Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

10
Cổ phiếu
43.332B
Giá trị vốn hóa thị trường
110.696K
Khối lượng
+0.10%
Thay đổi
+17.63%
Hiệu suất Tháng
−4.12%
Hiệu suất Năm
+4.32%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALIF_BADDLIFE AB SER. B
97.30 SEK+0.99%199.488K0.8911.75B SEK40.512.40 SEK−50.86%1.25%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTEALTECO
0.350 SEK+1.16%780.0119.787M SEK−0.11 SEK−42.24%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AMBEAAMBEA AB
44.62 SEK+0.77%196.002K0.173.755B SEK11.673.83 SEK+17.44%2.82%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ATANAATTANA
0.1090 SEK−8.40%1.909M3.0732.446M SEK−0.06 SEK+8.86%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ATTATTENDO AB
35.30 SEK+1.58%108.07K0.665.592B SEK20.741.70 SEK0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
L2SLEARNING 2 SLEEP L2S AB
0.0738 SEK+3.94%5.1K0.15Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MCOV_BMEDICOVER AB SER. B
143.2 SEK−0.90%46.578K0.6321.644B SEK240.510.60 SEK−77.06%0.94%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
ORT_BORTOMA AB SER. B
12.55 SEK+0.80%42.714K0.61393.477M SEK0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SAFESAFE AT SEA
0.520 SEK+0.97%78.325K0.9414.223M SEK0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VSD.BVIBROSENSE DYNAMICS B
5.28 SEK−2.22%2.003K0.2993.868M SEK−0.47 SEK+9.01%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe