Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

39
Cổ phiếu
745.349B
Giá trị vốn hóa thị trường
76.801K
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
+0.10%
Hiệu suất Tháng
−4.69%
Hiệu suất Năm
−0.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AEROSVENSKA AEROGEL HOLDING AB
0.2790 SEK+5.28%1.951M3.65145.252M SEK−0.10 SEK+50.89%0.00%Công nghiệp Chế biến
AGTIRA_BAGTIRA AB SER. B
4.25 SEK−0.47%17.543K0.54119.758M SEK−2.04 SEK−58.10%0.00%Công nghiệp Chế biến
ALLTALLTAINER
2.70 SEK−1.46%4280.1130.798M SEK0.00%Công nghiệp Chế biến
ARPARCTIC PAPER S.A.
54.3 SEK−1.99%23.825K0.823.787B SEK12.86%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ASAOATLANTIC SAPPHIRE ASA
1.164 NOK−2.18%1.5K1.811.067B SEK−4.97 SEK+23.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AXIC_AAXICHEM AB SER. A
8.44 SEK+7.38%30.889K0.56181.429M SEK−0.95 SEK+17.07%0.00%Công nghiệp Chế biến
BEWIOBEWI ASA
20.05 NOK−3.14%3000.064.399B SEK−1.03 SEK−129.89%2.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
106.15 SEK+1.58%565.536K1.4626.353B SEK15.037.06 SEK−57.57%5.18%Công nghiệp Chế biến
Mua
BONGBONG AB
0.868 SEK+2.36%127.744K1.77183.326M SEK0.00%Công nghiệp Chế biến
BRGOBORREGAARD ASA
169.4 NOK−1.51%1K1.6316.441B SEK18.119.58 SEK+15.30%1.89%Công nghiệp Chế biến
Mua
CECORTUS ENERGY AB
0.0797 SEK−6.35%13.227M1.78171.188M SEK−0.04 SEK−9.67%0.00%Công nghiệp Chế biến
CHROCHROMOGENICS AB
5.20 SEK0.00%3.831K0.3224.55M SEK−32.92 SEK+83.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
CINISCINIS FERTILIZER AB
30.00 SEK0.00%23.319K0.472.176B SEK−0.41 SEK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CIRCHECIRCHEM AB
2.45 SEK+8.41%22.071K0.3670.758M SEK−0.87 SEK+28.76%0.00%Công nghiệp Chế biến
DURC_BDUROC AB SER. B
18.10 SEK+1.69%2.657K0.67705.9M SEK−5.90 SEK−690.00%1.38%Công nghiệp Chế biến
EMBELLEMBELLENCE GROUP AB
23.6 SEK−1.67%7.353K0.31532.98M SEK3.39%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GSFOGRIEG SEAFOOD ASA
61.95 NOK+0.73%2300.316.747B SEK7.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
443 SEK+2.07%1450.3470.627B SEK16.1527.43 SEK−18.85%1.81%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
HOLM_BHOLMEN AB SER. B
443.8 SEK+2.19%116.292K0.4370.627B SEK16.1827.43 SEK−18.85%1.80%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ITECHI-TECH AB
53.8 SEK+1.51%1.784K0.10640.675M SEK25.842.08 SEK+518.66%0.00%Công nghiệp Chế biến
MBRSMBRS GROUP
0.1290 SEK−3.01%128.149K0.205.559M SEK−0.63 SEK0.00%Công nghiệp Chế biến
NEXAMNEXAM CHEMICAL HOLDING AB
3.28 SEK+4.46%23.77K0.29265.404M SEK−0.30 SEK−149.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
NPAPERNORDIC PAPER HOLDING AB
44.15 SEK+2.32%165.993K1.202.954B SEK5.338.28 SEK+35.45%10.53%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NSKOGONORSKE SKOG ASA
41.50 NOK−5.81%80.013.779B SEK3.6711.58 SEK−44.12%1.60%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ORGCORGANOCLICK AB
3.30 SEK0.00%76.391K1.41323.235M SEK−0.29 SEK+20.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
PCATPHOTOCAT A/S
16.7 SEK+3.73%1680.0697.695M SEK−0.18 SEK+73.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
POLYGPOLYGIENE GROUP AB
7.45 SEK+2.76%44.367K1.71272.126M SEK−0.17 SEK−108.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
POLYMERPOLYMER FACTORY
0.886 SEK+0.68%5K0.329.48M SEK−0.43 SEK+2.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
RECSIOREC SILICON ASA
13.600 NOK−15.29%12.246K2.315.314B SEK−2.52 SEK−44.97%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
RENEWRE:NEWCELL AB
7.780 SEK−2.45%165.647K0.44318.409M SEK−10.59 SEK−17.84%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
RROSROTTNEROS AB
12.06 SEK+0.50%83.375K1.081.84B SEK9.481.27 SEK−67.94%4.15%Công nghiệp Chế biến
SCA_ASVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
156.6 SEK+0.38%10.254K1.92110.114B SEK27.105.78 SEK−46.19%1.60%Công nghiệp Chế biến
Mua
SCA_BSVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
156.80 SEK+0.48%1.291M0.89110.114B SEK27.135.78 SEK−46.19%1.59%Công nghiệp Chế biến
Mua
SESSCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB
1.736 SEK+0.93%1.349M0.631.4B SEK−0.13 SEK−13.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
SKMOSKANE-MOLLAN AB
72.0 SEK−1.91%5303.64792M SEK40.831.76 SEK+3.19%1.94%Công nghiệp Chế biến
STE_ASTORA ENSO OYJ SER. A
135.4 SEK+2.27%10.983K2.07107.103B SEK4.95%Công nghiệp Chế biến
Mua
STE_RSTORA ENSO OYJ SER. R
135.4 SEK+1.80%205.609K0.85107.103B SEK4.95%Công nghiệp Chế biến
Mua
TRIBO_BTRIBORON INTERNATIONAL AB SER. B
0.408 SEK−8.52%1.182M19.7439.762M SEK0.00%Công nghiệp Chế biến
YAROYARA INTERNATIONAL
359.0 NOK−0.72%950.1688.472B SEK16.0822.87 SEK−70.03%15.20%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi