Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

105
Cổ phiếu
5636.837B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.739B
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+11.07%
Hiệu suất Tháng
+22.99%
Hiệu suất Năm
+25.87%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABASABAS PROTECT
10.10 SEK+3.48%13.607K6.0064.718M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
ABBABB LTD
428.1 SEK+1.54%779.917K1.18796.984B SEK2.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
ABIGABELCO INVESTMENT GROUP
0.0220 SEK+10.00%3.695M2.5343.354M SEK−0.03 SEK−197.06%0.00%Sản xuất Chế tạo
ABSL.BABSOLICON B
14.90 SEK+8.76%35.83K4.5056.967M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
ABSOABSOLENT AIR CARE GROUP AB
400 SEK+6.10%1.853K0.634.528B SEK29.9213.37 SEK−29.95%0.69%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ACCOAKER CARBON CAPTURE ASA
11.76 NOK+15.98%3K1.306.791B SEK−0.30 SEK+21.12%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ACUVIACUVI AB
7.62 SEK+6.57%160.747K3.37195.304M SEK−3.18 SEK−9.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
AERW.BAEROWASH B
8.88 SEK+0.91%9.351K0.8084.922M SEK60.910.15 SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
AGES_BAGES INDUSTRI AB SER. B
65.0 SEK−3.70%3.019K3.25338.44M SEK7.608.55 SEK+213.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
ALFAALFA LAVAL AB
385.2 SEK+0.84%579.513K0.92158.635B SEK26.4714.55 SEK+27.61%1.56%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ALIGALIMAK GROUP AB
78.5 SEK+1.55%209.45K4.398.421B SEK14.265.51 SEK+17.47%2.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALIV_SDBAUTOLIV INC. SDB
Chứng chỉ lưu ký
1066.5 SEK+1.38%90.535K0.6388.983B SEK20.5951.81 SEK+23.14%2.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMNOAMNODE
2.80 SEK+7.69%4.801K1.109.495M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
AQAQ GROUP AB
500.0 SEK+0.91%94.186K5.509.147B SEK14.5334.41 SEK+72.96%0.67%Sản xuất Chế tạo
ARPLARLA PLAST AB
35.9 SEK+3.16%54.85K1.98753.182M SEK11.323.17 SEK+94.31%2.79%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ASSA_BASSA ABLOY AB SER. B
274.8 SEK+0.70%1.505M0.99305.241B SEK22.7812.06 SEK+6.32%1.75%Sản xuất Chế tạo
Mua
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
165.15 SEK+1.04%3.75M0.83766.392B SEK29.495.60 SEK+22.42%1.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
ATCO_BATLAS COPCO AB SER. B
141.05 SEK+1.00%1.4M0.66766.392B SEK25.195.60 SEK+22.42%1.63%Sản xuất Chế tạo
Mua
BAWATBAWAT WATER TECHNOLOGIES AB
1.210 SEK+9.01%3.712K0.66Sản xuất Chế tạo
BEIA_BBEIJER ALMA AB SER. B
181.2 SEK+1.00%51.359K2.0210.92B SEK21.288.51 SEK−20.36%2.07%Sản xuất Chế tạo
Mua
BULTENBULTEN AB
73.1 SEK+1.53%123.308K1.411.534B SEK10.586.91 SEK+806.30%3.42%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CADLROCADELER A/S
34.68 NOK+0.52%5000.066.727B SEK10.753.25 SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CANDLE_BCANDLES SCANDINAVIA AB SER. B
24.7 SEK−4.26%1.573K0.13213.681M SEK−0.13 SEK+75.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
CICELL IMPACT AB
0.6250 SEK+60.26%5.173M2.85426.526M SEK−1.49 SEK−107.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
CLIME_BCLIMEON AB SER. B
0.981 SEK+5.48%121.387K0.62211.744M SEK−1.46 SEK−5.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
CLIME_BTU_BCLIMEON AB BTU B
5.62 SEK0.00%205.987T211.744M SEK−1.46 SEK−5.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
COICCONCENTRIC AB
160.2 SEK+2.69%69.746K0.786.067B SEK13.8111.60 SEK−8.02%2.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
CTEKCTEK AB
19.27 SEK+1.53%61.763K0.541.348B SEK−4.23 SEK−715.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
EASY.BEASYFILL B
0.1750 SEK−4.89%339.258K4.8036.834M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
ECO.BECORUB B
0.1800 SEK−3.23%363.073K0.5062.233M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
ECOMECOMB
0.506 SEK+11.21%147.654K0.3119.442M SEK−0.07 SEK+5.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
EKOBOTEKOBOT AB
0.590 SEK+46.77%404.249K1.688.995M SEK−1.89 SEK+19.60%0.00%Sản xuất Chế tạo
ENGCON_BENGCON AB SER. B
88.90 SEK+8.41%167.185K2.8838.232.33 SEK0.96%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ENSUOENSURGE MICROPOWER ASA
0.1060 NOK−0.38%1.111K0.41275.366M SEK−0.60 SEK+41.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
ENVI.BENVIROLOGIC B
16.2 SEK+2.53%16.755K1.05159.853M SEK20.480.79 SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
EPI_AEPIROC AB SER. A
199.00 SEK−0.33%606.077K0.72229.203B SEK25.137.92 SEK+18.70%1.71%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
EPI_BEPIROC AB SER. B
171.2 SEK−0.06%468.864K1.15229.203B SEK21.627.92 SEK+18.70%1.99%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ESGR_BES ENERGY SAVE HOLDING AB SER. B
42.10 SEK+3.69%7.344K0.97275.299M SEK14.672.87 SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
FAGFAGERHULT GROUP AB
64.7 SEK+3.69%76.724K0.9211.397B SEK18.843.43 SEK+17.38%2.47%Sản xuất Chế tạo
FERROFERROAMP AB
6.63 SEK+3.59%58.082K0.96204.681M SEK−4.52 SEK−126.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FINEFINEPART
1.190 SEK+3.48%17.653K0.4126.28M SEK−0.59 SEK−808.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
FLEXQFLEXQUBE AB
15.15 SEK+0.66%16.435K2.33203.073M SEK−5.97 SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
FMM_BFM MATTSSON MORA GROUP AB, SER. B
55.4 SEK+0.73%9200.232.344B SEK4.51%Sản xuất Chế tạo
FREEMFREEMELT HOLDING AB
5.46 SEK+0.74%5.648K1.57259.896M SEK−1.66 SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
GAROGARO AB
39.72 SEK−0.15%187.663K1.571.986B SEK51.850.77 SEK−76.06%2.01%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GJABGULLBERG & JANSSON
15.30 SEK+1.32%1.501K1.41133.638M SEK−2.58 SEK−176.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
GOMEROGOMERO GROUP
8.00 SEK+8.11%104.639K5.1331.536M SEK60.420.13 SEK−91.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
HAUTOOHOEGH AUTOLINERS ASA
90.75 NOK−0.22%38.553K1.4816.628B SEK3.2628.55 SEK+63.54%14.90%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HELIOHELIOSPECTRA AB
0.518 SEK+1.97%94.3K4.0163.215M SEK−0.22 SEK+67.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
114.6 SEK+0.97%365.912K0.7639.472B SEK14.957.67 SEK+14.58%3.14%Sản xuất Chế tạo
Mua
HPUROHEXAGON PURUS ASA
9.20 NOK+4.78%24.794K20.542.575B SEK−1.83 SEK−11.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
IMPCIMPACT COATINGS AB
4.105 SEK+1.23%38.98K0.64359.133M SEK−0.65 SEK−8.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
INDTINDUTRADE AB
253.1 SEK+0.84%301.172K0.7392.21B SEK32.537.78 SEK+12.23%1.03%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ITABITAB SHOP CONCEPT AB
9.94 SEK0.00%27.048K0.492.168B SEK9.701.03 SEK+83.25%5.03%Sản xuất Chế tạo
KOGOKONGSBERG GRUPPEN ASA
442.2 NOK−0.14%1910.6375.003B SEK22.0420.55 SEK+43.74%2.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
LAIRLIGHTAIR
0.240 SEK+4.35%117.928K0.5420.219M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
LAMM_BLAMMHULTS DESIGN GROUP AB SER. B
25.6 SEK+1.99%3.062K0.33216.399M SEK7.81%Sản xuất Chế tạo
LEMSELEADING EDGE MATERIALS CORP.
1.302 SEK+4.16%157.441K2.32229.673M SEK−0.11 SEK+46.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
LIABLINDAB INTERNATIONAL AB
193.6 SEK+0.73%90.42K0.6314.804B SEK17.8910.82 SEK−19.82%2.69%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
240.1 SEK+0.50%208K0.83109.057B SEK34.836.89 SEK+12.67%0.75%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LUMENLUMENRADIO AB
138.4 SEK+1.62%5.012K0.041.741B SEK32.564.25 SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
LYGRDLYCKEGARD GROUP AB
2.10 SEK0.00%10.057K0.7391.679M SEK−0.99 SEK+11.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
METAMETACON AB
1.440 SEK+10.77%6.703M3.13493.324M SEK−0.15 SEK+38.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
MIDSMIDSUMMER AB
0.907 SEK−3.51%617.549K1.91187.785M SEK−2.08 SEK−120.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
MTRSMUNTERS GROUP AB
139.7 SEK+1.31%163.493K0.3525.516B SEK29.704.70 SEK+47.13%0.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
MYCRMYCRONIC AB
274.0 SEK+3.95%125.782K1.5526.829B SEK36.247.56 SEK+10.15%1.28%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NELONEL ASA
7.500 NOK−1.39%30.97K1.2112.273B SEK−0.94 SEK−96.23%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NFGABNORDIC FLANGES GROUP AB
0.350 SEK0.00%103K1.1229.514M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
NFONFO DRIVES
34.4 SEK−0.58%1000.09105.328M SEK−0.41 SEK−16.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
NILARNILAR INTERNATIONAL AB
0.0520 SEK−74.94%18.891M54.4716.566M SEK−1.12 SEK+70.11%0.00%Sản xuất Chế tạo
NKRONEKKAR ASA
8.34 NOK+2.84%5K1.15859.07M SEK20.880.40 SEK−64.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
NMANNEDERMAN HOLDING AB
182.0 SEK−3.19%13.506K0.506.387B SEK18.0210.10 SEK+10.01%2.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
OPTIOPTICEPT TECHNOLOGIES AB
2.740 SEK−0.36%138.089K0.6187.748M SEK−4.39 SEK−36.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
OXEOXE MARINE AB
1.090 SEK−0.46%2.44K0.10331.434M SEK−0.47 SEK−36.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
PCOM_BPRECOMP SOLUTIONS AB SER. B
0.710 SEK0.00%1.85K0.1016.19M SEK−0.40 SEK−97.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
PHLYOPHILLY SHIPYARD ASA
59.0 NOK0.00%1.4K1.42654.822M SEK−50.70 SEK−4645.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
POLYPOLYPLANK AB
0.0396 SEK+4.21%462.131K0.4825.312M SEK−0.01 SEK+19.55%0.00%Sản xuất Chế tạo
PSCANDPERMASCAND TOP HOLDING AB
10.75 SEK−4.44%34.096K0.74637.62M SEK17.230.62 SEK−57.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
RAILRAILCARE GROUP AB
20.8 SEK0.00%10.863K0.84501.783M SEK12.291.69 SEK−21.16%2.88%Sản xuất Chế tạo
RENTRENTUNDER HOLDING
0.366 SEK−8.50%16.004K0.6913.647M SEK−0.06 SEK+47.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
RMDXRAILWAY METRICS AND DYNAMICS
1.85 SEK0.00%4.77K1.19Sản xuất Chế tạo
ROROLLING OPTICS HOLDING AB
0.748 SEK+0.54%7.263K0.59151.767M SEK−0.07 SEK+35.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
SANDSANDVIK AB
211.1 SEK−1.22%2.842M1.41264.801B SEK18.3011.54 SEK+24.78%2.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
SAXGSAXLUND GROUP AB
0.1076 SEK−2.54%1.29M1.7768.978M SEK−0.04 SEK−796.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
SCANAOSCANA ASA
2.010 NOK−3.60%3.485K0.29853.391M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SEAFSEAFIRE AB
7.14 SEK+2.59%367.741K4.26305.924M SEK−1.25 SEK−10370.49%0.00%Sản xuất Chế tạo
SENSSUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING
0.0820 SEK861.632K19.282M SEK−0.06 SEK+52.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
SKF_ASKF, AB SER. A
203.0 SEK−1.46%37.769K3.4592.436B SEK13.8714.64 SEK+26.21%3.45%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SKF_BSKF, AB SER. B
203.0 SEK−0.64%2.21M1.8292.436B SEK13.8714.64 SEK+26.21%3.45%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SSAB_ASSAB AB SER. A
77.38 SEK−0.95%1.45M0.8079.108B SEK−18.32 SEK−176.80%11.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
SSAB_BSSAB AB SER. B
76.58 SEK−0.85%3.976M0.9679.108B SEK−18.32 SEK−176.80%11.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
STRLNGSWEDISH STIRLING AB
0.0577 SEK−0.69%243.586K0.0811.204M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
SYSRSYSTEMAIR AB
76.1 SEK+1.87%86.334K1.0915.829B SEK12.476.10 SEK+156.30%1.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
TOMOTOMRA SYSTEMS
119.65 NOK+1.14%1000.0133.748B SEK36.423.37 SEK−6.73%1.51%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TOPRTOPRIGHT NORDIC
0.1760 SEK+17.33%417.853K1.1224.949M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
327.6 SEK−2.44%883.12K1.4374.243B SEK7.9141.42 SEK+129.49%1.83%Sản xuất Chế tạo
Mua
TROAXTROAX GROUP AB
224.0 SEK+1.63%28.18K0.7813.41B SEK34.746.45 SEK−2.92%1.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
VBG_BVBG GROUP AB SER. B
233.0 SEK−0.21%67.849K1.435.826B SEK11.0021.19 SEK+57.87%2.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
257.8 SEK+1.18%91.537K0.34516.123B SEK11.8121.83 SEK+30.20%2.72%Sản xuất Chế tạo
Mua
VOLV_BVOLVO, AB SER. B
252.70 SEK+1.04%2.641M0.77516.123B SEK11.5721.83 SEK+30.20%2.77%Sản xuất Chế tạo
Mua