Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

34
Cổ phiếu
154.256B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.402K
Khối lượng
+0.13%
Thay đổi
+6.28%
Hiệu suất Tháng
−0.01%
Hiệu suất Năm
+6.49%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACOUACOUSORT AB
16.60 SEK+6.75%10.116K0.21229.472M SEK−1.01 SEK+6.89%0.00%Dịch vụ Phân phối
ADDV_AADDVISE GROUP AB A
14.90 SEK0.00%700.011.903B SEK26.720.56 SEK+83.06%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ADDV_BADDVISE GROUP AB B
10.72 SEK0.00%150.83K0.361.903B SEK19.230.56 SEK+83.06%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ALCAALCADON GROUP AB
28.70 SEK−0.00%40.00639.73M SEK16.661.72 SEK−2.19%0.00%Dịch vụ Phân phối
ALLIGO_BALLIGO AB SER. B
107.0 SEK+1.71%11.059K0.175.189B SEK10.889.84 SEK+2.39%2.92%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ALPHALPHAHELIX
0.502 SEK−4.92%123.232K6.2931.826M SEK−0.08 SEK0.00%Dịch vụ Phân phối
ARJO_BARJO AB SER. B
37.92 SEK−1.51%14.97K0.0210.535B SEK26.621.42 SEK−28.68%2.20%Dịch vụ Phân phối
Mua
BEGRBE GROUP AB
71.00 SEK+1.14%1.742K0.13919.86M SEK−9.78 SEK−122.88%16.94%Dịch vụ Phân phối
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
115.2 SEK+0.17%50.399K0.0359.247B SEK31.403.67 SEK+9.64%0.80%Dịch vụ Phân phối
Mua
BUFABBUFAB AB
319.0 SEK0.00%1.869K0.0511.923B SEK19.0516.75 SEK+8.40%1.49%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CBTT_BCHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB SER. B
28.8 SEK+0.00%2240.03530.891M SEK14.831.94 SEK+109.14%2.12%Dịch vụ Phân phối
CYB1CYBER SECURITY 1 AB
0.0130 EUR+10.17%284.78K0.46144.497M SEK−0.02 SEK+36.67%0.00%Dịch vụ Phân phối
DUSTDUSTIN GROUP AB
8.355 SEK−0.48%67.831K0.053.67B SEK10.360.81 SEK−63.55%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
DUST_BTADUSTIN GROUP AB BTA
8.20 SEK−0.73%24.475K3.67B SEK10.170.81 SEK−63.55%0.00%Dịch vụ Phân phối
ENRADENRAD
3.64 SEK0.00%00.0088.861M SEK−0.23 SEK+36.91%0.00%Dịch vụ Phân phối
EPRO_BELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B
46.38 SEK+0.30%8.282K0.0511.964B SEK16.462.82 SEK+32.62%1.51%Dịch vụ Phân phối
Mua
FOOT_BFOOTWAY GROUP AB SER. B
1.480 SEK+17.93%17.273K0.44174.514M SEK−4.69 SEK−212.05%0.00%Dịch vụ Phân phối
GIABGODSINLOSEN NORDIC AB
1.200 SEK+0.42%5.882K0.3218.821M SEK−2.07 SEK+5.94%0.00%Dịch vụ Phân phối
GOSOLGOSOL ENERGY GROUP
2.15 SEK−8.12%199.701KDịch vụ Phân phối
HAYPPHAYPP GROUP AB
48.7 SEK+2.53%7710.061.443B SEK112.580.43 SEK+553.47%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MEAB_BMALMBERGS ELEKTRISKA AB SER. B
45.3 SEK+0.00%110.00351.2M SEK12.363.67 SEK+4.40%4.56%Dịch vụ Phân phối
MEKOMEKO AB
106.7 SEK−0.56%9070.015.982B SEK11.109.61 SEK+17.68%3.11%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MMGR_BMOMENTUM GROUP AB SER. B
124.0 SEK−1.20%3.883K0.136.271B SEK37.023.35 SEK+31.28%0.79%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
NOTEKNORDITEK GROUP AB
11.50 SEK−2.54%2.088K0.66149.125M SEK33.450.34 SEK−34.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
OEM_BOEM INTERNATIONAL AB SER. B
90.7 SEK−0.44%7.886K0.0713.133B SEK20.384.45 SEK+13.04%1.59%Dịch vụ Phân phối
SHT.BSHT SMART HIGH-TECH B
8.80 SEK+1.15%7500.03147.201M SEK−2.29 SEK−83.81%0.00%Dịch vụ Phân phối
TCC.ATCECUR SWEDEN A
28.0 SEK+0.72%1.609K0.24264.158M SEK15.351.82 SEK0.00%Dịch vụ Phân phối
TEQTEQNION AB
220.5 SEK+0.23%1.374K0.053.659B SEK28.977.61 SEK+16.30%0.00%Dịch vụ Phân phối
TRIONATRIONA
51.5 SEK+3.00%24013.79289.002M SEK24.612.09 SEK1.94%Dịch vụ Phân phối
TRMLTRAINIMAL
0.700 SEK0.00%00.001.643M SEK−1.40 SEK+68.57%0.00%Dịch vụ Phân phối
W5W5 SOLUTIONS AB
70.9 SEK−0.42%1.296K0.02945.463M SEK74.770.95 SEK−5.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
WEGWINDON ENERGY GROUP AB
5.00 SEK−14.68%500.01Dịch vụ Phân phối
YUBICOYUBICO AB
102.6 SEK−0.58%1.889K0.028.818B SEK−0.09 SEK+68.42%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ZENZIP.BZENERGY B
0.0890 SEK−1.11%90.704K0.5719.975M SEK−0.03 SEK+49.64%0.00%Dịch vụ Phân phối