Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

35
Cổ phiếu
380.539B
Giá trị vốn hóa thị trường
414.379K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+1.79%
Hiệu suất Tháng
+1.38%
Hiệu suất Năm
+0.62%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AFRIAFRICA RESOURCES
0.620 SEK+2.99%37.369K2.0710.328M SEK−0.16 SEK−38.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALLEIALLEIMA AB
78.12 SEK+2.39%913.474K1.3319.111B SEK12.386.31 SEK+6.46%1.83%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALONNR.BARCHELON NATURAL RESOURCES B
0.640 SEK−2.74%5.713K0.177.446M SEK−0.26 SEK−21550.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ARCTARCTIC MINERALS AB
0.3185 SEK−3.78%40.43K0.3555.107M SEK−0.12 SEK+46.84%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AURAURIANT MINING AB
1.100 SEK−8.33%4.885K0.27118.522M SEK−1.26 SEK−209.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BATEUROBATTERY MINERALS
0.550 SEK−1.43%210.628K0.8920.419M SEK−0.84 SEK+14.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BEO.SDBBEOWULF MINING SDB
Chứng chỉ lưu ký
0.1880 SEK−6.47%857.729K0.83241.347M SEKKhoáng sản phi năng lượng
BLUEBLUELAKE MINERAL
1.208 SEK+0.83%363.393K1.0399.537M SEK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BOLBOLIDEN AB
287.15 SEK−0.17%1.398M1.0278.675B SEK11.2325.57 SEK−43.44%5.21%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BOTXBOTNIA EXPLORATION HOLDING AB
8.30 SEK+0.73%2.851K0.33326.087M SEK−0.20 SEK+15.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BRG_BBERGS TIMBER AB SER. B
44.40 SEK−0.11%8910.021.541B SEK−2.42 SEK−125.77%4.50%Khoáng sản phi năng lượng
COPPCOPPERSTONE RESOURCES AB
1.162 SEK+1.04%1.919M2.542.072B SEK−0.02 SEK−28.17%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DRILDRILLCON AB
5.32 SEK+0.38%2.256K0.19236.38M SEK11.810.45 SEK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ELKOELKEM ASA
17.18 NOK−5.60%45.015K4.8110.562B SEK7.672.29 SEK−86.60%34.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FILFILO CORP.
157 SEK−0.63%7.925K0.4320.878B SEK−6.69 SEK−77.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GRANGXGRANGEX
24.8 SEK−13.59%20.391K1.41239.109M SEKKhoáng sản phi năng lượng
GREATGREATER THAN AB
66.6 SEK−3.20%3.284K1.52868.543M SEK−3.29 SEK+21.96%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GRNGGRANGES AB
114.2 SEK−0.35%96.701K1.1312.183B SEK12.768.95 SEK+38.22%2.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HANZAHANZA AB
94.1 SEK+2.95%87.53K0.983.668B SEK17.965.24 SEK+77.89%0.82%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
INWIINWIDO AB
131.6 SEK0.00%110.598K1.357.629B SEK10.4212.63 SEK−5.36%4.94%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
KOPYKOPY GOLDFIELDS AB
0.395 SEK−2.47%9.222K0.16365.798M SEK−0.25 SEK−12.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LATF.BLATVIAN FOREST B
9.68 SEK−0.41%3130.04344.637M SEK32.470.30 SEK−76.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LOVILOVISAGRUVAN
32.6 SEK−2.40%9061.86118.894M SEK69.610.47 SEK+95.94%5.75%Khoáng sản phi năng lượng
LUCLUCARA DIAMOND CORP
2.690 SEK−2.71%124.995K1.271.234B SEK4.840.56 SEK−28.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LUGLUNDIN GOLD INC.
127.2 SEK+2.58%73.487K1.0830.082B SEK28.444.47 SEK−40.04%2.47%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LUMILUNDIN MINING CORPORATION
73.05 SEK+0.48%356.848K0.9957.221B SEK14.824.93 SEK−30.29%3.77%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MAHVIEMAHVIE MINERALS
0.3450 SEK−2.54%254.553K0.347.989M SEK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NGNORTHGOLD AB
4.460 SEK+5.81%7.166K2.7351.695M SEK−1.41 SEK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NHYONORSK HYDRO
64.26 NOK+2.88%8100.50122.792B SEK20.433.22 SEK−79.17%8.99%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
NIONORDIC IRON ORE AB
8.28 SEK−2.59%9.035K0.67315.648M SEK−0.34 SEK−31.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NOMONORDIC MINING ASA
0.885 NOK+3.15%2K0.211.778B SEK−0.19 SEK−132.60%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NWGNORDIC WATERPROOFING HOLDING AB
163.2 SEK+0.12%17.909K0.203.911B SEK18.328.91 SEK−34.80%4.29%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PROF_BPROFILGRUPPEN AB SER. B
97.5 SEK−0.20%1.974K2.91722.86M SEK10.789.04 SEK−54.30%4.09%Khoáng sản phi năng lượng
RANAORANA GRUBER ASA
79.5 NOK0.00%1.172K0.252.851B SEK5.1715.77 SEK+41.84%13.91%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SOSISOTKAMO SILVER
0.717 SEK+1.13%263.216K1.84200.031M SEK54.320.01 SEK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua