Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

29
Cổ phiếu
71.763B
Giá trị vốn hóa thị trường
131.915K
Khối lượng
−0.57%
Thay đổi
+2.09%
Hiệu suất Tháng
+2.08%
Hiệu suất Năm
+5.65%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACADACADEMEDIA AB
49.60 SEK−0.80%41.638K0.405.279B SEK9.575.18 SEK−8.68%3.50%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AIK.BAIK FOTBOLL B
1.625 SEK−0.91%65.234K12.1636.582M SEK1354.170.00 SEK−99.88%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ANGLANGLER GAMING
4.175 SEK−0.24%42.056K0.45311.938M SEK−0.08 SEK+35.99%0.00%Dịch vụ Khách hàng
APRNDRAPRENDERE SKOLOR AB
10.16 SEK+2.32%8.963K1.9161.971M SEK5.451.86 SEK+63.42%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ATICACTIC GROUP AB
4.45 SEK−4.09%1.223K0.29103.266M SEK−1.23 SEK+62.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BETS_BBETSSON AB SER. B
109.5 SEK+0.55%108.385K0.4014.898B SEK8.9612.22 SEK+87.13%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
BLICKBLICK GLOBAL GROUP
0.670 SEK+13.56%32.287K0.315.048M SEK−7.42 SEK−429.30%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BODYBODYFLIGHT
1.83 SEK+12.27%2.36K0.0632.49M SEK6.430.28 SEK+73.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CTMCATENA MEDIA P.L.C
11.98 SEK+0.50%59.078K0.10930.04M SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
DEDIDEDICARE AB SER. B
112.0 SEK+0.90%12.22K0.731.061B SEK10.6210.54 SEK+8.44%5.41%Dịch vụ Khách hàng
FAGAFANTASMA GAMES AB
38.7 SEK−3.25%5.226K0.82142.261M SEK1134.900.03 SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
GIGSEKGAMING INNOVATION GROUP INC.
28.85 SEK+0.35%15.924K0.413.707B SEK16.821.71 SEK+1625.15%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
HOI.BHOI PUBLISHING B
0.520 SEK0.00%47.454K3.08−0.29 SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
HUMHUMANA AB
27.60 SEK+0.73%29.779K0.331.194B SEK5.764.79 SEK+25.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
KIND_SDBKINDRED GROUP PLC
Chứng chỉ lưu ký
88.82 SEK−1.81%267.411K0.2619.45B SEK13.126.77 SEK−14.28%4.81%Dịch vụ Khách hàng
Mua
LEVELNORDIC LEVEL GROUP AB
0.622 SEK−6.04%18.632K0.10117.262M SEK−0.70 SEK−42.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MOMENTMOMENT GROUP AB
13.248 SEK+1.52%7110.05294.928M SEK6.981.90 SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
NXARNEXAR GROUP
0.271 SEK−8.75%4520.017.42M SEK−0.11 SEK+58.01%0.00%Dịch vụ Khách hàng
REATOREATO GROUP AB
1.725 SEK0.00%1.1K0.08114.717M SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
SATSOSATS ASA
12.92 NOK−4.01%3.601K0.822.548B SEK70.640.19 SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SBOKSCANDBOOK HOLDING AB
25.6 SEK+0.79%490.01116.754M SEK7.103.60 SEK−35.23%5.91%Dịch vụ Khách hàng
SHOTSCANDIC HOTELS GROUP AB
44.54 SEK+0.59%489.148K0.258.471B SEK24.601.81 SEK+77.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SKIS_BSKISTAR AB SER. B
112.4 SEK+0.36%57.16K0.888.778B SEK21.895.13 SEK−39.98%2.68%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SMGSHORTCUT MEDIA
0.770 SEK−19.79%104.42K5.9513.316M SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
STORY_BSTORYTEL AB SER. B
38.96 SEK+2.53%147.981K1.062.929B SEK−2.54 SEK+59.24%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TELLUSTELLUSGRUPPEN AB
6.25 SEK−3.85%2.4K0.6790.914M SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
UTGUNLIMITED TRAVEL GROUP AB
8.30 SEK−1.19%10.611K5.4598.298M SEK8.011.04 SEK−16.05%0.00%Dịch vụ Khách hàng
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
28.6 SEK−18.75%6492.93485.253M SEK−90.98 SEK−1278.31%0.00%Dịch vụ Khách hàng
VPLAY_BVIAPLAY GROUP AB SER. B
5.330 SEK−11.90%4.77M0.69485.253M SEK−90.98 SEK−1278.31%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán