Mua179.152K1.732B6.221.3141.00Tài chính
OVZON OVZON AB
79.001.54%1.20Mua38.788K2.613B-0.0719.00Công nghệ
KAN KANCERA AB
0.93-3.55%-0.03Mua327.417K182.731M-0.2319.00Chăm sóc sức khỏe
SEMC SEMCON AB
57.106.93%3.70Mua53.971K930.139M10.065.312143.00Công nghiệp
SES SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB
0.370.54%0.00Bán784.115K126.659M-0.32Công nghiệp
BIOT BIOTAGE AB
111.703.33%3.60Mua264.957K7.048B41.152.63413.00Chăm sóc sức khỏe
GENI GENERIC SWEDEN AB
8.48-0.24%-0.02Bán327.966K104.482M16.060.5317.00Công nghiệp
KNOW KNOWIT AB
185.60-3.73%-7.20Bán243.644K3.712B15.8112.192274.00Công nghệ
COMBI COMBIGENE AB
1.331.14%0.01Mua86.380K
CIMCO CIMCO MARINE AB
1.560.65%0.01Bán168.990K205.806M-2.16Công nghiệp
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
0.961.05%0.01Mua89.795K30.904M-0.85Công nghệ
SWEC_B SWECO AB SER. B
253.00-0.78%-2.00Mua180.614K29.853B22.9911.4215823.00Công nghiệp
SAXG SAXLUND GROUP AB
0.12-4.76%-0.01Theo dõi274.553K41.954M-1.0995.00Công nghiệp
ICTA ICTA AB
8.785.78%0.48Mua487122.444M-2.76181.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HUSQ_B HUSQVARNA AB SER. B
80.36-4.94%-4.18Bán5.606M48.329B34.292.4713587.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FERRO FERROAMP ELEKTRONIK AB
31.002.48%0.75Mua31.854K247.345M-2.81Công nghiệp
AUR AURIANT MINING AB
2.803.70%0.10Mua139.928K266.351M-0.83445.00Vật liệu cơ bản
FIL FILO MINING CORP
20.402.00%0.40Mua2.089K1.491B-2.6641.00Vật liệu cơ bản
SECARE SWEDENCARE AB
68.80-5.49%-4.00Bán43.683K1.148B42.481.7131.00Chăm sóc sức khỏe
ARCT ARCTIC MINERALS AB
0.66-6.78%-0.05Bán82.264K46.903M-0.041.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất