Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

79
Cổ phiếu
251.443B
Giá trị vốn hóa thị trường
138.502K
Khối lượng
−0.95%
Thay đổi
+9.09%
Hiệu suất Tháng
+36.21%
Hiệu suất Năm
+22.07%
Hiệu suất YTD
            
ADVBOX ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
6.96-1.97%-0.14Bán27.393K75.439M9.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ANOD_B ADDNODE GROUP AB SER. B
169.800.35%0.60Mua5.296K5.656B33.085.121714.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ASAI ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
6.362.58%0.16Mua45.344K268.111M-6.51Dịch vụ Công nghệ thông tin
ASPIRE ASPIRE GLOBAL PLC
21.75-2.68%-0.60Mua42.443K1.038B-0.30312.00Phần mềm đã đóng gói
ATEAO ATEA
100.001.42%1.40Mua22210.512B23.763.937585.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
B3 B3 CONSULTING GROUP AB
32.004.23%1.30Mua9.418K230.922M17.781.72Dịch vụ Công nghệ thông tin
BETCO BETTER COLLECTIVE A/S
91.600.66%0.60Mua8.452K4.252B25.983.64Dịch vụ Công nghệ thông tin
BIM BIMOBJECT AB
8.350.00%0.00Mua20.366K1.005B-1.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
BINERO BINERO GROUP AB
4.88-3.17%-0.16Bán16.079K100.239M0.4810.5026.00Phần mềm đã đóng gói
BOUVETO BOUVET ASA
489.00-2.20%-11.00Sức mua mạnh924.844B27.9117.651557.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
BUBL BUBLAR GROUP AB
4.70-1.37%-0.07Mua49.763K261.386M-1.1555000.00Phần mềm đã đóng gói
BUSER BAMBUSER AB
4.57-2.77%-0.13Bán161.873K506.825M-0.61Phần mềm đã đóng gói
CAG CAG GROUP AB
58.40-0.00%-0.00Mua1.895K387.776M16.903.62Phần mềm đã đóng gói
CEVI CELLAVISION AB
292.00-2.41%-7.20Bán15.431K7.136B77.523.86Phần mềm đã đóng gói
CFISH CRUNCHFISH AB
20.76-3.44%-0.74Mua42.531K609.486M-0.95Phần mềm đã đóng gói
CLAV CLAVISTER HOLDING AB
15.450.65%0.10Mua6.840K393.873M-6.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
CRAYONO CRAYON GROUP HOLDING ASA
68.70-1.15%-0.80Mua5234.919B-0.64Dịch vụ Công nghệ thông tin
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB
0.040.50%0.00Mua175.386K124.376M-0.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
DEVP_B DEVPORT AB SER. B
16.000.00%0.00Mua3.632K161.239M12.341.30346.00Phần mềm đã đóng gói
DIST DISTIT AB
35.002.64%0.90Mua1.500K418.815M-0.20259.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
DIVIO_B DIVIO TECHNOLOGIES AB SER. B
0.416.99%0.03Bán34.484KPhần mềm / Dịch vụ Internet
EDGE EDGEWARE AB
4.902.08%0.10Mua27.223K144.206M-1.0698.00Phần mềm đã đóng gói
EG7 ENAD GLOBAL 7 AB
39.40-6.19%-2.60Mua75.729K1.470B-0.90148.00Phần mềm đã đóng gói
EMBRAC_B EMBRACER GROUP AB SER. B
110.70-5.26%-6.15Mua1.064M38.627B0.92Phần mềm đã đóng gói
EMPIR_B EMPIR GROUP AB SER. B
8.601.90%0.16Bán6.200K47.610M-2.37195.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ENERS ENERSIZE OYJ
0.253.56%0.01Bán447.703K17.048M-0.77Phần mềm đã đóng gói
EWP EWPG HOLDING AB
5.49-0.18%-0.01Mua3.000KPhần mềm đã đóng gói
FING_B FINGERPRINT CARDS AB SER. B
18.44-1.13%-0.21Mua2.277M5.793B-0.04225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
FLEXM FLEXION MOBILE PLC
7.504.46%0.32Mua15.563K297.758M-0.5838.00Phần mềm đã đóng gói
FPIP FORMPIPE SOFTWARE AB
24.100.42%0.10Sức mua mạnh3.885K1.276B32.010.75221.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
FRAM_B FRAM SKANDINAVIEN AB SER. B
31.900.00%0.00Bán1.208K115.321M-5.76140.00Phần mềm đã đóng gói
FRISQ FRISQ HOLDING AB
7.24-4.74%-0.36Bán14.547K244.619M-3.40Phần mềm đã đóng gói
GCOR GAMING CORPS AB
0.421.20%0.01Bán718.369K145.368M-0.03Phần mềm đã đóng gói
GLOBAL GLOBAL GAMING 555 AB
6.480.15%0.01Mua37.516K264.477M-1.9885.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HIFA_B HIFAB GROUP AB SER. B
1.81-7.65%-0.15Sức bán mạnh154119.244M-0.19Dịch vụ Công nghệ thông tin
HIQ HIQ INTERNATIONAL AB
40.102.56%1.00Mua1.136M2.183B12.373.161560.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HMS HMS NETWORKS AB
180.601.12%2.00Mua17.178K8.334B39.314.55624.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
HOYLU HOYLU AB
1.98-1.00%-0.02Mua2.871K56.974M-1.98Dịch vụ Công nghệ thông tin
HUDYA HUDYA AB
0.80-5.23%-0.04Bán317.615KPhần mềm / Dịch vụ Internet
IAR_B I.A.R SYSTEMS GROUP AB SER. B
113.00-2.75%-3.20Bán11.072K1.584B22.875.09223.00Phần mềm đã đóng gói
IRIS IRISITY AB
11.70-4.88%-0.60Mua26.512K284.910M-0.88Phần mềm đã đóng gói
IS IMAGE SYSTEMS AB
1.050.00%0.00Bán5.616K93.668M-0.08Phần mềm đã đóng gói
KNOW KNOWIT AB
148.602.20%3.20Mua17.188K2.800B11.5312.612337.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
KOLL KOLLECT ON DEMAND HOLDING AB
6.540.00%0.00Bán882Phần mềm / Dịch vụ Internet
LIME LIME TECHNOLOGIES AB
219.50-1.57%-3.50Mua9.734K2.962B64.713.45247.00Phần mềm đã đóng gói
MAGI MAG INTERACTIVE AB
21.800.00%0.00Mua60.920K573.806M-0.4177.00Phần mềm đã đóng gói
MAV MAVSHACK AB
0.12-1.30%-0.00Bán4.139M36.080M-0.06Phần mềm / Dịch vụ Internet
MOBA M.O.B.A. NETWORK AB
135.0012.41%14.90Mua175204.600M1.00Phần mềm đã đóng gói
MSAB_B MICRO SYSTEMATION AB B
24.202.11%0.50Mua2.886K437.701M397.650.06196.00Phần mềm đã đóng gói
NEPA NEPA AB
31.90-0.31%-0.10Mua730251.622M-2.40Phần mềm đã đóng gói
NETG NET GAMING EUROPE AB
3.18-0.31%-0.01Mua32.354K241.178M3.940.8167.00Phần mềm đã đóng gói
NET_B NETENT AB SER. B
41.152.36%0.95Mua604.935K9.613B24.641.63862.00Phần mềm đã đóng gói
NITRO NITRO GAMES OYJ
9.64-2.03%-0.20Bán14.922K49.130M-5.7739.00Phần mềm đã đóng gói
OTELLOO OTELLO CORPORATION ASA
13.858.20%1.05Mua1.000K1.910B-0.29Dịch vụ Công nghệ thông tin
PDX PARADOX INTERACTIVE AB
218.60-4.29%-9.80Mua35.935K24.119B53.274.29479.00Phần mềm đã đóng gói
PEXIPO PEXIP HOLDING ASA
91.00-13.33%-14.0015.463K10.136B182.00Phần mềm đã đóng gói
PRCO_B PRECIO FISHBONE AB SER. B
42.800.47%0.20Bán931390.886M21.721.96261.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
PREV_B PREVAS AB SER. B
34.000.89%0.30Mua24.243K340.450M8.294.07578.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
PRIC_B PRICER AB SER. B
21.90-0.45%-0.10Mua375.972K2.426B26.250.85135.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
SCOUT SCOUT GAMING GROUP AB
18.200.83%0.15Mua1.266K315.904M-3.2183.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
SF STILLFRONT GROUP AB
672.00-4.00%-28.00Mua99.828K22.667B52.9813.28700.00Phần mềm đã đóng gói
SOF_B SOFTRONIC AB SER. B
13.920.14%0.02Mua16.857K731.596M13.111.06437.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
SPEONE SPECTRUMONE AB
0.82-2.94%-0.03Sức bán mạnh1.951M153.888M-0.71Phần mềm đã đóng gói
SPEQT SPEQTA AB
4.19-3.90%-0.17Sức bán mạnh73.892K287.401M-0.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
0.9412.65%0.10Mua1.040M45.216M-0.59Phần mềm đã đóng gói
TERRNT_B TERRANET HOLDING AB SER. B
0.559.49%0.05Bán603.530K34.483M-1.4513.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
TIETOOO TIETOEVRY CORPORATION
255.007.78%18.4028029.053B21.6310.6823996.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
TIETOS TIETOEVRY CORPORATION
250.200.89%2.20Mua7.139K29.053B23.2610.6823996.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
TRAD TRADEDOUBLER AB
2.253.21%0.07Mua69.596K98.398M-0.33239.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
UPSALE UPSALES TECHNOLOGY AB
29.000.00%0.00Sức mua mạnh2.905K482.212M4754.100.01Phần mềm đã đóng gói
URBIT URB-IT AB
1.95-2.50%-0.05Mua1.108K265.206M-0.46Phần mềm / Dịch vụ Internet
VERT_B VERTISEIT AB SER. B
12.20-2.01%-0.25Bán3.591K158.827M28.480.4458.00Phần mềm đã đóng gói
VIT_B VITEC SOFTWARE GROUP AB SER. B
204.00-0.49%-1.00Mua2.290K6.629B68.713.03742.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
WPAY WESTPAY AB
1.720.58%0.01Bán9.485K57.712M-0.86Dịch vụ Công nghệ thông tin
WSTEPO WEBSTEP ASA
19.2011.63%2.00Bán528491.229M11.591.45409.00Phần mềm đã đóng gói
XMR XMREALITY AB
4.57-4.79%-0.23Mua121.091K163.680M-0.3017.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ZAPLOX ZAPLOX AB
1.173.54%0.04Mua78.748K44.891M-0.89Phần mềm đã đóng gói
ZIGN ZIGNSEC AB
9.86-3.80%-0.39Mua107.026K202.174MPhần mềm / Dịch vụ Internet
ZUTEC ZUTEC HOLDING AB
2.18-11.38%-0.28Mua236.818K17.425M-5.66Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất